Z serca Polski nr 5/17

BOOSTEE – projekt dla miast

2017.05.24 13:15 , aktualizacja: 2017.05.25 11:26
Autor: Ewa Krasnodęmbska, Mazowiecka Agencja Energetyczna, Wprowadzenie: Urszula Sabak-Gąska
grafika - schamty wierzowców na zielonym tle fot. arch. Studio 2000

Zakłada się, że europejskie miasta po 2020 r. będą „efektywne energetycznie”. Czy jest to możliwe? I dlaczego, do zrealizowania tego celu, potrzebne jest dobre zarządzanie energią?

 

Europa Środkowa ma duże możliwości, by wdrażać lokalne i regionalne systemy energetyczne, które zarówno oszczędzają energię, jak i ją wytwarzają ze źródeł odnawialnych. Jak powinien być wykorzystany ten potencjał?

 

Wspólny cel – strategia 2020

By zrealizować jej założenia, konieczne jest racjonalne zużycie energii, o czym wspominaliśmy już wielokrotnie. Bardzo potrzebne jest szybkie przeobrażenie obszarów miejskich tak, by były efektywne energetycznie i dostosowane do wyzwań spowodowanych zmianami klimatycznymi. Stąd jednym z największych zadań dla władzy publicznej jest redukcja zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej (bez znaczących robót modernizacyjno-budowlanych). To one są bowiem odpowiedzialne za znaczne zużycie energii elektrycznej (przy rocznym wzroście o 4 proc.). Dlatego instytucje zarządzające tymi budynkami muszą być wyposażone w proste, ale przydatne narzędzia i metodyki działania (stabilne, długoterminowe strategie).

 

Zarządzanie energią – dlaczego tak ważne?

Najprościej mówiąc – to część gospodarowania pieniędzmi publicznymi, a więc istotne jest, by były one efektywnie wydawane. Nasz nowy projekt kierujemy głównie do władz samorządów terytorialnych: wojewódzkich, powiatowych, gminnych, które pośrednio lub bezpośrednio pokrywają
ze swoich budżetów rachunki za energię i wodę: szkół, przedszkoli, szpitali i przychodni, obiektów kulturalnych i sportowych czy administracyjnych. Wprowadzając system zarządzania energią, uzyskujemy same korzyści: jesteśmy gospodarni, dbamy o obiekty i budynki oraz w mniejszym stopniu obciążamy środowisko. Ponadto, efektywnie gospodarując paliwami i energią, zwiększamy bezpieczeństwo energetyczne kraju i Europy, a globalnie – chronimy klimat Ziemi.

 

Projekt BOOSTEE

Będzie realizowany przez 36 miesięcy – od czerwca tego roku do końca maja 2020 r. Jego zadaniem jest poprawienie zarządzania energią elektryczną w budynkach użyteczności publicznej, a ostatecznie – ograniczenie zużycia energii w różnych obszarach Europy Środkowej, zwłaszcza tych mniej rozwiniętych w podejściu niskoemisyjnym. Pomóc ma platforma OnePlace, która stanie się źródłem wiedzy o efektywności energetycznej. Ta międzynarodowa współpraca pomoże rozwiązać wspólny problem właściwego zarządzania energią, jak również podniesie świadomość społeczną oraz przyniesie korzyści środowiskowe, ekonomiczne i inne związane z kwestiami oszczędzania energii. Wraz z opracowaniem i wdrożeniem systemu zarządzania energią oraz działań pilotażowych, projekt stanie się innowacyjnym podejściem do audytu energetycznego budynków. Jego rezultaty będą mogły być powielane w innych obszarach UE.

 

Kształt konsorcjum projektu

Inicjatywa ma charakter ogólnoeuropejski. Weźmie w niej udział 15 partnerów, w tym dwóch z Mazowsza – miasto Płońsk oraz Mazowiecka Agencja Energetyczna, która odpowiada za część merytoryczną. Pozostała trzynastka to: Bruno Kessler Foundation (IT), E-Institute (SI), Energy Agency of the Zlín Region (CZ), Regional Energy Agency North (HR), South Transdanubian Regional Development Agency (HU), Emilia – Romagna Region (IT), Municipality of Velenje (SI), City of Koprivnica (HR), Municipality of Judenburg (AT), Energy Agency Upper Styria (AT), European Grouping of Territorial Cooperation NOVUM Limited (PL), Zlín Region (CZ), Municipality of Barcs (HU).

Liczba wyświetleń: 137

powrót