Z regionu

Bezpieczeństwo w lotnictwie

2013.08.23 14:40 , aktualizacja: 2013.08.23 15:33

Autor: opr.Agnieszka Stabińska, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

fot.Marek Ślufarski
fot.Marek Ślufarski
fot.Marek Ślufarski

Rozwój lotnisk w regionach oraz bezpieczeństwo i niezawodność transportu lotniczego to główne nurty tematyczne poruszone podczas konferencji jaka odbyła się na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Technologiczno-Ekonomicznego w Radomiu. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął m.in. Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik.

 

Spotkanie środowisk zarówno wojskowych, jak i cywilnych służyło wymianie poglądów oraz doświadczeń związanych m. in. z nadzorem nad systemami zarządzania bezpieczeństwem w lotnictwie, aspektami niezawodności w zarządzaniu portem lotniczym, obszarami zagrożeń w lotnictwie cywilnym, planami przestrzennego zagospodarowania miast i gmin w rejonie lotnisk, a także kreowaniem, oceną i promocją rynku przewozów lotniczych. 

 

W przedsięwzięciu udział wzięli przedstawiciele: Dowództwa Sił Powietrznych, Polskiej Akademii Nauk, Naczelnej Organizacji Technicznej, Instytutu Lotnictwa, Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, Szkoły Głównej Handlowej, Politechniki Warszawskiej, Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych, Aeroklubu Polskiego, Urzędu Miasta Radom, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, również reprezentanci uczelni kształcących polskich transportowców oraz firm branży lotniczej.

 

Organizatorami konferencji byli: Dowództwo Sił Powietrznych, Urząd Miasta Radomia oraz Radomska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT.

Liczba wyświetleń: 185

powrót