Programy w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Informacje z Krajowego Punktu Kontaktowego Interreg EUROPA

2015.05.20 13:20

Autor: Agnieszka Mync (KM), Wprowadzenie: Małgorzata Wielechowska

Krajowy Punkt Kontaktowy Programu Współpracy Międzyregionalnej Interreg EUROPA 2014–2020 udostępnił urzędom marszałkowskim informacje, które w sposób syntetyczny mają przybliżyć potencjalnym wnioskodawcom istotę i charakter programu.

 

Przy opracowywaniu koncepcji projektu, przygotowywanego do złożenia w ramach I. naboru wniosków,  szczególnie pomocne mogą być informacje dotyczące instrumentów polityki, z którymi dokument musi być ściśle powiązany. Jako rezultat międzynarodowej współpracy projekt ma proponować zmiany w dokumentach strategicznych partnerów, stosowanej metodologii, narzędziach realizacji programów, systemach zarządzania i ewaluacji, zasadach naboru wniosków, innych mechanizmach polityki spójności itp.

Pliki do pobrania

Rozmiar: 61 kB, Liczba pobrań: 158, Adobe Acrobat Document
Rozmiar: 84 kB, Liczba pobrań: 150, Adobe Acrobat Document

Liczba wyświetleń: 100

powrót