Mazowsze serce Polski nr 12/19

W nowym składzie o budżecie na 2020 r.

2019.12.16 10:05 , aktualizacja: 2019.12.17 11:57

Autor: Justyna Michniewicz, Wprowadzenie: Monika Gontarczyk

 • Sprawozdanie Komisji Prawa,...
 • sala sejmiku w trakcie obrad Głównym tematem obrad był...
 • mężczyzna siedzi przy biurku Obrady prowadził...
 • radni siedzą przy stole klubowym Radni klubu Polskiego...
 • trzech radnych siedzi przy stole klubowym patrzą w stronę przemawiającego Radni klubu Prawa i...
 • kobieta siedzi na kreśle Anna Wolszczak (fot....
 • mężczyzna przy stole klubowym Krzysztof Winiarski (fot....
 • zdjęcie legitymacyjne Łukasz Kudlicki (fot....
 • mężczyzna stoi Jan Rejczak (fot. Justyna...
 • kobieta udziela wywiadu Dorota Stalińska (fot....
 • kobiea sedzi przy stloe klubowym Anna Brzezińska (fot....

Radni województwa rozpoczęli prace nad przyszłorocznym budżetem Mazowsza. Do sejmikowego gremium dołączyło sześciu nowych radnych, którzy zastąpili obecnych parlamentarzystów.

 

Nowi radni

W październiku grono radnych sejmiku opuściło sześciu przedstawicieli, którzy w wyniku wyborów parlamentarnych zdobyli mandaty poselskie. Ich miejsca zajęli:

Anna Brzezińska

dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Legionowie

Dorota Stalińska

aktorka teatralna i filmowa, radna województwa mazowieckiego V kadencji

Łukasz Kudlicki

politolog, dziennikarz, dyrektor Gabinetu Politycznego Ministra Obrony Narodowej

Jan Rejczak

polityk, inżynier, nauczyciel akademicki, radny III-V kadencji

Krzysztof Winiarski

dyrektor zarządzający Zespołu Młynów Jelonki, radny V kadencji

Anna Wolszczak

specjalista projektu ds. technicznych w Grupie Azoty

 

Budżet 2020

Tematem, który zdominował przedostatnią w tym roku sesję sejmiku, był projekt budżetu Mazowsza na 2020 r. Zarząd województwa oszacował dochody na ponad 3,5 mld zł. Aż 83 proc. tej kwoty – 2,95 mld zł, to udział w podatku od osób prawnych (CIT) i fizycznych (PIT). Dochody z CIT-u – zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów –wyniosą 2,54 mld zł, a z PIT – 410,2 mln zł. Będzie to o 172 mln zł więcej niż w 2019 r. (czyli o wskaźnik wzrostu PKB w cenach bieżących – 6,2 proc.).

 

Wydatki oszacowano na poziomie 3,71 mld zł. Na inwestycje przeznaczone będzie 1,69 mld zł, czyli 31,5 proc. wszystkich wydatków. Najwięcej pieniędzy Mazowsze zainwestuje w drogi wojewódzkie – aż 463,4 mln zł. Znaczna część środków przeznaczona będzie na ochronę zdrowia (257,5 mln zł) oraz kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (106,1 mln zł). W 2020 r. Mazowsze planuje przeznaczyć z dochodów własnych na współpracę z organizacjami pozarządowymi blisko 37,8 mln zł. Dodatkowo zadania zlecone finansowane będą ze środków pobieranych z opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi, dotacji celowych z budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz PFRON. W przyszłym roku wzrośnie janosikowe i wyniesie 592,6 mln zł (w 2019 r. – 509,4 mln zł). Deficyt budżetowy osiągnie 159,2 mln zł. Aby go pokryć, zostanie zaciągnięty kredyt długoterminowy na rynku zagranicznym.

 

Inne decyzje

Wiele gmin – z powodu problemów finansowych – zrezygnowało z przyznanej w tym roku dotacji na remont strażnic oraz zakup samochodów ratowniczych i sprzętu specjalistycznego. Niewykorzystane 865,3 tys. zł radni przeznaczyli na zakup drobnego sprzętu i odzieży ochronnej, o które wnioskowali inni mazowieccy wójtowie i burmistrzowie.

 

Ze względu na zmianę przestrzeni województwa oraz uwarunkowań formalno-prawnych obowiązująca od 6 lat Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 r. wymaga aktualizacji. Radni określili więc jej zasady, tryb oraz harmonogram. Jedną z ważniejszych przesłanek za podjęciem tego kroku jest nowy podział statystyczny województwa.

 

Dzięki wprowadzonym zmianom do uchwały dotyczącej podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dodatkowe 643,5 tys. zł trafi do zakładów aktywności zawodowej w Adamowie oraz „Zdrówko Legionowo” w Legionowie.

 

Do 27 grudnia br. można składać uwagi i wnioski do projektu uchwały dotyczącej programu ochrony środowiska przed hałasem dla obszarów dróg krajowych, które mogą powodować negatywne oddziaływanie akustyczne.

 

Radni znowelizowali budżet województwa na 2019 r. oraz wprowadzili korekty do uchwał dotyczących dotacji na prace konserwatorskie oraz w ramach programów pomocowych dla OSP, sołectw, działkowców oraz gmin i powiatów. Przyjęli także uchwały przekształcające dotychczasowe 4-letnie technika w 5-letnie i 3-letnie licea w 4-letnie (należące do samorządu Mazowsza). Zgodzili się również na przedłużenie umowy na wspólne prowadzenie z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego zespołu Mazowsze, Teatru Polskiego oraz Muzeum Literatury. Pozbawili ponadto kategorii drogi wojewódzkiej dawną drogę krajową nr 17 przebiegającą przez Gończyce, Trojanów i Żabiankę.

Liczba wyświetleń: 112

powrót