Tagi

Wyników: 9 Aktualności

1. Zarząd województwa z absolutorium i wotum zaufania » więcej
2. Zarząd województwa z absolutorium » więcej
3. Nowe decyzje na sesji sejmiku » więcej
4. Jest absolutorium! » więcej
5. Z posiedzenia sejmiku » więcej
6. Z posiedzenia sejmiku » więcej
7. Kwietniowe posiedzenie Sejmiku Województwa Mazowieckiego » więcej
8. Absolutorium dla Zarządu Województwa Mazowieckiego » więcej
9. Sejmik udzielił absolutorium dla Zarządu Województwa » więcej

Wyników: 1 Mazowsze serce Polski nr 7-8/18

10. Zarząd województwa z absolutorium » więcej

Wyników: 1 Mazowsze serce Polski nr 6/19

11. Zarząd województwa z absolutorium i wotum zaufania » więcej

Wyników: 1 Mazowsze serce Polski nr 9/20

12. Jest absolutorium! » więcej