Aktualności

IV posiedzenie doraźnego Zespołu roboczego ds. monitorowania skutków społeczno-gospodarczych pandemii SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego

2020.10.21 12:10 , aktualizacja: 2020.11.25 12:38

Autor: Ewelina Mikulska (KM), Wprowadzenie: Jerzy Lipka-Wołowski

Zdjęcie ekranu komputera podczas posiedzenia, które odbyło się w trybie zdalnym. IV posiedzenie doraźnego...

Sytuacja mazowieckiego sektora lotniczego dotkniętego pandemią

 

Czwarte posiedzenie doraźnego Zespołu roboczego ds. monitorowania skutków społeczno-gospodarczych pandemii SARS-CoV-2 poświęcone było w głównej mierze dyskusji na temat sytuacji mazowieckiego sektora lotniczego w dobie pandemii.

Pan Łukasz Chaberski z Ministerstwa Infrastruktury poinformował, że początek bieżącego roku wskazywał na dalszy, świetny rozwój branży, jednak zamknięcie gospodarki na 3 miesiące z powodu pandemii spowodowało spadki w ruchu lotniczym na poziomie ok. 99%. Lekkie odbicie nastąpiło dopiero w miesiącach wakacyjnych, dzięki czemu w lipcu spadek w porównaniu to ubiegłego roku kształtował się na poziomie ok. 70%, natomiast w sierpniu 60%. Z uwagi na zakończenie sezonu wakacyjnego, obecnie odnotowywane są kolejne spadki, a rynek lotniczy stoi przed największym wyzwaniem w historii ruchu pasażerskiego. Poinformował także o wsparciu udzielonym sektorowi lotniczemu, podając, że z instrumentów pomocowych w ramach tzw. tarcz antykryzysowych skorzystało między innymi Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze.

Informacje na temat sytuacji na mazowieckim rynku pracy, również związanym z branżą lotniczą, przedstawił dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie (poniżej prezentacja).

 

Organizacja odbioru, transportu oraz unieszkodliwiania na Mazowszu zakaźnych odpadów medycznych

 

Druga część spotkania poświęcona była omówieniu aktualnej sytuacji związanej z unieszkodliwianiem odpadów medycznych w województwie. Informacje w tym zakresie przedstawił pan Marcin Podgórski – Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Opowiedział o gromadzeniu i zbieraniu odpadów medycznych na Mazowszu, sposobie ich magazynowania oraz unieszkodliwiania, wskazując, że w województwie zlokalizowane są dwie instalacje do termicznego przekształcania odpadów medycznych, w tym jedna zlokalizowana na terenie szpitala w Ostrołęce. Poinformował również o przepisach regulujących ten sektor gospodarki oraz przekazał informacje na temat sposobu postępowania z odpadami medycznymi o charakterze zakaźnym w związku z COVID-19. Dodał, że prognozy z Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024 zakładają sukcesywny wzrost masy wytwarzanych odpadów medycznych i weterynaryjnych na Mazowszu.

Pliki do pobrania

Rozmiar: 2615 kB, Liczba pobrań: 123

Liczba wyświetleń: 123

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.