Tagi

Wyników: 202 Aktualności

1. Ochotnicy z Żeliszewa mają nowe auto » więcej
2. Mazowsze wspiera strażaków » więcej
3. Druh z powiatu białobrzeskiego strażakiem stycznia 2019 r. » więcej
4. Radni zdecydowali: miliony na mazowieckie inwestycje » więcej
5. Bohater roku » więcej
6. Strażacy OSP Jabłonna Lacka coraz lepiej wyposażeni » więcej
7. Ochotnicy z nowym wyposażeniem » więcej
8. Strażacka wigilia w OSP Pustelnik » więcej
9. Ochotnicy z Łupin ze sztandarem » więcej
10. Sejmik apeluje w sprawie producentów owoców » więcej
11. Ponad 360 tys. zł na sprzęt dla OSP z subregionów ciechanowskiego i radomskiego » więcej
12. Ponad 103 tys. zł na sprzęt specjalistyczny dla subregionu ostrołęckiego » więcej
13. Jubileuszowy prezent dla OSP Ruda Talubska » więcej
14. Ponad 262 tys. zł na sprzęt specjalistyczny dla subregionu siedleckiego » więcej
15. Nowy sprzęt dla OSP Łuzki » więcej
16. OSP Dzierzby z nowym samochodem » więcej
17. Ponad 356 tys. zł na sprzęt specjalistyczny dla OSP z subregionu płockiego » więcej
18. Poznaliśmy Strażaka Sierpnia » więcej
19. Aktywni druhowie » więcej
20. Obradował sejmik województwa » więcej
21. 120 lat OSP w Kozienicach » więcej
22. OSP Hołowienki odznaczona » więcej
23. Sprzęt dla druhów od marszałka » więcej
24. Dostojne jubilatki z powiatu siedleckiego » więcej
25. Marszałek organizuje szkolenia dla strażaków ochotników » więcej
26. 100 lat OSP Grygrów » więcej
27. 90 lat OSP Stara Sucha » więcej
28. Strażacki jubileusz w Okuniewie » więcej
29. Podwójne święto w Myszadłach » więcej
30. Druh Andrzej Matczak Strażakiem Miesiąca Maja 2018 r. » więcej
31. Pomoc po kolejnych kradzieżach w jednostkach OSP » więcej
32. Marszałek pomaga strażakom z Kośmina » więcej
33. OSP w Sokółce już w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym » więcej
34. Jednostki z Mistowa i Buczyna – rówieśnicy niepodległości » więcej
35. Setne urodziny OSP z Wierzbicy » więcej
36. „Pro Masovia” dla OSP w Kotuniu » więcej
37. Z myślą o najmłodszych Mazowszanach » więcej
38. Rycerze św. Floriana z Rudnika Małego i Górzna obchodzą jubileusze » więcej
39. Dotacje na mazowieckie strażnice » więcej
40. Mazowsze w Polsce Wschodniej? » więcej
41. Dzień Strażaka w Mostowie i Korczewie » więcej
42. Sztandar dla druhów z OSP Pełczanka » więcej
43. Świętowano Dzień Strażaka » więcej
44. Ochotnicy ze Starowoli docenieni » więcej
45. Strażacka brać spotkała się w Świętym Miejscu » więcej
46. Ruch strażacki – 100 lat dla Niepodległej » więcej
47. Strażacy z Gąbina mają nowy wóz » więcej
48. Nowe wyposażenie dla OSP w Przyworach Dużych » więcej
49. Będzie bezpieczniej w gminie Repki » więcej
50. Kolejne wozy strażackie dla mazowieckich OSP » więcej
51. Udany rok » więcej
52. Kolejna jednostka z nowym wozem » więcej
53. Światełko w sejmiku » więcej
54. Kolejne wsparcie dla Ochotniczej Straży Pożarnej » więcej
55. Październikowa sesja sejmiku » więcej
56. Jest sprzęt dla druhów OSP Sadowne » więcej
57. Gmina Słupno doposażona » więcej
58. Sejmik apeluje » więcej
59. Marcin Brdak strażakiem lipca 2017 r. » więcej
60. Strażacki jubileusz w Przysusze » więcej
61. Najlepsze życzenia dla bieżuńskich strażaków » więcej
62. OSP w Zakrzewie ma już sto lat! » więcej
63. Nowa strategia działania OSP » więcej
64. Okrągły jubileusz OSP Wodynie » więcej
65. Wielkie świętowanie w Toporze » więcej
66. Nowy wóz strażacki w Radziejowicach » więcej
67. Podziękowania dla bohaterów » więcej
68. Od wieku strzegą życia i mienia » więcej
69. Ponad wiek działalności » więcej
70. Okrągły jubileusz w powiecie siedleckim » więcej
71. Czerwcowa sesja sejmiku » więcej
72. Święto ludowe w Skórcu » więcej
73. Dzień Strażaka w Węgrowie » więcej
74. Sto lat! » więcej
75. Najlepsze życzenia dla druhów z Dąbrówki! » więcej
76. Samochody ratowniczo-gaśnicze dla OSP » więcej
77. Unijne pieniądze dla OSP » więcej
78. Druhowie z Gąbina dostaną nowy sprzęt » więcej
79. Wsparcie dla straży pożarnej » więcej
80. W gminie Strachówka będzie bezpieczniej » więcej
81. Będzie bezpieczniej » więcej
82. Strażackie podsumowanie » więcej
83. O budżecie 2017 r. w sejmiku » więcej
84. Inwestycja w bezpieczeństwo » więcej
85. Radni przeciwko CETA » więcej
86. Strażackie podsumowanie » więcej
87. Pomoc na najwyższym poziomie » więcej
88. Pro Masovia dla OSP Pruszyn » więcej
89. Radni o działalności leczniczej, budżecie i współpracy międzyregionalnej » więcej
90. Święto druhów ze Słupna » więcej
91. Profesjonalizm w działaniu » więcej
92. Święto OSP w Jabłonnie Lackiej » więcej
93. Bezpieczeństwo przede wszystkim » więcej
94. 5 mln zł na samochody i sprzęt ratowniczo-gaśniczy » więcej
95. Jubileusz 100 – lecia OSP Tokary » więcej
96. Z posiedzenia sejmiku… » więcej
97. 5 mln zł dla OSP podzielone » więcej
98. Lokalni bohaterowie – strażacy miesiąca lutego i marca » więcej
99. W Miedniewicach jubileuszowo » więcej
100. OSP przed szansą na dotacje » więcej
101. Bohater z Turzy Małej » więcej
102. Prawie 3 mld zł z UE do wydania w 2016 r. » więcej
103. Strażak lipca wybrany » więcej
104. Strażacki jubileusz » więcej
105. Świetlica wiejska w Głoskowie i strażnica OSP oficjalnie otwarte » więcej
106. Jubileusz 100-lecia OSP Liw » więcej
107. Dożynki 2015 na Mazowszu » więcej
108. Sobota pod sztandarem OSP » więcej
109. Od 130 lat ratują w czasie klęsk i żywiołów » więcej
110. Pro Masovia dla OSP Kołodziąż » więcej
111. OSP w Starej Błotnicy rozpoczyna drugi wiek działalności » więcej
112. Zawody sportowo-pożarnicze w gminie Korczew » więcej
113. Powiatowy Dzień Strażaka w Mursach » więcej
114. OSP Garwolin – jednostka na medal » więcej
115. Strażacy świętują » więcej
116. Prawdziwy bohater » więcej
117. Odwaga i profesjonalizm docenione » więcej
118. Druhowie z OSP docenieni » więcej
119. Bohater sierpnia » więcej
120. Wóz dla OSP Juryszewo » więcej
121. Dyplomy uznania za pracę na rzecz potrzebujących » więcej
122. Za zasługi dla regionu » więcej
123. Bohaterski druh z Mazowsza » więcej
124. Pro Masovia na stulecie » więcej
125. Za zasługi dla pożarnictwa » więcej
126. Jubileusz OSP w Bożewie » więcej
127. Mazowsze świętuje Dzień Strażaka » więcej
128. Strażak miesiąca października nagrodzony » więcej
129. Jubileusze w gminie Mordy » więcej
130. Medal „Pro Masovia” dla jednostki OSP z Piastowa » więcej
131. OSP Gozdowo i OSP Nadarzyn bezkonkurencyjne w konkursie orkiestr dętych KSOW » więcej
132. Święto latowickich strażaków » więcej
133. Odważna druhna uratowała życie tonącego » więcej
134. Jubileusz OSP w Woli Ręczajskiej » więcej
135. OSP w Cekanowie ma 90 lat » więcej
136. Nowy sprzęt – bezpieczniejsi strażacy » więcej
137. Strażak miesiąca maja nagrodzony » więcej
138. Jubileusz Ochotniczej Straży Pożarnej w Opolu Nowym » więcej
139. Podwójne uroczystości w Skibniewie-Podawcach » więcej
140. Strażackie jubileusze w powiecie sokołowskim i mińskim » więcej
141. Powiatowy Dzień Strażaka w Raciążu » więcej
142. Nowa świetlica w gminie Gózd » więcej
143. Sprzęt dla OSP Cegłów » więcej
144. „Mój Rynek” w Łosicach już otwarty » więcej
145. Auto dla druhów z Radzikowa Wielkiego » więcej
146. Strażak grudnia 2012 nagrodzony » więcej
147. Nowy sprzęt w Żyrardowie » więcej
148. Nowy sprzęt strażacki dla jednostek OSP z powiatu łosickiego » więcej
149. Otwarcie inwestycji w gminie Mochowo » więcej
150. Otwarcie i przekazanie inwestycji w gminie Jabłonna Lacka » więcej
151. Motopompy dla gminy Rzeczniów » więcej
152. Sprzęt strażacki dla gminy Gózd » więcej
153. Sprzęt dla mazowieckiej policji i straży pożarnej » więcej
154. Modernizacja obiektów GOK w Gąsocinie » więcej
155. XIII Zjazd Krajowy Związku OSP RP » więcej
156. „Pro Masovia” na 100-lecie OSP w Roszczepie » więcej
157. Jubileusz OSP w Kuligowie » więcej
158. Sprzęt dla strażaków z regionu okołowarszawskiego » więcej
159. Zawody sportowo-pożarnicze w powiecie szydłowieckim » więcej
160. Specjalistyczny sprzęt dla jednostek OSP z subregionu płocko-ciechanowskiego » więcej
161. Nowy sprzęt dla strażaków z subregionu radomskiego » więcej
162. Umowy na dofinansowanie jednostek OSP z subregionu siedlecko-ostrołęckiego podpisane » więcej
163. Strażacy – ochotnicy sprawdzili swoje umiejętności » więcej
164. 110 lat żelechowskiej OSP » więcej
165. Strażackie zmagania w gminie Mordy » więcej
166. Strażacy z Baboszewa mają nowy sprzęt » więcej
167. Kolejne „Orliki” na Mazowszu » więcej
168. Inwestycje w powiecie ostrołęckim » więcej
169. Wizyta marszałka w Mławie » więcej
170. Bohaterstwo nagrodzone » więcej
171. Wizyta w gminie Garbatka Letnisko » więcej
172. 18 samochodów dla OSP z regionu okołowarszawskiego » więcej
173. Strażacy bogatsi o nowy sprzęt » więcej
174. 23 samochody dla OSP z regionu radomskiego » więcej
175. 13 samochodów dla OSP z regionu siedleckiego » więcej
176. W trosce o opiekę zdrowotną mieszkańców województwa » więcej
177. Mazowieccy strażacy sprawni i dobrze wyposażeni » więcej
178. Samochód strażacki dla OSP w Orońsku » więcej
179. Nowy sprzęt dla jednostki wodnej OSP » więcej
180. Nowy sprzęt dla OSP w Kobyłce » więcej
181. Strażacy w gminie Mochowo skuteczniejsi » więcej
182. Strażak Miesiąca nagrodzony » więcej
183. Mundury dla strażaków z gminy Drobin » więcej
184. Mercedes dla OSP w Gulinie » więcej
185. Samochód strażacki dla OSP Staroźreby » więcej
186. Betlejemskie Światło Pokoju zagościło w Sejmiku Województwa Mazowieckiego » więcej
187. Błędowscy strażacy dostali nowy samochód » więcej
188. Inwestycje w Powiecie Wyszkowskim » więcej
189. Honorowy Obywatel Gminy Szczutowo » więcej
190. Nowy sprzęt bojowy dla jednostek OSP » więcej
191. Bohater września 2008 nagrodzony » więcej
192. Nowe inwestycje w gminie Nasielsk » więcej
193. Wsparcie dla OSP w Rawicy » więcej
194. Bohaterstwo nagrodzone » więcej
195. Jednostka OSP Warka ma nowy wóz bojowy » więcej
196. Sejmik wobec braków specjalistycznej kadry lekarskiej » więcej
197. 100-lecie OSP w Bieżuniu » więcej
198. Specjalistyczny sprzęt ratowniczy dla OSP w Przybyszewie » więcej
199. Nowy sprzęt dla jednostek OSP subregionu radomskiego » więcej
200. 1,3 mln dla OSP z subregionu płockiego » więcej
201. Dofinansowanie jednostek OSP » więcej
202. Nowy samochód dla OSP w Rębowie » więcej

Wyników: 26 Z regionu

203. Podwójny jubileusz w Skrzeszewie » więcej
204. Jublieusz w Szli » więcej
205. Jest w nich wielka siła » więcej
206. Podziękowanie dla bohatera » więcej
207. Czuwają, ratują, pomagają… » więcej
208. Wyróżnienia dla gąsocińskich strażaków » więcej
209. 100-lecie działalności OSP w Pilichówku » więcej
210. Święto w Chronowie » więcej
211. Piękny jubileusz OSP w Sielcach » więcej
212. Podwójne strażackie świętowanie » więcej
213. Dofinansują zakup samochodu strażackiego » więcej
214. Rodzinne świętowanie w powiecie łosickim » więcej
215. Od 100 lat na straży bezpieczeństwa » więcej
216. „Pro Masovia” dla OSP w Dąbrówce » więcej
217. 90-lecie OSP w Rzekuniu » więcej
218. „Dzień Strażaka” w powiecie mławskim » więcej
219. Medal dla OSP w Krubinie » więcej
220. Płocczanie dziękują strażakom » więcej
221. „Młodzież zapobiega pożarom” » więcej
222. Strażak miesiąca stycznia nagrodzony » więcej
223. 100 lat OSP w Nurze » więcej
224. Podwójny jubileusz w Krasińcu » więcej
225. „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek” » więcej
226. Jubileusz magnuszewskich strażaków » więcej
227. 130-lecie OSP Ostrołęka » więcej
228. Strażacy-ochotnicy nagrodzeni » więcej

Wyników: 1 Z serca Polski nr 2/17

229. Wsparcie dla OSP » więcej

Wyników: 1 Z serca Polski nr 4/17

230. Samorządowcy zwierają szyki » więcej

Wyników: 1 Z serca Polski nr 5/17

231. Bo w straży jest potencjał! » więcej

Wyników: 1 Z serca Polski nr 8/17

232. Zarząd z absolutorium » więcej

Wyników: 1 Z serca Polski nr 11/17

233. Strażackie pamiątki » więcej

Wyników: 1 Z serca Polski nr 12/17

234. O tym się mówi – miesiąc na Mazowszu » więcej

Wyników: 1 Mazowsze serce Polski nr 3/18

235. O tym się mówi – miesiąc na Mazowszu » więcej

Wyników: 1 Mazowsze serce Polski nr 5/18

236. Dzielny jak strażak » więcej

Wyników: 1 Mazowsze serce Polski nr 10/18

237. Mądry jak strażak » więcej

Wyników: 2 Mazowsze serce Polski nr 2/19

238. Inaczej gaszę pożary » więcej
239. Inwestycje na Mazowszu » więcej