Aktualności

Dyskusja o oświacie

2019.03.06 14:55 , aktualizacja: 2019.03.06 15:09

Autor: Ewelina Mikulska (KM), Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

  • od prawej Tomasz Sieradz –  dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie, Jolanta Wanielista – przedstawiciel Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie, pani Anna Wojciechowska – sekretarz redakcji „Głos Nauczycielski” Dyrektor Wojewódzkiego...
  • od lewej: Aurelia Michałowska – Mazowiecki Kurator Oświaty, Zdzisław Sipiera – Wojewoda mazowiecki, Przewodniczący WRDS, Witold Woźniak – ekspert z Biura Wojewody XVI posiedzenie...
  • od lewej: Anna Karaszewska – Konfederacja Lewiatan, Jeremi Mordasewicz – Konfederacja Lewiatan, Wiesław Kołodziejski- Prezes Zarządu Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych, Tadeusz Wilk – Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych Pracodawcy dyskutowali o...

XVI posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w województwie mazowieckim po raz pierwszy pod przewodnictwem wojewody mazowieckiego.

 

Edukacja na Mazowszu

Tematyka oświatowa zdominowała XVI posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w województwie mazowieckim. Informacje o bieżącej sytuacji w oświacie związanej przede wszystkim z wynagrodzeniami w tym sektorze, zjawiskiem odchodzenia nauczycieli z zawodu, rekrutacją podwójnego rocznika do szkół średnich, a także funkcjonowaniem szkół podstawowych po wprowadzeniu reformy systemu edukacji przedstawili: Mazowiecka Kurator Oświaty Aurelia Michałowska, dyrektor Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy Joanna Gospodarczyk oraz przedstawiciele resortu edukacji. Omówiono również kwestię zapowiadanego przez Związek Nauczycielstwa Polskiego strajku. W toku dyskusji strona związkowa zwróciła szczególną uwagę na konieczność przywrócenia zawodowi nauczycielskiemu godności, szacunku oraz satysfakcji z pracy, do czego może przyczynić się właściwe wynagradzanie pracy, która z uwagi na wprowadzaną reformę systemu oświaty stała się bardziej wyczerpująca i obciążająca. Obecni na spotkaniu przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej informowali o podjętych przez resort działaniach w obszarze systematycznego zwiększania wynagrodzeń nauczycieli. Mazowiecka Kurator Oświaty zapewniła, że dla wszystkich absolwentów szkół podstawowych oraz gimnazjów przygotowane są miejsca w szkołach średnich, zaznaczając jednak, że w niektórych placówkach zajęcia mogą odbywać się do późnych godzin popołudniowych. Przy okazji dyskusji o wynagrodzeniach w oświacie, członkowie WRDS zwrócili uwagę na problem niskich wynagrodzeń w całej strefie budżetowej.

 

Pozytywnie zaopiniowany Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia

WRDS zapoznała się z projektem Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2019 dla województwa mazowieckiego. W zagadnienia ujęte w dokumencie wprowadził dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie Tomasz Sieradz.  Po dyskusji, w której zwrócono szczególną uwagę na kwestię aktywizacji grupy bezrobotnych najdalej oddalonych od rynku pracy, strona społeczna podjęła uchwałę pozytywnie opiniującą projekt zaprezentowanego dokumentu.

 

Nowa organizacja wzmocni mazowiecki dialog

Strona społeczna WRDS podjęła uchwałę o zwiększeniu liczby przedstawicieli reprezentatywnych organizacji związkowych oraz organizacji pracodawców  w składzie WRDS (skład rady powiększył się o przedstawicieli Związku Przedsiębiorców i Pracodawców). Po zmianach Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w województwie mazowieckim będzie liczyła 36 przedstawicieli.

 

Sprawy bieżące

WRDS podjęła uchwałę dotyczącą zmian w składzie Zespołu roboczego ds. gospodarki, pracy i rozwoju regionalnego, wskazując także nowego przewodniczącego. Został nim przedstawiciel strony pracowników –Waldemar Dubiński. Rada zaproponowała także kandydaturę Izabeli Seweryn do prac w Radzie Rozwoju Obszaru Gospodarczego Łódzkiej oraz Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Liczba wyświetleń: 127

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.