Członkostwo w KR

Członkostwo w Komitecie Regionów

2011.03.25 14:20 , aktualizacja: 2016.03.29 13:07

Autor: Wydział Współpracy z Zagranicą, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

Członkowie Komitetu stanowią reprezentację instytucjonalną wszystkich jednostek terytorialnych, regionów, miast i gmin Unii Europejskiej. Nominują ich rządy państw Unii. Powoływani są przez Radę Unii Europejskiej na pięcioletnią, odnawialną kadencję. Członkowie Komitetu muszą także posiadać mandat władz, które reprezentują i być przed nimi politycznie odpowiedzialni.

 

Komitet Regionów wybiera spośród swych członków przewodniczącego na dwuipółletnią kadencję. W chwili obecnej w pracach Komitetu Regionów bierze udział 344 członków oraz drugie tyle ich zastępców, pochodzących z wszystkich dwudziestu siedmiu państw członkowskich.

 

Członkowie Komitetu na co dzień mieszkają i pracują w swoich regionach, wypełniając przynależne im obowiązki w samorządach lokalnych lub regionalnych. Dzięki temu znają oni poglądy i problemy społeczności, które reprezentują, a następnie mogą podzielić się tą wiedzą w samym centrum procesów, podczas posiedzeń Komitetu w Brukseli.

 

Sposób, w jaki Komitet organizuje swoją pracę, ma również na celu „przybliżanie Unii społeczeństwu” – i to w dosłownym znaczeniu – poprzez wyjazdowe konferencje i posiedzenia poszczególnych komisji oraz Prezydium zwoływane w różnych regionach 27 państw członkowskich.

 

Członkowie i ich zastępcy z jednego państwa członkowskiego stanowią delegację krajową. Każda delegacja krajowa ustanawia swoją organizację wewnętrzną i wybiera przewodniczącego.

 

Pełny wykaz członków Komitetu Regionów

 

 

Link do Biuletynu informacyjnego Komitetu Regionów

Liczba wyświetleń: 7752