Mazowsze serce Polski nr 6/18

Mazowsze inwestuje w młodzież

2018.06.12 08:40 , aktualizacja: 2018.07.09 15:12

Autor: Dorota Mądral, Wprowadzenie: Dorota Mądral

Dziewczyna robi eksperyment z kiszonym ogórkiem podłączonym do prądu Martyna Musińska po raz...
Chłopiec ogląda przez lupę ślimaka na jabłku Dzięki stypendiom...
Elżbieta Lanc, członek zarządu województwa podkrśla, że warto ubiegać się o stypendia. Zdjęcia pani marszałek w plenerze Elżbieta Lanc, członek...

– Szukamy młodych, zdolnych i kreatywnych osób – mówi marszałek Adam Struzik. Rusza kolejna edycja programu dla uzdolnionej młodzieży z Mazowsza. Stypendia w wysokości 4760 zł otrzyma 476 uczniów z województwa mazowieckiego.

 

Już po raz czwarty samorząd województwa uruchamia projekt „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka”. To szansa dla młodzieży osiągającej ponadprzeciętne wyniki z przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki i przedsiębiorczości.

 

Pieniądze zaplanowane na rok szkolny 2018/2019 będą wypłacane w dwóch transzach – IV kwartał 2018 r. i I/II kwartał 2019 r. Środki mają pomóc uczniom w rozwijaniu zainteresowań, talentów i pogłębianiu wiedzy. W ciągu ostatnich 9 lat wsparcie otrzymało aż 5534 stypendystów. Samorząd Województwa Mazowieckiego przeznaczył na to ponad 29 mln zł.

 

Własny system sterowania

Mieszko Grodzicki jest uczniem I klasy VI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Kochanowskiego w Radomiu. Pochodzi z Pionek. Interesuje się informatyką, matematyką i fizyką. Jest dwukrotnym stypendystą i bardzo ceni sobie możliwość udziału w programie.

– Środki, które dostałem 2 lata temu, pozwoliły mi gruntownie przebudować komputer. Dzięki temu mogłem przeprowadzić badania związane z kryptowalutami oraz obliczenia rozproszone. Od podstaw zaprojektowałem własną rozproszoną sieć komputerową. Z kolei tegoroczne pieniądze zainwestowałem głównie w zdobywanie wiedzy teoretycznej. Kupiłem książki – oczywiście specjalistyczne i wziąłem udział w obozach informatycznych. Za resztę zbudowałem system zdalnego zarządzania domem. Mogę teraz np. sterować centralnym ogrzewaniem, zdalnie otworzyć furtkę, sprawdzić temperaturę w poszczególnych częściach domu – wylicza Mieszko. – Gdyby nie stypendia, nie byłbym w stanie zrealizować żadnego z tych projektów, choćby w małym stopniu. Miałbym też mocno ograniczony dostęp do nowoczesnych form zdobywania wiedzy – podkreśla.

 

Indywidualny plan ucznia

– Stypendia wspaniale spełniają swoją funkcję, jeśli chodzi o podnoszenie poziomu kształcenia i wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z obszarów wiejskich i małomiasteczkowych – tłumaczy Mirosław Krusiewicz, dyrektor Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. – Program mobilizuje uczniów do jeszcze lepszej pracy. Nauczyciele mają możliwość wykazania się w przygotowaniu indywidualnych planów rozwoju uzdolnionej młodzieży. Stypendyści są powodem do dumy dla swoich szkół. Dla nich to rodzaj nobilitacji, że mają wśród swoich uczniów tak zdolną młodzież – dodaje dyrektor.

Pieniądze ze stypendium można przeznaczyć wyłącznie na cele dydaktyczne, bezpośrednio związane z indywidualnym rozwojem naukowym ucznia, np. zakup pomocy, literatury, wyposażenia miejsca nauki w domu, opłacenie zajęć pozaszkolnych, wycieczek edukacyjnych, kursów językowych, korzystania z internetu, itp.

 

Martyna Musińska chodzi do kl. III Gimnazjum w Zespole Szkół Samorządowych w Zawidzu Kościelnym (pow. sierpecki). Interesuje się głównie fizyką i informatyką, a w wolnych chwilach jeździ na wycieczki rowerowe z przyjaciółmi. Z programu stypendialnego korzysta już po raz trzeci.

– Zajęłam się „Fizyką w kuchni”. Badam zjawiska fizyczne zachodzące w kuchni – jaką rolę odgrywają i jak wpływają na nasze życie. Końcowym efektem mojej pracy są filmy oraz prezentacja multimedialna, które można zobaczyć na stronie szkoły www.zss.zawidz.szkolnastrona.pl – opowiada Martyna.

Za stypendium kupiła m.in. komputer, drukarkę i aparat fotograficzny. Opłaciła też kursy językowe i wyposażyła swój kącik do nauki, czyli domowe stanowisko pracy.

– Stypendium otworzyło przede mną wiele możliwości. Uczyłam się języków, kupiłam pomoce naukowe… Wiedzę zdobywaną z różnych źródeł wykorzystywałam potem na lekcjach. Muszę też przyznać, że poczułam się doceniona przez innych. Zmobilizowało mnie to do jeszcze efektywniejszej pracy – przyznaje stypendystka.

 

Jak złożyć wniosek?

Nabór wniosków trwa od 22 czerwca do 1 lipca. Rejestrowane są one na stronie internetowej www.mazovia.pl, w zakładce: Edukacja i Sport/Stypendia dla uczniów. Dokumenty, które trzeba złożyć to:

  • oświadczenie uczestnika projektu o przetwarzaniu danych osobowych,
  • część Indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego ucznia,
  • trzy jednobrzmiące egzemplarze umowy stypendialnej.

Wygenerowaną z systemu papierową wersję wniosku, wraz z niezbędnymi dokumentami, należy dostarczyć bezpośrednio za potwierdzeniem odbioru lub przesłać listem poleconym do 10 lipca (decyduje data wpływu) na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Edukacji Publicznej i Sportu, ul. B. Brechta 3, 03-472 Warszawa, w zaklejonej kopercie opatrzonej opisem zawierającym: imię i nazwisko oraz adres wnioskodawcy, nazwę projektu: „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – Najlepsza inwestycja w człowieka” oraz numer identyfikacyjny nadany podczas rejestracji wniosku w systemie.

 

Dodatkowe informacje

Szczegóły można poznać osobiście w Biurze Wspierania Szkolnictwa Ogólnego w Departamencie Edukacji Publicznej i Sportu UMWM w Warszawie, przy ul. B. Brechta 3 (pokoje 608, 609, 612a i 613) lub telefonicznie: 22 59 79 410 (również końcówki: 413, 430, 435, 442, 447, 449), oraz drogą elektroniczną: edukacja@mazovia.pl. Wkrótce ruszy też nabór kierowany do uczniów szkół zawodowych. 

 

Dla kogo stypendia?

O stypendium mogą ubiegać się uczniowie, którzy spełniają łącznie warunki:

  1. otrzymali promocję do następnej klasy lub świadectwo ukończenia gimnazjum,
  2. w roku szkolnym 2018/2019 będą uczniami klasy VII lub VIII szkoły podstawowej, dotychczasowego
  3. gimnazjum lub dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego w województwie mazowieckim,
  4. uzyskali średnią ocen z 3 dowolnie wybranych przedmiotów, rozwijających kompetencje kluczowe, nie niższą niż 5,33,
  5. uzyskali średnią wszystkich ocen nie niższą niż 5,20.

Dodatkowe punkty można otrzymać za aktualny tytuł laureata lub finalisty konkursów lub olimpiad organizowanych pod nadzorem Mazowieckiego Kuratorium Oświaty lub przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.


OPINIA

Elżbieta Lanc, członek zarządu województwa mazowieckiego

Pragniemy zapewnić młodym ludziom jak najlepszy start w dorosłość, dlatego już czwarty raz Samorząd Województwa Mazowieckiego realizuje program stypendialny. Warto podkreślić, że z grona prawie pół tysiąca stypendystów aż 70 proc. stanowić będą uczniowie mieszkający na obszarach wiejskich lub na terenie średnich miast. Łączna kwota przyznanego stypendium dla jednego ucznia to około 4760 zł, czyli 476 zł wypłacanych za 10 miesięcy. Zachęcam zdolną młodzież z Mazowsza do ubiegania się o te środki.

 

Liczba wyświetleń: 189

powrót