Tagi

Wyników: 139 Aktualności

1. Nie dajmy się Alzheimerowi » więcej
2. Żyj pełnią życia bez uzależnień » więcej
3. Dyrektorzy szpitali proszą wojewodę o pilne działania » więcej
4. O przyszłości Lotniska Modlin i rozwoju północno-zachodniego Mazowsza » więcej
5. Wspólnie o walce ze skutkami epidemii » więcej
6. O przygotowaniach do obchodów 30-lecia samorządności » więcej
7. Czy jesteśmy fonoholikami? » więcej
8. O inteligentnej specjalizacji na Mazowszu » więcej
9. Dwie dekady województwa mazowieckiego w statystyce » więcej
10. 15 lat Mazowsza w UE » więcej
11. Światowa Konferencja Gospodarcza Polonii » więcej
12. Mazowsze walczy ze smogiem » więcej
13. Konferencja o wolontariacie » więcej
14. Konferencja „Rodzina z problemem uzależnień – konsekwencje dla dziecka” » więcej
15. Jak wygrać z przemocą? » więcej
16. Ile euro z Unii dla subregionu płockiego? » więcej
17. Ruszają szkolenia dla nauczycieli i dyrektorów » więcej
18. Fundusze europejskie na Mazowszu po 2021 r. » więcej
19. Pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi » więcej
20. „Mazowieckie drogi do Niepodległej” – ogólnopolska konferencja naukowa » więcej
21. O historii w Garwolinie » więcej
22. Jak dzielić pieniądze unijne po 2020 r.? » więcej
23. Telekonferencja Tavola » więcej
24. Oddali hołd powstańcom » więcej
25. Jak skutecznie czerpać z RPO WM 2014–2020? » więcej
26. Bezpieczeństwo przede wszystkim » więcej
27. O pomaganiu innym » więcej
28. Idea ratowania życia » więcej
29. Pamięci profesora Zbigniewa Strzeleckiego » więcej
30. Mazowsze gotowe na Światowe Dni Młodzieży » więcej
31. Wspólnie na rzecz kolei » więcej
32. Samorządy na start! » więcej
33. Podział województwa mazowieckiego – błąd społeczny i ekonomiczny? » więcej
34. O polityce przewozowej samorządu » więcej
35. Dobre wiadomości o eksporcie mikro i małych firm » więcej
36. Wsparcie dla organizacji pozarządowych i samorządów » więcej
37. Podział administracyjny Mazowsza – niekorzystny i nieracjonalny » więcej
38. E-administracja pełną parą » więcej
39. Renesans kształcenia zawodowego » więcej
40. O nowym PROW na kongresie » więcej
41. Inteligentne gospodarowanie energią » więcej
42. O nowym RPO WM 2014-2020 w subregionie ciechanowskim » więcej
43. „Dzień z Projektami Unijnymi” na SGH » więcej
44. Jak pomóc w powrocie do pracy? » więcej
45. Światowy Dzień walki z Cukrzycą » więcej
46. W Siedlcach dyskutowano o rynku rolniczym » więcej
47. Marszałek o projekcie ustawy o dochodach jst » więcej
48. Urząd Marszałkowski na Mazowszu najoszczędniejszy » więcej
49. „Janosikowe” – tylko zmniejszone o połowę pozwoli Mazowszu funkcjonować » więcej
50. Region-Gospodarka-Unia » więcej
51. Rozwój przedsiębiorczości – fundamentem przekształceń społecznych i podstawowym czynnikiem... » więcej
52. Trwają dalsze konsultacje PROW 2014-2020 » więcej
53. Przytyk świeci przykładem » więcej
54. III Kongres Promocji Mazowsza » więcej
55. Zrównoważony rozwój regionu zagrożony! » więcej
56. Rozwój energetyki na Mazowszu » więcej
57. Młodzież dźwignią wzrostu gospodarczego » więcej
58. VI Mazowiecki Kongres Rozwoju Obszarów Wiejskich » więcej
59. Ratujmy historyczne nagrobki na siedleckim cmentarzu » więcej
60. Przez trzy dni o problemach służby zdrowia » więcej
61. ECOOP – wspólnie dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego » więcej
62. Posiedzenie ENCORE » więcej
63. Energia odnawialna, drogi i rozwój Mazowsza w Lubowidzu » więcej
64. „Gaz łupkowy w Polsce – szanse, zagrożenia, oczekiwania” » więcej
65. Najlepsze praktyki w Europie dla Mazowsza » więcej
66. Produkt tradycyjny i regionalny a rozwój regionu » więcej
67. O kolejach dużych prędkości » więcej
68. Mazowsze a EURO 2012 » więcej
69. Wiedzieć, znaczy zarabiać » więcej
70. IV Europejskie Forum Gospodarcze » więcej
71. Kongres Kolejowy 2011 » więcej
72. Polski potencjał – hiszpańskie doświadczenia » więcej
73. Kierunek - kultura » więcej
74. Społeczeństwo informacyjne priorytetem samorządu » więcej
75. Promocja aktywnej integracji na Mazowszu » więcej
76. Stawiamy na edukacyjne projekty unijne » więcej
77. XIX Europejska Konferencja Służb Socjalnych » więcej
78. Siedem lat Polski w Unii Europejskiej » więcej
79. Konferencja pt. „Małopolski pracodawca: Zatrudnię...” » więcej
80. Konferencja podsumowująca działalność Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy » więcej
81. Obszar Metropolitalny Warszawy – kierunki rozwoju » więcej
82. Biznes bez granic w Radomiu » więcej
83. Przyszłość dialogu regionalnego w Polsce » więcej
84. X Ogólnopolski Zjazd Opiekunów Szkolnych Pracowni Informatycznych » więcej
85. Jak zwiększyć zatrudnienie w Polsce? » więcej
86. Jak zarządzać czasem? » więcej
87. Seminarium uniwersyteckie z marszałkiem Adamem Struzikiem » więcej
88. III Międzynarodowe Forum Efektywności Energetycznej » więcej
89. Dyskusja o polityce miejskiej » więcej
90. Wspólne budowanie przyszłości Mazowsza » więcej
91. Ekoinnowacje na Mazowszu » więcej
92. Przedstawiciele województw o rozwoju polskiej wsi » więcej
93. Zostań swoim wymarzonym szefem! » więcej
94. Wymiana doświadczeń pomiędzy pracownikami instytucji zaangażowanych w realizację Narodowych... » więcej
95. Integracja danych geodezyjno-kartograficznych » więcej
96. Szansa dla pacjentów z nowotworem mózgu » więcej
97. „Biznes Bez Granic” na Mazowszu » więcej
98. Konferencja „Innowacyjne Mazowsze” w Płocku » więcej
99. Resursa w Żyrardowie udostępniona zwiedzającym » więcej
100. Najzdolniejsi uczniowie z Mazowsza nagrodzeni » więcej
101. Podsumowanie GAMBIT-u płockiego » więcej
102. Umiędzynarodowienie działalności przedsiębiorców » więcej
103. O zdrowiu na Mazowszu » więcej
104. VI Konferencja Warszawskiego Zachodniego Partnerstwa Lokalnego » więcej
105. Produkt tradycyjny wizytówką Mazowsza » więcej
106. Dla rozwoju Mazowsza » więcej
107. Usuwamy azbest » więcej
108. Warunki i perspektywy rozwoju eksportu rolno-spożywczego » więcej
109. O wykorzystaniu funduszy europejskich w czasie spowolnienia gospodarczego » więcej
110. „Lokalne Badania Naukowe i Prace Rozwojowe (B+R) w e-globalnym Świecie” » więcej
111. Konferencja podsumowująca wdrażanie PO KL na Mazowszu » więcej
112. Mazowsze pięknieje dzięki RPO WM » więcej
113. Razem dla Mazowsza-Edukacja w działaniu » więcej
114. Jubileusz Pracowni Hemodynamiki » więcej
115. „Zagrajmy o sukces” na Mazowszu » więcej
116. O polityce spójności w piątą rocznicę wejścia do UE » więcej
117. Efektywność Energetyczna w Miastach – Doświadczenia Szwecji, Finlandii i Państw Grupy... » więcej
118. „Mazowsze pięknieje” » więcej
119. Mazowsze jako region przejściowy – konferencja » więcej
120. Współpraca gospodarcza z Obwodem Moskiewskim » więcej
121. Mazowsze Chopina » więcej
122. Międzynarodowa konferencja „Świat – Europa – Polska. Przyszłość Mazowsza” » więcej
123. Osiągnięcia i perspektywy rozwoju muzealnictwa polskiego » więcej
124. Internet w każdej gminie » więcej
125. O małych i średnich przedsiębiorstwach w dobie kryzysu » więcej
126. Jak walczyć z cukrzycą » więcej
127. Największy „Sad Europy” jest na Mazowszu » więcej
128. Regiony na rzecz zmian ekonomicznych » więcej
129. 10 lat funkcjonowania samorządu województw » więcej
130. Ochrona Zabytów na Mazowszu » więcej
131. Europejskie forum na temat spójności terytorialnej i przyszłości polityki spójności » więcej
132. Rok Chopinowski 2010 » więcej
133. Ruszył portal o wychowaniu komunikacyjnym » więcej
134. Porty lotnicze motorem rozwoju regionalnego » więcej
135. Konferencja nt. realizacji Programu Małej Retencji dla Województwa Mazowieckiego » więcej
136. Open Days lokalnie – konferencja „Na Mazowszu, czyli w Europie” » więcej
137. Podsumowanie ZPORR 2004 - 2006 » więcej
138. Metropolie - wyzwania dla polityki regionalnej » więcej
139. Jubileusz mazowieckich WORD-ów » więcej

Wyników: 17 Z regionu

140. Myśl globalnie, działaj lokalnie » więcej
141. Ogólnopolska Konferencja Naukowa w Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie » więcej
142. W trosce o zdrowie psychiczne najmłodszych » więcej
143. Mazowsze przygotowuje się na kanonizację Jana Pawła II » więcej
144. „Nowatorskie metody pracy z uczniem niepełnosprawnym” » więcej
145. Nowotwór prostaty - wyzwania i bariery » więcej
146. Moja firma-moja przyszłość » więcej
147. Szkoła – parasolem nad Europą » więcej
148. Seminarium poświęcone Regionalnym Strategiom Innowacji » więcej
149. „Naucz się z nami rozmawiać” » więcej
150. Debata o rozwoju eksportu » więcej
151. Konferencja poświęcona ks. Władysławowi Skierkowskiemu » więcej
152. Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach niesie pomoc już 100 lat » więcej
153. Inwestycje w świetle wymagań RDW » więcej
154. Cyfrowe Mazowsze 2015 » więcej
155. OPEN DAYS na Mazowszu » więcej
156. Już wkrótce szybciej i sprawniej w urzędach » więcej