Komitet Regionów

Historia i rola Europejskiego Komitetu Regionów

2011.03.25 14:05 , aktualizacja: 2017.01.30 13:46

Autor: Katarzyna Mańska, KM, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

Komitet Regionów (KR)

To organ doradczy reprezentujący europejskie władze regionalne i lokalne. Utworzony w 1994 r. jest zgromadzeniem przedstawicieli samorządów regionalnych i lokalnych UE. W jego skład wchodzi 350 członków – przewodniczących regionów, burmistrzów i demokratycznie wybranych przedstawicieli regionów i miast z 28 państw członkowskich UE.

Członkowie KR stanowią reprezentację instytucjonalną wszystkich jednostek terytorialnych, regionów, miast i gmin Unii Europejskiej. Nominują ich rządy państw Unii. Powoływani są przez Radę Unii Europejskiej na pięcioletnią, odnawialną kadencję. Muszą posiadać mandat władz, które reprezentują i być przed nimi politycznie odpowiedzialni.

Od chwili powstania KR niestrudzenie dąży do zbliżenia obywateli do Unii Europejskiej.

 

Jak pracuje?

Komitet Regionów wybiera spośród swych członków przewodniczącego na dwuipółletnią kadencję. W pracach Komitetu Regionów bierze udział 350 członków oraz drugie tyle ich zastępców, pochodzących z wszystkich dwudziestu ośmiu państw członkowskich.

Członkowie Komitetu na co dzień mieszkają i pracują w swoich regionach, wypełniając przynależne im obowiązki w samorządach lokalnych lub regionalnych. Dzięki temu znają oni poglądy i problemy społeczności, które reprezentują, a następnie mogą podzielić się tą wiedzą w samym centrum procesów, podczas posiedzeń Komitetu w Brukseli.

Ideą pracy KR jest „przybliżanie Unii społeczeństwu” – i to w dosłownym znaczeniu – poprzez wyjazdowe konferencje i posiedzenia poszczególnych komisji oraz Prezydium zwoływane w różnych regionach 28 państw członkowskich.

Członkowie i ich zastępcy z jednego państwa członkowskiego stanowią delegację krajową. Każda delegacja krajowa ustanawia swoją organizację wewnętrzną i wybiera przewodniczącego.

Liczba wyświetleń: 7477