Aktualności

Zdalne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

2020.10.12 13:00 , aktualizacja: 2020.10.12 13:13

Autor: Magdalena Węgrzecka (KM), Wprowadzenie: Jerzy Lipka-Wołowski

Infografika z nazwą i symbolem graficznym Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2030 roku. Projekt Regionalnej...
Na wielkim ekranie wyświetlony podgląd obrad w trybie zdalnym, w kolejnych oknach wizerunek lub inicjały konkretnego uczestnika. W zrealizowanym w trybie...

Tematem przewodnim XX posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, które odbyło się w trybie zdalnym, było omówienie założeń projektu Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2030 roku.

 

Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza do 2030 roku (RIS) to trzecia generacja dokumentu strategicznego dla rozwoju regionalnego systemu wspierania innowacyjności. Jednocześnie stanowi kolejny etap zwiększania zaangażowania interesariuszy i wykorzystania procesu przedsiębiorczego odkrywania do opracowania, wdrażania, monitorowania, oceny i aktualizacji ram strategicznych na rzecz inteligentnej specjalizacji.

Dokument został przygotowany przy dużym zaangażowaniu uczestników cyklów warsztatów strategicznych. Diagnoza, wizje i cele nie zostały określone odgórnie, ale wypracowane wspólnie z przedstawicielami środowiska nauki, biznesu i instytucji wsparcia.

 

Szczegółowe informacje na temat projektu przedstawiła pani Aleksandra Szwed – zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Zachęciła członków WRDS do konsultacji, do dzielenia się uwagami oraz sugestiami w zakresie zaprezentowanego dokumentu.

 

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego przyjęła również stanowisko w sprawie klimatycznych wyzwań województwa mazowieckiego.

Liczba wyświetleń: 23

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.