Mazowsze serce Polski nr 3/20

13,5 mln zł na szpitale i kulturę

2020.03.16 13:45 , aktualizacja: 2020.03.17 10:32

Autor: Tekst i zdjęcia Justyna Michniewicz, Wprowadzenie: Monika Gontarczyk

 • kobieta i mężczyzna stoją uśmiechają się Członek zarządu województwa...
 • radni siedzą przy stole klubowym Sesję poprowadził...
 • mężczyzna przegląda dokumenty siedzi przy stole klubowym Radny Krzysztof Żochowski
 • radni pis przy stole klubowym Informację na temat...
 • mężczyzna przemawia stoi za mównicą Podczas sesji głos zabierał...
 • kobiety przy stole klubowym Radna Wioletta...
 • dwaj mężczyźni siedzą jeden pochyla się - rozmawiają Radni (od lewej) Konrad...

Dodatkowy zastrzyk gotówki pomoże doposażyć i odnowić placówki samorządu Mazowsza. Wsparcie przyznali radni województwa.

 

Zakup specjalistycznego sprzętu, a także prace remontowe i konserwatorskie są konieczne. Samorząd na bieżąco monitoruje potrzeby podległych jednostek. W sumie otrzymają one 13,5 mln zł.

zdrowie

Do szpitali trafi ponad 11,5 mln zł. Dodatkowe środki zostaną przeznaczone m.in. na:

 • modernizację i doposażenie oddziałów szpitalnych w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie – 5,4 mln zł,
 • zakup specjalistycznej aparatury medycznej wraz z adaptacją pomieszczeń w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie – 2,2 mln zł (oraz w 2021 r. – 946,4 tys. zł),
 • utworzenie ośrodka udarowego w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu – 1 mln zł,
 • modernizację systemu zasilania – trasy kablowe, wymiana rozdzielni w budynku B w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach – 975 tys. zł,
 • wykonanie rezerwowego źródła zaopatrzenia w energię elektryczną oraz rezerwowych źródeł wody w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii – 323,6 tys. zł,
 • modernizację dachu w części zachodniej i centralnej Pawilonu Głównego oraz w budynku B na terenie Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy – 311 tys. zł,
 • zakup i montaż urządzeń do zwalczania legionelli w Szpitalu Dziecięcym im. prof. dr med. J. Bogdanowicza w Warszawie – 211,8 tys. zł,
 • informatyzację aptek szpitalnych w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach – 114 tys. zł (oraz w 2021 r. – 1,2 mln zł i 2022 r. – 755,2 tys. zł),
 • wymianę dwóch dźwigów towarowych w budynkach pawilonu 1. i kuchni w SWPZZPOZ im. Barbary Borzym w Radomiu – 83,8 tys. zł,
 • modernizację obiektów MWOMP w Płocku oddział w Warszawie – etap I – 50,4 tys. zł (oraz w 2021 r. – 168 tys. zł),
 • zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego, modernizacja systemu oddymiania dwóch klatek w budynku „D” w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie – 34 tys. zł,
 • termomodernizację budynków Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie przy ul. Dolnej 42 i Nowowiejskiej 27
  – 14,2 tys. zł (oraz w 2021 r. – 88 tys. zł i w 2022 r. – 6 tys. zł).

kultura

Dodatkowe pieniądze – ponad 2 mln zł – otrzymają instytucje kultury. Przeznaczą je na modernizacje i zakup wyposażenia, m.in. na:

 • utworzenie bazy kulturalno-edukacyjnej poprzez odrestaurowanie Pałacu Karolin w Otrębusach dla Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca Mazowsze – 897 tys. zł,
 • budowę ogrodzenia terenu oraz prace konserwatorskie w czterech zabytkowych wiatrakach zlokalizowanych na terenie ekspozycji muzealnej w Muzeum Wsi Radomskiej – 811 tys. zł,
 • rewitalizację muru Carnota na odcinku od Działobitni do Bramy Straceń wraz z rewitalizacją Bramy Straceń w Muzeum Niepodległości w Warszawie – 325 tys. zł.

Radni zdecydowali

Podczas sesji poruszono wiele ważnych dla mieszkańców tematów. Sejmik przyjął m.in. dwa programy ochrony środowiska przed hałasem. Jeden z nich dotyczy 200 odcinków dróg krajowych, po których przejeżdża ponad 3 mln pojazdów rocznie. Drugi program obejmuje obszar Portu Lotniczego im. F. Chopina w Warszawie.

W tym roku mazowiecki samorząd dofinansuje 53 projekty gminne i powiatowe w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Dzięki ponad 124 mln zł realizowane będą m.in. inwestycje drogowe i ścieżki rowerowe, budowy kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, przebudowy oczyszczalni ścieków, zagospodarowania brzegów Narwi i Pilicy. Radni przyznali też 500 tys. zł wsparcia dla DPS w Nowym Miszewie, w którym wybuchł pożar. Dofinansowanie (705 tys. zł) trafi też do pięciu bibliotek powiatowych, które prowadzą działy pedagogiczne.

 

Liczba wyświetleń: 28

powrót