Zespoły robocze

Doraźny Zespół roboczy ds. monitorowania skutków społeczno-gospodarczych pandemii SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego

2020.06.03 15:30 , aktualizacja: 2020.06.03 15:36

Autor: Ewelina Mikulska (KM), Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w województwie mazowieckim, 3 czerwca 2020 r., powołała doraźny Zespół roboczy ds. monitorowania skutków społeczno-gospodarczych pandemii SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego, który działa jako ciało pomocnicze dla Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w województwie mazowieckim.

 

Zadania Zespołu:

 • Monitorowanie bieżącej sytuacji społeczno-gospodarczej na terenie województwa mazowieckiego związanej z pandemią SARA-CoV-2,
 • Opracowywanie wniosków i propozycji dla Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w województwie mazowieckim w zakresie przeciwdziałania negatywnym skutkom społeczno-ekonomicznym wywołanym pandemią,
 • Wykonywanie zadań powierzonych przez prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w województwie mazowieckim.

Skład Zespołu:

Strona pracodawców:
 1. Monika Fedorczuk – Konfederacja Lewiatan przewodnicząca zespołu
 2. Łukasz Łuka – Konfederacja Lewiatan
 3. Piotr Podgórski – Pracodawcy RP
 4. Jarosław Nyk – Związek Przedsiębiorców i Pracodawców.
Strona pracowników:
 1. Alicja Pietrzak-Majewska - Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych – wiceprzewodnicząca zespołu
 2. Halina Poszytek - Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
 3. Waldemar Dubiński – NSZZ „Solidarność”
 4. Krzysztof Aniszewski – Forum Związków Zawodowych.
Strona rządowa:
 1. Marcin Wodziński – Dyrektor Wydziału Rynku Pracy, Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
 2. Michał Mierzwa - Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie.
Strona samorządowa:
 1. Agnieszka Gonczaryk – Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
 2. Marcin Wajda – Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

 

Liczba wyświetleń: 76

powrót