Mazowsze serce Polski nr 5/20

Zdalnie też można czyli sesja na odległość

2020.05.12 14:40 , aktualizacja: 2020.05.19 09:02

Autor: Renata Królak, Wprowadzenie: Jerzy Lipka-Wołowski

  • Stop-klatka z ekranu laptopa podczas obrad sesji zdalnej - twarz przewodniczącego Ludwika Rakowskiego prowadzącego obrady. Obrady XVII sesji Sejmiku...
  • Twarz marszałka Adama Struzika - stop-klatka z ekranu laptopa podczas obrad sesji zdalnej, widoczny także komunikat tekstowy o stanie przebiegu obrad Marszałek Adam Struzik...
  • Członkowie Zarządu Województwa Mazowieckiego oraz skarbnik województwa siedzą po dwóch stronach długiego stołu i uczestniczą w obradach  posługując się laptopami i tabletami. Zarząd Województwa...
  • Stop-klatka z ekranu laptopa podczas obrad sesji zdalnej - twarz wicemarszałka Wiesława Raboszuka Wicemarszałek Wiesław...
  • Twarz radnego Andrzeja Bittela - stop-klatka z ekranu laptopa podczas obrad sesji zdalnej, widoczny także komunikat tekstowy o stanie przebiegu obrad Radny Andrzej Bittel, klub...
  • Stop-klatka z ekranu laptopa podczas obrad sesji zdalnej - twarz radnego Michała Prószyńskiego Radny Michał Prószyński,...

Wsparcie mazowieckich szpitali w walce z COVID-19, a także dofinansowanie OSP i DPS-ów. To niektóre z decyzji, jakie podjęli radni podczas pierwszego w historii zdalnego posiedzenia Sejmiku Mazowsza.

 

Cenne wsparcie

 

Jednym z głównych tematów sesji był koronawirus i szczegółowy raport dotyczący działań samorządu w walce z wirusem.

Radni przyznali też pieniądze, które pomogą m.in. strażakom ochotnikom, szkołom oraz seniorom.

 

DPS

 

Radni przeznaczyli 600 tys. zł na zakup sprzętu oczyszczającego i dezynfekującego powietrze dla domów pomocy społecznej. W sumie zakupionych zostanie 60 urządzeń. 

 

– Domy pomocy społecznej w całym kraju znalazły się w wyjątkowo trudnej sytuacji. Z jednej strony – podopieczni są w grupie największego ryzyka zachorowań i komplikacji przy zakażeniu się koronawirusem. Z drugiej – pracujący tam personel jest w stanie pomagać tylko wtedy, gdy może w bezpieczny sposób opiekować się pensjonariuszami. Wiemy, że DPS-y z Mazowsza pilnie potrzebują dodatkowego wsparcia – wyjaśniła Elżbieta Lanc, członek zarządu.

 

OSP

 

3 mln zł samorząd województwa przekaże na remonty i modernizacje strażnic OSP. Decyzją radnych 158 miast i gmin na Mazowszu będzie mogło zrealizować niezbędne prace remontowe w strażnicach OSP, w tym m.in.: remonty posadzek, dachów, elewacji i stolarki okiennej, a także wymianę instalacji elektrycznej.

 

– To już kolejne wsparcie dla strażaków ochotników. Wcześniej, w ramach projektu unijnego, przeznaczyliśmy 8 mln zł na zakup środków ochrony osobistej. Rozstrzygnięcie konkursu na strażnice jest ważne nie tylko ze względów bezpieczeństwa czy poprawy warunków stacjonowania druhów, to również możliwość pracy dla lokalnych przedsiębiorców, którzy te remonty będą mogli wykonać – podkreślił marszałek Adam Struzik

 

Inne decyzje

 

Radni zdecydowali również m.in. o przekazaniu ponad 200 tys. zł na program teleopieki, dzięki któremu seniorzy będą się czuli bezpieczniej (więcej na s. 34–35 tego wydania pisma).

Sejmik podjął wiele uchwał dotyczących edukacji na Mazowszu. 35 mln zł trafi na program przygotowania szkół do nauczania zdalnego. Głównym celem tego projektu jest podniesienie efektywności nauczania online. Środki uruchomiono z programu UE.

Radni zaakceptowali zmiany w statutach Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie. Wyrazili zgodę na likwidację szkół policealnych w ramach kontynuacji dostosowania struktury organizacyjnej jednostek prowadzonych przez samorząd Mazowsza do obowiązujących przepisów. Proces likwidacji dotyczy wybranych szkół policealnych – po jednej w  Ostrołęce, Radomiu, Siedlcach, Ciechanowie, Mińsku Mazowieckim, Otwocku, Płocku, Przasnyszu oraz trzech w Warszawie.

Podjęto również uchwałę stwierdzającą zakończenie działalności Gimnazjum dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii
w Zagórzu.

Podczas posiedzenia przyjęto uchwałę w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w br. (3,653 ha).

Radni głosowali również m.in. za przyjęciem uchwały w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Samodzielnemu Zespołowi Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie.

Liczba wyświetleń: 63

powrót