Z regionu

Współpraca biznesowa między regionami

2012.05.14 08:35 , aktualizacja: 2012.05.15 14:37

Autor: Dorota Łucja Cichocka, Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

 „Współpraca regionalna szansą na rozwój przedsiębiorczości oraz wymiany handlowej Polska – Ukraina” – pod takim hasłem w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie 11 maja br. odbyła się konferencja z udziałem Mazowieckich i Ukraińskich przedsiębiorców.

 

Spotkanie rozpoczęło się od prezentacji Obwodu Winnickiego Ukrainy, którą przedstawiła przewodnicząca delegacji ukraińskiej, przewodnicząca Business People Club w Winnicy Nadija Lysecka Wasyliwna.  

 

Duże zainteresowanie wzbudził temat związany z instrumentami wsparcia dla przedsiębiorców, który omówiła Naczelnik Wydziału Wspierania Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów w Ministerstwie Gospodarki Renata Iwaniuk. Ponadto uczestnicy konferencji zapoznali się z rządowym program wspierania eksportu a także poznali rodzaje wsparcia wymiany handlowej w obszarze działalności ubezpieczeniowej Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych. Potencjał gospodarczy oraz możliwości  inwestycyjne na Mazowszu, zostały zaprezentowane przez Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów Agencji Rozwoju Mazowsza S.A.

 

Prezes Zarządu Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Wiesław Kołodziejski przedstawił słuchaczom możliwości uzyskania poręczenia od samorządów i dostępu do finansowania dłużnego, natomiast Prezes Zarządu Mazowieckiego Regionalnego Funduszu Pożyczkowego Tomasz Sypuła szczegółowo omówił alternatywne źródła finansowania sektora MSP, jakimi są fundusze pożyczkowe.

 

Prowadzący spotkanie zastępca dyrektora Kancelarii Marszałka Tomasz Waźbiński w podsumowaniu podkreślił istotę aspektu gospodarczego współpracy pomiędzy województwem mazowieckim a Obwodem Winnickim Ukrainy. Już teraz współpraca ta układa się bardzo pomyślnie, a ponieważ przedsiębiorcy obu regionów wyrazili głęboką chęć rozszerzania jej zakresu, Kancelaria Marszałka skupi się na budowaniu jej nowych aspektów. Po precyzyjnej analizie rynku ukraińskiego planowane są m.in. kolejne branżowe dwustronne misje gospodarcze.

  • fot. Dorota Ł. Cichocka
  • fot. Dorota Ł. Cichocka
  • fot. Dorota Ł. Cichocka
  • fot. Dorota Ł. Cichocka
  • fot. Dorota Ł. Cichocka
  • fot. Dorota Ł. Cichocka
  • fot. Przemysław Rogaliński

Liczba wyświetleń: 377

powrót