Z regionu

O muzeach rozpraw kilka…

2013.10.21 15:05 , aktualizacja: 2013.10.21 15:09

Autor: Jarosław Asztemborski, Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

fot.arch.MWM w Sierpcu
fot.arch.MWM w Sierpcu
fot.arch.MWM w Sierpcu

Przedstawiciele muzeów i uniwersytetów z całego kraju dyskutowali o roli placówek muzealnych we współczesnym świecie podczas konferencji pt. „Muzeum w środowisku lokalnym – współdziałanie i odpowiedzialność”, która odbyła się w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.

 

Przez dwa dni uczestnicy wysłuchali kilkunastu referatów ukazujących pozycję, problemy i wyzwania  placówek muzealnych we współczesnym świecie. Prelegenci opowiedzieli o tym, jak lokalna społeczność kształtuje instytucję, jak funkcjonuje ona w świadomości ludzi, jakie są wobec niej oczekiwania oraz jakie role są jej przypisywane.

 

Konferencję otworzył dyrektor Muzeum Wsi Mazowieckiej Jan Rzeszotarski. Pierwszy dzień spotkania poświęcony był kwestii funkcjonowania instytucji muzealnych w środowisku lokalnym i oczekiwaniom im stawianym. Wprowadzenie w tematykę referatów stanowiło wystąpienie prof. dr hab. Jana Święcha z Uniwersytetu Jagiellońskiego pt. „Czy potrzebne są małe muzea regionalne?”, który postulował zastosowanie coraz powszechniej powtarzanego obecnie w kręgach muzealników hasła „umuzealnienia muzeów” stawianego w opozycji do popularnego jeszcze niedawno „odmuzealnienia”. Dominujący obecnie w kulturze i sztuce nurt postmodernistyczny wymaga od instytucji, by m.in. stosowały zróżnicowane środki przekazu w pracy popularyzatorskiej. Coraz częściej przy tym stają się one swoistymi centrami kultury, w których prócz wystaw organizowane są koncerty, spektakle czy promocje książek. Choć wizerunkowa rola takich akcji jest nie do przecenienia, to jednak pojawia się zagrożenie, że w pewnym momencie zatracona zostanie istota muzeów – troska o zachowanie od zapomnienia spuścizny duchowej ludzkości. Dzień drugi seminarium poświęcony był  prezentacji tego, w jaki sposób muzea wpływają na lokalną społeczność.

 

Podczas konferencji poruszono także problem zbliżenia kolekcji muzealnych do zwiedzającego. Rozmawiano o niszczeniu barier architektonicznych dla niepełnosprawnych, o akcjach popularyzatorskich skierowanych do dzieci i młodzieży, inicjatywach gromadzących wolontariuszy oraz  działaniach mających włączać w życie placówki osoby dorosłe i integrować pokolenia.

 

Przerywnikiem w obradach był spacer po terenie ekspozycji muzealnej sierpeckiego skansenu. Uczestnicy podziwiali wystawy stałe, a także czasowe, zlokalizowane w 10 zagrodach człopskich z końca XIX i początku XX w. Dzielili się też własnymi doświadczeniami w pracy wystawienniczej i popularyzatorskiej.

 

Była to już czwarta konferencja naukowa organizowana na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Odbywające się tu co roku spotkania muzealników i naukowców stają się już tradycją instytucji. Wszystkie referaty wygłoszone podczas spotkania znajdą się w pokonferencyjnym tomie „Rocznika Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu”.

Liczba wyświetleń: 199

powrót