Aktualności

III posiedzenie doraźnego Zespołu roboczego ds. monitorowania skutków społeczno-gospodarczych pandemii SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego

2020.09.04 14:45 , aktualizacja: 2020.09.04 15:01

Autor: Ewelina Mikulska (KM), Wprowadzenie: Jerzy Lipka-Wołowski

  • Cztery osoby siedza za stołem prezydialnym, na prawo od nich wyeksponowane flagi w stojakach. Obraduje doraźny Zespół...
  • Siedem osób siedzi za stołami podczas obrad zespołu. Członkowie zespołu podczas...
  • Męzczyzna stoi na tle ekranu z wyświetlona prezentacją, w lewej ręce ma teczke z dokumentami. Druga część spotkania...

Mazowieckie podmioty lecznicze w dobie pandemii

 

Trzecie posiedzenie doraźnego Zespołu roboczego ds. monitorowania skutków społeczno-gospodarczych pandemii SARS-CoV-2 poświęcone było w głównej mierze dyskusji na temat sytuacji mazowieckich podmiotów leczniczych w dobie pandemii.

Informacje na temat placówek ochrony zdrowia, dla których Województwo Mazowieckie jest podmiotem tworzącym lub właścicielem, przedstawił pan Janusz Sobolewski - zastępca Dyrektora Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Podczas wystąpienia podkreślił, że podmioty lecznicze w bardzo krótkim czasie musiały dostosować się do wytycznych, zaleceń i poleceń Inspekcji Sanitarnej, Wojewody Mazowieckiego oraz Narodowego Funduszu Zdrowia, dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w trybie działań przeciwepidemicznych. Na Mazowszu było to możliwe przede wszystkim dzięki uruchomieniu projektu unijnego o wartości 255 mln zł pod nazwą „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”.

W trakcie dyskusji pan Marcin Wajda – dyrektor Departamentu Rozwoju i Funduszy Europejskich podkreślił, że niniejszy projekt jest największym w Regionalnym Programie Operacyjnym, a województwo jako pierwsze w Europie uruchomiło środki unijne na walkę z koronawirusem, dzieląc się następnie swoimi doświadczeniami, również z Lombardią. Podkreślił, że realizacja tak pionierskiego pomysłu możliwa była dzięki ciężkiej pracy samorządu województwa we współpracy z przedstawicielami wojewody mazowieckiego i ministerstwa.

W trakcie spotkania zwrócono szczególną uwagę na rolę personelu medycznego w czasie walki z pandemią, a pani Monika Sokulska – Dyrektor Departamentu Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji mówiła między innymi o środkach finansowych dedykowanych na walkę z wirusem, również w zakresie ochrony personelu. Ponadto, w odpowiedzi na pytania obecnych, poinformowała o znajdującej się stronie Wrota Mazowsza interaktywnej mapie zawierającej, codziennie aktualizowane, informacje na temat zachorowań w każdym mazowieckim powiecie: www.gis.wrotamazowsza.pl/Informacje/KORONAWIRUS

 

Sytuacja rynku pracy w związku z trwającą pandemią

 

Druga część spotkania poświęcona była omówieniu aktualnej sytuacji na mazowieckim rynku pracy. Członkowie Zespołu zapoznali się z danymi dotyczącymi stopy bezrobocia w poszczególnych powiatach, ilości zgłoszeń zwolnień grupowych oraz liczby wolnych miejsc pracy.

Pan Artur Pozorek – wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie poinformował również o wsparciu udzielonym przez powiatowe urzędy pracy ze środków Funduszu Pracy oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (prezentacja w plikach do pobrania).  

Pliki do pobrania

Liczba wyświetleń: 67

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.