Z serca Polski nr 2/17

Wsparcie dla OSP

2017.02.14 13:20 , aktualizacja: 2017.02.15 15:36
Autor: Katarzyna Bernaciak (KM), Wprowadzenie: Monika Gontarczyk
Zastępy straży pożarnej w akcji gaszenia płonącego budynku Fot. arch. Studio 2000

Stale w gotowości. Strażacy ochotnicy – ratują dobytek podczas pożaru czy powodzi, często jako pierwsi docierają do wypadków drogowych. By nieść wyczekiwaną pomoc, jednostki OSP muszą dysponować sprawnym i nowoczesnym sprzętem. W tej kwestii zawsze mogą liczyć na samorząd województwa.

 

Bezinteresowna pomoc

Ochotnicze straże pożarne skupiają w swoich szeregach profesjonalnych i oddanych społeczników, gotowych nieść pomoc, często z narażeniem własnego życia. W szeregach drużyn OSP są druhowie odpowiednio przeszkoleni z zakresu ratownictwa drogowego oraz medycznego, którzy najczęściej jako pierwsi przyjeżdżają na miejsce, niosąc ofiarną pomoc poszkodowanym.

 

Na Mazowszu działa około 2 tys. jednostek ochotniczych straży pożarnych, z czego blisko 500 jest włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

 

W ubiegłym roku mazowieccy strażacy ochotnicy wyjeżdżali około 26 tys. razy do różnego rodzaju zdarzeń, zarówno na terenie swojej jednostki, jak i poza nią. Wyliczono, że zastępy PSP i OSP wyruszały na akcje średnio co 8 min[1].

Na co dzień nie zdajemy sobie sprawy, że tak duża liczba interwencji mocno eksploatuje sprzęt. Wymaga on konserwacji, napraw, a w wielu przypadkach po prostu wymiany. Sprawne wyposażenie to gwarancja skutecznie przeprowadzonej akcji.

 

Samochody i specjalistyczny sprzęt

Od wielu lat Samorząd Województwa Mazowieckiego doinwestowuje  Ochotniczą Straż Pożarną. W tym roku przyznał ponad 5,3 mln zł w ramach działania 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014–2020. 

Kwota pozwoliła na realizację 13 projektów. Fundusze wesprą zakup 14 samochodów ratowniczo-gaśniczych, w tym jednego ciężkiego oraz profesjonalnego sprzętu dla grup ratownictwa wysokościowego, wodnego, chemiczno-ekologicznego, grup poszukiwawczo-ratowniczych i realizujących zadania z ochrony przeciwpowodziowej. Wyposażenie trafi do jednostek OSP: Dębe Wielkie, Nowy Dwór Mazowiecki, Mrozy, Jabłonna, Strzegowo, Liw, Sońsk, Chorzele, Górzno, Siennica, Grudusk, Strachówka i Tłuszcz.

Najwyższe dofinansowanie

O największe pieniądze wnioskowali strażacy z OSP Dębe Wielkie. Za ponad 2,2 mln zł jednostka zakupi ciężki i średni samochód ratowniczo-gaśniczy, a także pompy pożarnicze, zestaw ratownictwa technicznego i medycznego oraz agregaty prądotwórcze. W ramach projektu OSP zyska też specjalistyczny sprzęt ochrony przeciwpowodziowej, grup ratownictwa wysokościowego i grup poszukiwawczo-ratowniczych.

Projekt o wartości ponad 1,1 mln zł złożyła OSP Nowy Dwór Mazowiecki. Dzięki dofinansowaniu zakupi średni samochód ratowniczo-gaśniczy ze sprzętem zamontowanym na stałe, m.in. autopompą i zraszaczami. Zyska też pompy pożarnicze, zestaw ratownictwa technicznego i medycznego, agregaty prądotwórcze, sprzęt ochrony przeciwpowodziowej, wyposażenie dla specjalistycznych grup poszukiwawczo-ratowniczych i ratownictwa wysokościowego.

Strażacy z gminy Mrozy (za około 1 mln zł) zakupią średni samochód ratowniczo-gaśniczy wraz z wyposażeniem, sprzęt ratowniczo-gaśniczy, w tym pompy, agregat, sprzęt do ratownictwa technicznego i medycznego oraz do ratownictwa wodnego.  

 

[1]  Dane Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.

 

 

 

Floriany

Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Konkursie na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów – FLORIANY.

 

Głównym założeniem projektu jest pokazanie efektów ciężkiej pracy strażaków. Warto docenić i nagrodzić najaktywniejsze ochotnicze straże pożarne, które sprawnie działają wspólnie z samorządami, mieszkańcami i instytucjami. Nagrody zdobędą najlepsze projekty i przedsięwzięcia służące mieszkańcom zrealizowane w latach 2015–2016.

 

Termin przyjmowania wniosków
upływa 28 lutego!

 

Jak się zgłosić?

Opisy i prezentacje zrealizowanych projektów można zgłaszać w kategoriach:

 • rozbudowa infrastruktury lokalnej,

 • poprawa bezpieczeństwa,

 • ochrona środowiska i ekologia,

 • poprawa estetyki przestrzeni publicznej,

 • edukacja
 • rozwój sportu i rekreacji oraz turystyki,
 • kultura i tradycja,

 • aktywizowanie seniorów i współpraca pokoleń,

 • integracja społeczna,

 • innowacje oraz integracja cyfrowa poprzez zwiększanie dostępności do internetu i tworzenie bezpiecznego środowiska cyfrowego,

 • współpraca zagraniczna,

 • najbardziej zaangażowany społecznie pracodawca.

 

Konkurs organizuje Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP, zaś partnerem strategicznym tegorocznej edycji jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.

 

Więcej na www.floriany.pl .

Liczba wyświetleń: 132

powrót