Z serca Polski nr 4/17

Muzycy odznaczeni. XXVIII sesja. 28 marca

2017.04.11 13:45 , aktualizacja: 2017.04.11 14:43

Autor: Justyna Michniewicz, Wprowadzenie: Agnieszka Bogucka

Płocka Orkiestra Symfoniczna im. Witolda Lutosławskiego Fot. Grzegorz Dąbrowski

Sejmik nadał Odznakę Honorową „Zasłużony dla Mazowsza”, dokonał zmian w budżecie województwa oraz zapoznał się z sytuacją Warszawskiej Opery Kameralnej.

Zasłużony dla Mazowsza

Odznaką Honorową „Zasłużony dla Mazowsza” sejmik uhonorował Płocką Orkiestrę Symfoniczną im. Witolda Lutosławskiego w uznaniu za jej cenną działalność artystyczną i edukacyjną. Organizowane przez nią koncerty symfoniczne i kameralne, Letni Festiwal Muzyczny w Płocku oraz spotkania i inicjatywy dla dzieci i młodzieży cieszą się od lat dużą popularnością, znacząco ożywiając życie kulturalne całego Mazowsza.

Budżet

Sejmik, przyjmując zmiany w tegorocznym budżecie, zgodził się m.in. na przeznaczenie 14 mln zł na inwestycje w instytucjach kultury i ochrony zdrowia. Pieniądze te pochodzą z rezerwy ogólnej i celowej oraz zwolnionych środków z dopłat do kapitału spółek prowadzących działalność leczniczą. Pozwoli to m.in. na utworzenie pracowni hemodynamiki i elektrofizjologii w Śródmiejskim Centrum Specjalistycznym Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie czy też wymianę transformatorów oraz zakup aparatu RTG z ramieniem C w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Ostrołęce. Krajowy Ośrodek Mieszkalno-Rehabilitacyjny dla Osób Chorych
na SM w Dąbku wzbogaci się o instalację systemu sygnalizacji pożarowej oraz nowy dach na budynku B i modernizację dachu na budynku techniczno-administracyjnym. Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach będzie mogło natomiast wybudować studnię głębinową na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego oraz zmodernizować budynek muszli koncertowej. Środki pozwolą też na zakup autobusu dla zespołu „Mazowsze”, remont pomieszczeń w Bibliotece Publicznej m.st. Warszawy – Bibliotece Głównej Województwa Mazowieckiego oraz rozbudowę i zrekonstruowanie Skansenu Osadnictwa Nadwiślanego w Wiączeminie Polskim, wchodzącego w skład Muzeum Mazowieckiego w Płocku. Skansen w Sierpcu będzie mógł natomiast wykonać zintegrowany system zabezpieczenia ekspozycji i zakupić urządzenie do powielania dokumentów. Radni zwiększyli też m.in. wydatki Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej o 275 tys. zł na realizację zadań związanych ze zwalczaniem alkoholizmu.

Organizacje pozarządowe

Radni wprowadzili również zmiany do „Rocznego programu współpracy województwa mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi (…) na 2017 r.”. Obejmują one przede wszystkim zwiększenie o 200 tys. zł środków na „Wspieranie realizacji programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanego w trakcie wakacji „Pogodne Lato”.

PFRON

W br. mazowiecki samorząd otrzymał 12,2 mln zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Środki przekazane będą na zadania dotyczące rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienie osób niepełnosprawnych. Sejmik zgodził się na zaproponowany przez zarząd województwa podział tych pieniędzy. Na dofinansowanie robót budowlanych przeznaczył 4,5 mln zł. Zakłady aktywności zawodowej otrzymają dofinansowanie w wysokości 5,5 mln zł. Natomiast na zadania zlecane fundacjom i organizacjom pozarządowym w formie otwartego konkursu ofert przeznaczono 2,2 mln zł.

Mak i konopie

Jak co roku, sejmik określa ogólną powierzchnię przeznaczoną pod uprawy maku niskomorfinowego i konopi włóknistych oraz ich rejonizację w województwie mazowieckim. Chęć uprawy maku na powierzchni 3 ha wpłynęła jedynie z gminy Sanniki. Uprawę konopi włóknistych, na łącznej powierzchni 107 ha, zadeklarowali rolnicy z 10 mazowieckich gmin. Największy areał tej rośliny będzie w gminach Regimin (66 ha) oraz Wierzbica (30 ha).

Drogi

Rady gmin Chynów i Mińsk Mazowiecki odcinki dawnej drogi nr 50, przebiegające przez ich tereny, zaliczyły do kategorii drogi wojewódzkiej. Nie spełniają one jednak jej ustawowej definicji, gdyż pełnią funkcję lokalną. W związku z tym sejmik pozbawił te odcinki kategorii drogi wojewódzkiej i zaliczył do kategorii powiatowej.

Warszawska Opera Kameralna

Radni wysłuchali pracowników i dyrekcji placówki, która przechodzi obecnie proces restrukturyzacji. Sytuację finansową i organizacyjną tej instytucji przedstawił wicemarszałek Wiesław Raboszuk, podkreślając, że obecny stan opery nie pozwala na kontynuowanie jej działalności na takich samych zasadach. Poziom zatrudnienia jest zbyt wysoki w stosunku do potrzeb, wynikających z barokowo-klasycznego repertuaru i infrastruktury. Spośród 55 etatowych solistów, zaledwie 10 bierze każdego miesiąca udział w przedstawieniach. Tymczasem WOK zobowiązany jest wypłacać wszystkim artystom pensje. Zdaniem pełniącej obowiązki dyrektora Alicji Węgorzewskiej-Whiskerd powoduje to straty finansowe. Wynagrodzenia pochłaniają bowiem 95 proc. wszystkich kosztów WOK. – Zmiany w strukturze organizacyjnej i zatrudnieniu mają podnieść efektywność zarówno na poziomie artystycznym, jak i finansowym tej instytucji. Dyrekcja upatruje szansę rozwoju, budowę prestiżu i pozycji w świecie opery w realizacji programu artystycznego o profilu barkowo-klasycznym w oparciu o orkiestrę grającą na instrumentach dawnych. To pozycjonuje Warszawską Operę Kameralną jako unikalną instytucję tego typu w skali światowej – zaznaczył wicemarszałek Wiesław Raboszuk. Restrukturyzacja polegałaby m.in. na zwolnieniu 55 śpiewaków, solistów i wykonawców partii solowych, 6 dyrygentów, 73 muzyków orkiestry symfonicznej Sinfonietta oraz 7 pracowników administracji. Dyrektor Alicja Węgorzewska-Whiskerd proponuje w zamian zatrudnienie na zasadach kontraktu, tak jak jest to powszechnie przyjęte w teatrach operowych. W strukturach WOK pozostanie orkiestra MACV grająca na instrumentach dawnych i chór. Soliści, dyrygenci oraz członkowie orkiestry Sinfonietta sprzeciwiają się zwolnieniom grupowym. Marszałek Adam Struzik zaapelował do stron konfliktu o wypracowanie odpowiednich rozwiązań podczas wspólnych rozmów.

 

Warszawska Opera Kameralna powstała w 1961 r. Jej założycielem oraz dyrektorem naczelnym i artystycznym do 2012 r. był Stefan Sutkowski. W swoim dorobku artystycznym opera szczyci się dużą liczbą zróżnicowanych stylów muzycznych: od średniowiecznych misteriów, poprzez opery wczesnego i późnego baroku, klasyczne, XVIII-wieczne pantomimy, opery Rossiniego, Donizettiego, a także sceniczne dzieła współczesne.

Plany artystyczne WOK na br.:

  • XXVII Festiwal Mozartowski,

  • 36 oper planowanych do wystawienia w siedzibie oraz poza nią (w Zamku Królewskim w Warszawie, Teatrze Królewskim w Łazienkach, Studiu Koncertowym Polskiego Radia S1, kościołach warszawskich),

  • 2 spektakle premierowe,

  • 13 koncertów,

  • 24 spektakle Teatru Marionetek,

  • Radio Opera w Studiu Koncertowym Polskiego Radia S1,

  • 21 Rodzinnych Poranków Operowych,

  • 9 Poranków dla Dzieci.

Inne decyzje sejmiku

Radni przyjęli ponadto roczne sprawozdanie z działalności Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

 

 

 

Liczba wyświetleń: 96

powrót