Z regionu

Mazowiecki Klaster Chemiczny

2014.05.16 12:15 , aktualizacja: 2014.05.16 12:20
Autor: opr.Agnieszka Stabińska (na podst.mat.Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego S.A.), Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

O wsparciu dla rozwoju klastrów w nowej perspektywie finansowej 2014–2020 wraz z przykładowymi założeniami projektów krajowych i międzynarodowych rozmawiano podczas I posiedzenia Mazowieckiego Klastra Chemicznego w siedzibie Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego S.A.

 

Podczas spotkania umowę partnerską podpisały 43 podmioty, w tym reprezentanci sektora biznesu, badawczego, uczelni wyższych oraz administracji/instytucji otoczenia biznesu/organizacji pozarządowych. Dokonano również wyboru władz klastra – przewodniczącym Rady Członków Klastra został Rafał Borkowski (PPP-T S.A.), przewodniczącym Komietu Sterujągo Klastra  – Michał Luczewski (PPP-T S.A.), sektetarzem Komietu Sterującego Klastra Piotr Popik (ARM S.A.).

 

W ramach sesji networkingowej każdy z członków klastra przedstawił profil działalności swojej instytucji oraz działania prorozwojowe. Uczestnicy spotkania zapoznali się także z europejskim wymiarem ideii klasteringu oraz działaniami prowadzonymi przez PPP-T S.A. w ramach programu sektorowego INNOCHEM dla branży chemicznej. Ideą projektu jest zwiększenie liczby wdrożonych innowacyjnych rozwiązań w sektorze chemicznym oraz wzmocnienie współpracy jednostek badawczych i przedsiębiorstw w obszarze badawczo-rozwojowym szeroko rozumianego polskiego sektora chemicznego (chemia gospodarcza, nawozy sztuczne, kosmetyka, rafineria i petrochemia, tworzywa sztuczne itp.).

 

Głównym założeniem Mazowieckiego Klastra Chemicznego jest poprawa konkurencyjności oraz wzrost potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw z branży chemicznej poprzez współpracę, wymianę wiedzy i doświadczeń ze sferą B+R oraz firmami powiązanymi i kooperującymi z branżą chemiczną (np. firmy transportowe, logistyczne, recyklingowe, szkoleniowe, świadczące usługi inżynieryjno-projektowe, czy IT). Jego powstanie jest wynikiem pracy grupy branżowej „Chemia” w ramach projektu systemowego Samorządu Województwa Mazowieckiego „Wsparcie inicjatyw klastrowych”. List intencyjny powołujący powstanie klastra sygnowali przedstawiciele przedsiębiorstw, administracji samorządowej, instytucji otoczenia biznesu oraz uczelni wyższych i ośrodków badawczo-rozwojowych w marcu br.

Liczba wyświetleń: 334

powrót