Mazowsze serce Polski nr 1/18

Miliard na inwestycje

2018.01.24 10:10 , aktualizacja: 2018.01.30 13:46

Autor: Opracowała Monika Gontarczyk, Wprowadzenie: Monika Gontarczyk

 • wiadukt w trakcie budowy Wyznaczona nowym szlakiem...
 • inżynier dokonuje pomiarów na budowanej drodze W ubiegłym roku droga...
 • budynek powstającego centrum z zewnątrz Siedleckie Centrum...
 • ratnownik medyczny w helikopterze patrzy przez okno Od kilku miesięcy w...
 • wizualizacja kamienicy, widok od frontu Unijne środki umożliwią...
 • marszałek Adam Struzik przed powstającym szpitalem ogląda plany powstającego obiektu Dobiega końca budowa...

Rekordowe środki na inwestycje – tak w skrócie można podsumować tegoroczny budżet Mazowsza. Aż 1 mld zł władze województwa przeznaczą na inwestycje, czyli  modernizację i budowę dróg czy remont i zakup sprzętu w szpitalach i instytucjach kultury. Są także spore środki dla organizacji pozarządowych i dotacje dla Kolei Mazowieckich i WKD. Jakie projekty będą realizowane? 

 

 

Najwięcej środków otrzymają projekty dotyczące infrastruktury drogowej (570 mln zł), szpitali (170,5 mln zł) oraz instytucji kultury (67 mln zł). W planach zarząd uwzględnił także szkoły i biblioteki (10 mln zł) oraz organizacje pozarządowe (34,4 mln zł). Znaczącą pozycją w budżecie Mazowsza są także dotacje dla przewoźników kolejowych – spółek Koleje Mazowieckie i Warszawska Kolej Dojazdowa (286,6 mln zł).

 

– Wreszcie wracamy do poziomu, na którym wydatki inwestycyjne stanowią około 30–40 proc. budżetu. Co ważne, przewidujemy dwukrotne zwiększenie środków na współpracę z organizacjami pozarządowymi. Na inwestycje przeznaczymy ponad miliard zł, w tym 570 mln zł na budowę i modernizację dróg. Część kierujemy m.in. do powiatów po to, aby rozwój dróg wojewódzkich i powiatowych był równomierny. Ponad 17 mln zł dokładamy jako dotacje na budowę lub modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych. To z kolei duże wsparcie dla gmin. Na rzecz bezpieczeństwa zarezerwowaliśmy ponad 12 mln zł: 8 mln zł na inwestycje dla ochotniczych straży pożarnych, 4 mln zł na drobny sprzęt dotyczący bezpieczeństwa. Po raz pierwszy mogę powiedzieć, że traktuję ten budżet jako dźwignię, która w sposób równomierny zrównoważy wszystkie działania społeczne, zdrowotne, jak i te dotyczące infrastruktury drogowej – ocenia członek zarządu Elżbieta Lanc.

 

DROGI

Około 90 proc. z zaplanowanych 570 mln zł, przeznaczona jest na drogi wojewódzkie. 50 mln zł z tej puli to środki na realizację Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych. Do największych tegorocznych zadań należy:

 • rozbudowa przebiegającej przez powiaty żuromiński i sierpecki drogi wojewódzkiej nr 541 – 87,5 mln zł (w tym 81 mln zł stanowią środki unijne w ramach RPO WM 2014−2020),

 • modernizacja i rozbudowa drogi nr 637 Warszawa–Węgrów – ponad 39 mln zł,

 • budowa obwodnicy Gąbina w ciągu drogi nr577 Łąck–Ruszki na terenie Gąbina – 25 mln zł (środki unijne w ramach RPO WM 2014−2020),

 • modernizacja i rozbudowa drogi nr 727 Klwów–Szydłowiec – 20 mln zł,

 • rozbudowa drogi nr 728 Grójec–Nowe Miasto nad Pilicą–granica województwa – 19,5 mln zł,

 • rozbudowa drogi nr 721 w Piasecznie i Konstancinie-Jeziornie – 18,8 mln zł,

 • modernizacja i rozbudowa drogi nr 801 Warszawa–granica województwa – ponad 18 mln zł

 • rozbudowa drogi nr 888 w Zaborowie – 15,9 mln zł,

 • rozbudowa drogi nr 694 Przyjmy–Brok–granica województwa w Małkini Górnej – 12,6 mln zł,

 • rozbudowa drogi nr 616 Rembielin–Ciechanów – 11 mln zł,

 • przebudowa drogi nr 559 na odcinku granica województwa–Bądkowo Jeziorne – 9 mln zł.

   

ZDROWIE

 • Na inwestycje w placówkach służby zdrowia wydamy ponad 170 mln zł, w tym ponad 
113,6 mln zł na modernizacje i doposażenie szpitali ogólnospecjalistycznych i ponad 
48,3 mln zł – szpitali psychiatrycznych. Będą to m.in.:
 • modernizacja wraz z zakupem wyposażenia bloku operacyjnego (11 mln zł) oraz sterylizatorni (7,7 mln zł) w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. Dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce,
 • modernizacja oddziału chirurgii urazowo-ortopedycznej w Szpitalu Dziecięcym im. J. Bogdanowicza w Warszawie – 10,7 mln zł,
 • przebudowa obiektu przy ul. Poznańskiej w Warszawie wraz z zakupem wyposażenia dla potrzeb Śródmiejskiego Centrum Specjalistycznego w zakresie hemodynamiki, pracowni elektrofizjologii, przychodni specjalistycznej oraz izby przyjęć (Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o.) – 8,6 mln zł,
 • modernizacja oddziałów szpitalnych w Samodzielnym Wojewódzkim Zespole Publicz-
nych Zakładów Psychiatrycznej  Opieki Zdrowotnej w Warszawie – 7,5 mln zł (w 2019 r. – 2,35 mln zł),
 • modernizacja oddziału ortopedyczno-urazowego i adaptacja pomieszczeń na potrzeby pododdziału neurochirurgii wraz z zakupem wyposażenia w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim w Siedlcach Sp. z o.o. – 7,3 mln zł,
 • modernizacja oddziału ginekologiczno-położniczego wraz z wyposażeniem w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku – 6,1 mln zł,
 • modernizacja oddziału otolaryngologii wraz z zakupem wyposażenia w Mazowieckim Szpi-
talu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o.o. – 5,9 mln zł,
 • modernizacja pawilonu III w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym 
– 5 mln zł (w 2019 r. – 6 mln zł),=modernizacja pawilonu szpitalnego nr 8 w SWPZZPOZ im. Dr Barbary Borzym w Radomiu – 4,6 mln zł,
 • przebudowa izby przyjęć dla potrzeb SOR w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym 
– 4 mln zł,
 • dokończenie budowy Siedleckiego Ośrodka Onkologii – 1,3 mln zł (wartość zadania to ponad 77 mln zł),
 • modernizacja oddziału pediatrii w Szpitalu Dziecięcym im. J. Bogdanowicza w Warszawie – 50 tys. zł (w 2019 r. – 8,3 mln zł).

 

KULTURA

 • Mazowieckie instytucje kultury otrzymają na inwestycje 67 mln zł. Największe wsparcie dotyczy projektów:
 • dostosowanie Pałacu Przebendowskich/Radziwiłłów do potrzeb Muzeum Niepodległości w Warszawie – ponad 6,8 mln zł (w 2019 r. – 500 tys. zł),
 • „Wokół wiejskiej zagrody”, modernizacja i renowacja krajobrazu kulturowego prezentowanego w Muzeum Wsi Radomskiej – 5,4 mln zł,
 • budowa nowej siedziby Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu – 5 mln zł (w 2019 r. – 1,4 mln zł),
 • nowa oferta kulturalna Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie „Podróż na wschód” 
– 4,8 mln zł (w 2019 r. – 1,3 mln zł),
 • utworzenie parku kulturowo-historycznego przy Zamku Książąt Mazowieckich w Liwie – 3,1 mln zł,
 • utworzenie bazy kulturalno-edukacyjnej dla prezentacji i promocji folkloru poprzez odrestaurowanie Pałacu Karolin w Otrębusach w Państwowym Zespole Ludowym Pieśni 
i Tańca Mazowsze – 3 mln zł (w latach 2019––2020 – 3,9 mln zł),
 • modernizacja i adaptacja obiektów Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu – 2,9 mln zł,
 • przebudowa i modernizacja pomieszczeń administracyjnych na nowe przestrzenie edukacyjne wraz z rozbudową sal wystawowych w Państwowym Muzeum Etnograficznym 
w Warszawie – 2,9 mln zł (w 2019 r. – 1,7 mln zł),
 • odtworzenie i rewaloryzacja budynku zabytkowego przy ul. Kolegialnej 6 oraz przebudowa przynależnych oficyn na potrzeby Muzeum Mazowieckiego w Płocku – ponad 2,4 mln zł (w 2019 r. – 7,2 mln zł),
 • rozbudowa Skansenu Osadnictwa Nadwiślańskiego w Wiączeminie Polskim oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku – 2,7 mln zł,
 • zakup sprzętu i wyposażenia wystaw w Muzeum Etnograficznym w Warszawie – 2,3 mln zł (w 2019 r – 900 tys. zł).

 

Z dyskusji nad budżetem

 

Karol Tchórzewski

Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i FinansówSejmiku Województwa Mazowieckiego (PiS)

„(…) mam apel o przemyślenie tej decyzji (zaciągnięcie kredytu przez województwo mazowieckie – przypis red.) i głosowanie przeciwko tej pożyczce. Przypomnę, że w roku 2017 nasze wpływy budżetowe były większe o 30 proc. niż w roku 2016. Było to ponad 300 mln zł. (…) przypomnę, że w roku 2017 Koleje Mazowieckie, czyli nasza spółka, wzięła 500 mln zł kredytu w EBI, wcześniej miała już 892 mln zł długu z tytułu wyemitowanych obligacji, czyli ich dług zwiększył się praktycznie o ponad 50 proc. Daliśmy także gwarancje kredytowe, co też obciążać może w pewnym momencie nas jako Sejmik Województwa Mazowieckiego, na inwestycje w szpitalu w Siedlcach, w szpitalu w Ząbkach (…) łatwo jest wziąć kredyt, a gorzej jest go spłacić  (…) przypomnę Państwu, że, jak uchwalaliśmy budżet na rok 2017, to Pan Skarbnik zapewniał, że w roku 2018 już nie wzrośnie. A tu jednak wzrósł zarówno w 2017, wzrósł w 2018 (…), apeluję, głosujcie na nie (…)”.

 

 

 

Rafał Rajkowski

Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego, Radny Województwa (PO)

 

„(…) Ja się pytam (zwrot do radnego Karola Tchórzewskiego – przypis red.), mając listę z Pana okręgu siedleckiego, (...) które inwestycje mam wykreślić? Proszę mi powiedzieć, które z tych inwestycji, kredytowanych owszem, tak potrzebnych mieszkańcom dla bezpieczeństwa, dla dobrej komunikacji, dla rozwoju gospodarczego, powinienem wykreślić? Otóż uważam, apelując do wszystkich radnych, którzy będą za chwilę głosowali, że ten budżet rzeczywiście daje szanse na rozwój gospodarczy. A w kwestiach gospodarczych, Panie Radny, nie zaprzeczymy rzeczywistości, (…) komunikacja jest podstawą i Pan dobrze o tym wie. Te wszystkie kredyty zaciągnięte, właśnie w kwestiach gospodarczych, zwrócą się wcześniej czy później (…). Mogę państwu powiedzieć z dumą, że te miliony na inwestycje, to jest coś, czym możemy się szczycić. Inne województwa odstają od nas na tym poziomie (…).

 

Krzysztof Grzegorz Strzałkowski

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego,  cInfrastruktury  i Przeciwdziałania Bezrobociu Sejmiku Województwa Mazowieckiego (PO)

 

„(…) Koleje Mazowieckie awansowały z oddziału regionalnego przewozów regionalnych, tak naprawdę oddziału PKP, gdzie na trasy wyjeżdżały pociągi bez ogrzewania, 
w fatalnej kondycji technicznej. (…) ostatnio podróżowałem do Mińska Mazowieckiego (…). 
Te nowoczesne składy, te klimatyzowane, elektryczne zespoły trakcyjne nie biorą się znikąd. Biorą się ze środków inwestycyjnych, które pochodzą na przestrzeni lat przede wszystkim z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego. I nie mówię tego jako były wicemarszałek odpowiedzialny za infrastrukturę, ale jako mieszkaniec, który codziennie się porusza tymi pociągami. To są, Drodzy Państwo, najlepiej wydane setki milionów złotych w historii tego województwa (…).

 

Marek Miesztalski

Skarbnik Województwa Mazowieckiego

„(…) zaszła chyba jakaś pomyłka albo niedokładne odczytanie materiałów. Otóż nasz dług od roku 2015 maleje – w 2015, przypomnę, było to 1,5 mld zł , w 2016 – 1,4 mld zł, w roku 2017 również maleje – to jest niecałe 1,3 mld zł i jeśli chodzi o rok 2018, to mimo że weźmiemy kredyt, nasz dług zwiększa się tylko o 600 tys. zł i to jest właściwie niewielka różnica. (…) Jeśli chodzi o zadłużenie szpitali, (…) to zadłużenie mamy wpisane do budżetu, bo to są wydatki inwestycyjne – zarówno Drewnica, jak i Siedlce. (…) To są dwie bardzo potrzebne inwestycje. Natomiast jeśli chodzi o zadłużenie Kolei Mazowieckich (…) jest to kredyt, który spółka bierze na inwestycje w tabor. Po wykonaniu całego planu inwestycyjnego spółka będzie posiadała najnowocześniejsze pojazdy w Polsce, nie wiem czy nie w Europie (…).

 

Rok 2017 – podsumowanie

 

Ubiegły rok obfitował pod względem inwestycji. Środki na ten cel pochodziły zarówno z budżetu województwa mazowieckiego, jak i Unii Europejskiej. Byliśmy świadkami modernizacji szpitali, instytucji kultury, budowy i remontów dróg.

 

DROGI

Za blisko 35 mln zł udało się wybudować aż 315 km dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Dzięki środkom z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego –252 mln zł wyremontowano lub zmodernizowano blisko 150 km dróg wojewódzkich oraz 127 obiektów inżynierskich. Największe inwestycje to m.in.:

 • budowa 11-kilometrowgo odcinka drogi nr 637 z Warszawy do Węgrowa (21,7 mln zł),
 • przebudowa ponad 8-kilometrowego odcinka drogi nr 618 Gołymin−Wyszków (blisko 18 mln zł).

 

ZDROWIE

133 inwestycje w placówkach służby zdrowia – 147,9 mln zł ze środków samorządu Mazowsza Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie  Sp. z o.o. otrzymał z budżetu województwa 23,4 mln zł. Przeznaczył je na modernizacje oddziałów położnictwa i neonatologii, chirurgii oraz zakup sprzętu i aparatury do pracowni elektrofizjologii.

 

Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach,  dzięki wsparciu w kwocie 13 mln zł, zakupił sprzęt i aparaturę medyczną. Udało się m.in. doposażyć oddział urologii i onkologii urologicznej  w kardiomonitory, centralę intensywnego  nadzoru, defibrylatory, stół operacyjny itp.  Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku otrzymał ponad 11,2 mln zł na zakup sprzętu i prace remontowo-modernizacyjne. Udało się m.in. zakupić aparaturę diagnostyczną do wczesnego wykrywania nowotworów, a także dostosować budynki szpitala do wymagań ochrony przeciwpożarowej. Kontynuowana była również modernizacja oddziału ginekologiczno-położniczego.

 

KULTURA I TURYSTYKA

81 inwestycji w instytucjach kultury – 21,8 mln zł z budżetu Mazowsza

 

W tym roku Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce otrzymało ponad 2,1 mln zł. Środki te umożliwiły zakup obrazów Teofila Kwiatkowskiego i Karola Malankiewicza do nowo utworzonej kolekcji malarzy Wielkiej Emigracji – uczestników powstania listopadowego.

 

Większość z pozyskanych środków (1,3 mln zł) Muzeum Mazowieckie w Płocku przeznaczyło na rozpoczęcie rozbudowy Skansenu Osadnictwa Nadwiślańskiego w Wiączeminie Polskim. Projekt będzie realizowany przy wsparciu funduszy unijnych.

 

EDUKACJA

Na wsparcie finansowe z budżetu województwa mogły liczyć również placówki oświatowe – otrzymały 4,7 mln zł z budżetu województwa.

 

Zespół Placówek Oświatowych w Dziarnie przeprowadził termomodernizację Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii, MłodzieżowegoOśrodka Wychowawczego i internatu. Krajowy Ośrodek Mieszkalno-Rehabilitacyjny dla Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Dąbku dotację przeznaczył na instalację systemu sygnalizacji pożarowej, zmodernizowanie części pomieszczeń oraz wymianę dachu na budynkach B.

 

BEZPIECZEŃSTWO

W ramach Programu OSP–2017 do 32 jednostek OSP trafiło 4,1 mln zł. Pieniądze umożliwiły zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych, sprzętu, ubrań specjalistycznych czy motopomp.

 

RPO WM 2014–2020

 • 137 naborów,
 • 7,1 tys. złożonych wniosków,
 • 2,1 tys. wniosków wybranych, 
do dofinansowania,
 • 1,8 tys. podpisanych umów,
 • 4 mld zł z UE już mogą wykorzystywać 
beneficjenci,
 • 198 projektów już zrealizowanych.

Liczba wyświetleń: 392

powrót