Aktualności

Obradował Zespół ds. oświaty

2020.07.14 14:30

Autor: Ewelina Mikulska (KM), Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

dwóch członków Zespołu roboczego ds. oświaty przy stole, rozpoczynają obrady Jerzy Wiśniewski,...
widok na salę konferencyjną, członkowie zespołu siedzą przy stołach ustawionych po zewnętrznych stronach sali Członkowie Zespołu...

Zdalna edukacja na Mazowszu w okresie czasowego zawieszenia funkcjonowania szkół i przedszkoli to temat obrad posiedzenia Zespołu roboczego ds. oświaty, funkcjonującego w ramach Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.

 

Członkowie zespołu dyskutowali na temat tej formy nauczania z pespektywy nauczycieli, uczniów i rodziców, opierając się na przeprowadzonych badaniach w tym obszarze. Zwrócono szczególną uwagę na problemy spowodowane koniecznością edukacji na odległość. Najważniejsze to m.in. brak jednolitych zasad nauczania zdalnego oraz regulacji prawnych, przeciążenie uczniów pracą, szczególnie w początkowym okresie epidemii oraz brak przepisów w obszarze wynagrodzeń nauczycieli za czas nauki online.

 

Problemem, szczególnie w małych miejscowościach, okazał się brak dostępu do Internetu oraz sprzętu komputerowego zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli. Dyrektor Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu Mirosław Krusiewicz poinformował, że władze województwa zdobyły unijne środki na wsparcie nauczania zdalnego. Całkowita wartość projektu pn. Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnegoto 35 mln zł. W ramach wsparcia zakupiony będzie sprzęt komputerowy i oprogramowanie dla 236 mazowieckich szkół, a uczniów i nauczycieli przewidziano szkolenia. Programy pomocowe uruchomił również rząd, o czym poinformował Andrzej Kulmatycki z Mazowieckiego Kuratorium Oświaty w Warszawie.

 

Członkowie zespołu zwrócili także uwagę na potrzebę stworzenia jednolitej, bezpłatnej platformy edukacyjnej wyposażonej w e-zasoby, komunikator i bazę szkoleniową, która w przyszłości mogłaby być wykorzystywana zarówno w czasie ponownej konieczności nauczania zdalnego, jak i w przypadkach wyłączenia uczniów z możliwości uczestnictwa w zajęciach szkolnych (np. z uwagi na chorobę). Słowa uznania zostały skierowane w kierunku pracowników oświaty, którzy w trakcie trudnej sytuacji, jaką okazała się pandemia, nie pozostawili uczniów bez opieki.

 

 

Liczba wyświetleń: 60

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.