Zespoły robocze

Zespół roboczy ds. gospodarki, pracy i rozwoju regionalnego

2017.07.05 11:50 , aktualizacja: 2019.03.08 10:51

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w województwie mazowieckim powołała 1 marca 2017 roku Zespół roboczy ds. gospodarki, pracy i rozwoju regionalnego, który działa jako ciało pomocnicze dla Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w województwie mazowieckim. Głównym zadaniem Zespołu jest monitorowanie bieżącej sytuacji na rynku pracy oraz rozwoju regionalnego i gospodarki.

więcej o: Zespół roboczy ds. gospodarki, pracy i rozwoju regionalnego

Zespół roboczy ds. rozwoju dialogu

2017.07.05 11:50 , aktualizacja: 2019.02.15 08:44

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w województwie mazowieckim powołała 1 marca 2017 r. Zespół roboczy ds. rozwoju dialogu, który działa jako ciało pomocnicze dla Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w województwie mazowieckim. Jego głównym zadaniem jest prowadzenie działań na rzecz popularyzacji dialogu społecznego w regionie.

więcej o: Zespół roboczy ds. rozwoju dialogu

Zespół roboczy ds. oświaty

2016.03.16 09:50 , aktualizacja: 2019.01.31 15:27

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w województwie mazowieckim powołała 28 stycznia 2016 roku Zespół roboczy ds. oświaty, który działa jako ciało pomocnicze dla Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w województwie mazowieckim. Jego głównym zadaniem jest bieżące monitorowanie funkcjonowania systemu oświaty na Mazowszu.

więcej o: Zespół roboczy ds. oświaty

Zespół roboczy ds. ochrony zdrowia

2016.03.16 09:45 , aktualizacja: 2019.02.27 13:35

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w województwie mazowieckim powołała 28 stycznia 2016 r. Zespół roboczy ds. ochrony zdrowia, który działa jako ciało pomocnicze dla Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w województwie mazowieckim. Jego głównym zadaniem jest bieżące monitorowanie funkcjonowania systemu ochrony zdrowia na Mazowszu.

więcej o: Zespół roboczy ds. ochrony zdrowia