Aktywność Marszałka

Aktywność Marszałka w Komitecie Regionów

2011.04.05 14:55 , aktualizacja: 2016.04.01 14:41

Województwo mazowieckie od 2004 roku w Europejskim Komitecie Regionów reprezentuje Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik (obserwatorem był od 2002 roku, pełne członkostwo rozpoczął po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej). 10 lutego 2010 roku powołany został w skład Prezydium Komitetu Regionów.

więcej o: Aktywność Marszałka w Komitecie Regionów

Komitet Regionów UE o wyzwaniach w transporcie publicznym

2020.12.09 15:25 , aktualizacja: 2020.12.17 10:16

W opinii sporządzonej i wygłoszonej 9 grudnia na grudniowej sesji plenarnej Komitetu Regionów Unii Europejskiej marszałek Adam Struzik zaapelował do Komisji Europejskiej o dodatkowe środki dla regionów na rozwój nowych oraz modernizację istniejących systemów transportu publicznego. Dzięki takim inwestycjom miasta staną się nie tylko atrakcyjnymi miejscami do zamieszkania, ale będą także przyjazne dla środowiska.

więcej o: Komitet Regionów UE o wyzwaniach w transporcie publicznym

Marszałek sprawozdawcą unijnej opinii – obrady EKR

2020.11.10 17:05 , aktualizacja: 2020.11.18 12:48

Marszałek Adam Struzik został wybrany na sprawozdawcą opinii Europejskiego Komitetu Regionów (EKR) w sprawie „Strategii chemicznej na rzecz zrównoważonego rozwoju”. To ważny krok w pracy mającej na celu ochronę zdrowia i środowiska.

więcej o: Marszałek sprawozdawcą unijnej opinii – obrady EKR

O Zielonym Ładzie na posiedzeniu Europejskiego Komitetu Regionów

2020.10.22 13:30 , aktualizacja: 2020.11.13 11:06

Podczas posiedzenia online Grupy Roboczej Europejskiego Komitetu Regionów marszałek Adam Struzik omówił szanse i wyzwania stojące przed regionami i miastami w promowaniu ekologicznego i zrównoważonego transportu publicznego oraz przybliżył, jak na szczeblu europejskim i krajowym można go wspierać.

więcej o: O Zielonym Ładzie na posiedzeniu Europejskiego Komitetu Regionów

Sesja plenarna Komitetu Regionów UE

2020.10.14 13:50 , aktualizacja: 2020.10.16 08:37

Trzydniowa sesja plenarna Komitetu Regionów Unii Europejskiej odbyła się 12–14 października w Brukseli, w ramach 18. Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast #EURegionsWeek.

więcej o: Sesja plenarna Komitetu Regionów UE

Europejski Komitet Regionów murem za Mazowszem

2020.10.07 15:30 , aktualizacja: 2020.10.07 15:55

Apostolos Tzitzikostas, przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów zabrał głos w sprawie zapowiedzi administracyjnego podziału Mazowsza.

więcej o: Europejski Komitet Regionów murem za Mazowszem

Jaki transport publiczny jest potrzebny regionom?

2020.09.24 14:20 , aktualizacja: 2020.09.25 14:48

Komisja Polityki Spójności Terytorialnej i Budżetu UE podczas kolejnego zdalnego posiedzenia rozmawiała m.in. o transporcie publicznym. Województwo mazowieckie reprezentował marszałek Adam Struzik.

więcej o: Jaki transport publiczny jest potrzebny regionom?

Posiedzenie Komisji COTER

2020.07.10 11:00 , aktualizacja: 2020.08.24 13:48

Ekologiczny transport, promowanie kolei i realizacja celów Zielonego Ładu – te tematy poruszono na posiedzeniu.

więcej o: Posiedzenie Komisji COTER