Z regionu

Region płocki ma potencjał

2013.06.17 15:35

Autor: Monika Sarwińska, Delegatuta UMWM w Płocku, Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

W Płocku odbyło się ostatnie już, zamykające cykl, robocze spotkanie konsultacyjne z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na temat inteligentnej specjalizacji regionu oraz aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza.

 

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele lokalnych przedsiębiorców, uczelni wyższych i innych instytucji działających w obszarze badawczo-rozwojowym oraz innowacji.

 

Głównym założeniem rozmów było określenie i weryfikacja strategicznych obszarów gospodarczych, cechujących się najwyższym potencjałem rozwojowym, szczególnie w kontekście wzrostu innowacyjności i konkurencyjności regionu. Zwrócono uwagę na to, że dotychczasowa analiza pokazała, że subregion płocki jest obszarem o znacznych możliwościach rozwojowych, przede wszystkim w dziedzinie chemii i branżach powiązanych.

  • fot. Monika Sarwińska
  • fot. Monika Sarwińska
  • fot. Monika Sarwińska

Liczba wyświetleń: 316

powrót