Oferty pracy

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko nr 2111.1.2020

2020-07-01
Autor:  Wydział Kadr , Wprowadzenie:  a.stabinska

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie, ul. Wybrzeże Gdyńskie 4, 01-531 Warszawa.

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym imieniem i nazwiskiem, adresem zwrotnym, numerem telefonu lub adresem e-mail i dopiskiem:

„Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie”

na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

ul. Jagiellońska 26

03-719 Warszawa

 

w terminie do 7 sierpnia 2020 r.

 

 

Ogłoszenie Treść ogłoszenia
Do departamentu / kancelarii Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie
Na stanowisko Dyrektor
Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego jest:

Marszałek Województwa Mazowieckiego
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
ul. Jagiellońska 26
03-719 Warszawa

Dane będą przetwarzane do celów naboru pracowników. Udostępnianie danych nie jest przewidywane.
Obowiązek podania danych przez osoby ubiegające się o pracę wynika z:
  • ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.),
  • ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458)
Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawiania.
Podmiot udostępniający informację: UMWM
Wytworzył/Odpowiada: Agnieszka Stabińska
Wersja: 1(sprawdź historię zmian)
Użytkownik Data Akcja Wersja
Agnieszka Stabińska 2020.07.01 10:03 dodanie 1