Oferty pracy

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko nr 2111.9.2019

2020-03-03
Autor:  Wydział Kadr , Wprowadzenie:  u.sabak

Zarząd Województwa Mazowieckiego uprzejmie informuje, że w związku z ogłoszonym od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. (Dz.U. poz. 491, z późn. zm.)), rezygnuje z przeprowadzenia procedury konkursowej na stanowisko Dyrektora Mazowieckiego Instytutu Kultury.


Oferty konkursowe, złożone w odpowiedzi na ogłoszeniu o konkursie na kandydata na stanowisko Dyrektora Mazowieckiego Instytutu Kultury, stanowiącego załącznik do uchwały nr 292/108/20 z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Mazowieckiego Instytutu Kultury, zostaną zwrócone adresatom.

Do departamentu / kancelarii Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie
Na stanowisko Dyrektor
Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego jest:

Marszałek Województwa Mazowieckiego
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
ul. Jagiellońska 26
03-719 Warszawa

Dane będą przetwarzane do celów naboru pracowników. Udostępnianie danych nie jest przewidywane.
Obowiązek podania danych przez osoby ubiegające się o pracę wynika z:
  • ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.),
  • ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458)
Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawiania.
Podmiot udostępniający informację: UMWM
Wytworzył/Odpowiada: Urszula Sabak-Gąska
Data modyfikacji: 2020.04.08 12:09
Modyfikował: Dorota Łucja Cichocka
Wersja: 4(sprawdź historię zmian)
Użytkownik Data Akcja Wersja
Dorota Łucja Cichocka 2020.04.08 12:09 edycja 4
Urszula Sabak-Gąska 2020.03.03 12:24 edycja 3
Urszula Sabak-Gąska 2020.03.03 12:06 edycja 2
Urszula Sabak-Gąska 2020.03.03 11:56 dodanie 1