Z serca Polski nr 5/17

Pomniki przyrody

2017.05.24 13:20 , aktualizacja: 2017.05.25 09:15

Autor: Anna Mzyk WFOŚiGW w Warszawie, Wprowadzenie: Monika Gontarczyk

zdjęcie lipy -  pomnika przyrody Tę wiekową lipę można...
logotyp WFOŚiGW logotyp WFOŚiGW

Tereny zieleni, zwłaszcza w dużych, zatłoczonych i hałaśliwych miastach, są dla mieszkańców swoistym azylem. Poza walorami estetycznymi i zdrowotnymi to doskonałe miejsca rekreacji i odpoczynku.

 

Miejskie parki i skwery mają nie tylko duże znaczenie jako otoczenie człowieka. To także ostoja roślin, ptaków i zwierząt. Dlatego ogromnie ważna jest ich ochrona, zwłaszcza że w wielu z nich możemy znaleźć pomniki przyrody.

 

Warto wiedzieć

Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody ożywionej i nieożywionej (okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie) lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej bądź krajobrazowej, wyróżniające się indywidualnymi cechami. Na terenach niezabudowanych, jeżeli nie stanowi to zagrożenia dla ludzi lub mienia, drzewa będące pomnikami przyrody podlegają ochronie aż do ich samoistnego, całkowitego rozpadu.

Jak je rozpoznać?

Pomniki przyrody oznaczane są zielonymi tabliczkami, których wzór określa rozporządzenie ministra środowiska. Poza tym, na wniosek właściwego terytorialnie konserwatora przyrody, zarządca drogi publicznej może umieścić przy nich znak E-11 „drogowskaz do zabytku przyrody”. Może on zawierać symbol drzewa (dla pomników ożywionych), groty lub skały (dla pomników nieożywionych) oraz informację o odległości i kierunku, w którym znajduje się obiekt.

Ciekawostka

Najstarszym drzewem w Polsce jest cis pospolity (około 1300 lat) rosnący w Henrykowie Lubańskim (dolnośląskie). Najsłynniejszym – świętokrzyski Dąb Bartek (około 640 lat). Jednak pod względem liczebności to na Mazowszu jest najwięcej pomników przyrody – ponad 4250 okazów.

Co na to fundusz?

Od ponad 23 lat finansuje pielęgnację, leczenie i konserwację pomników przyrody, parków, alei i terenów zielonych oraz uzupełnianie nasadzeń w zabytkowych parkach Mazowsza. Tylko w 2016 r. dzięki przekazanemu wsparciu, które przekroczyło 950 tys. zł, opieką objęto 536 pomników przyrody, m.in. na terenie gmin: Gostynin, Garwolin, Kobyłka, Lipowiec Kościelny, Jadów, Podkowa Leśna, Pilawa, Halinów, Nowy Duninów, Nadarzyn, Bodzanów, Grodzisk Mazowiecki, Mordy, Sadowne.

 

 

Liczba wyświetleń: 424

powrót