Z regionu

Podwójne strażackie świętowanie

2014.06.17 12:30 , aktualizacja: 2014.06.18 16:15

Autor: Radosław Strzaliński, WZ, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

fot.Radosław Strzaliński
fot.Radosław Strzaliński
fot.Radosław Strzaliński

Druhowie-ochotnicy z Nowego Opola (pow. siedlecki) mają szczególne powody do radości. W trakcie obchodów Gminnego Dnia Strażaka jednostce oficjalnie przekazano samochód ratowniczo-gaśniczy.

 

Początki 95-letniej działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Opolu sięgają roku 1918. Pod koniec I wojny światowej zrodziła się inicjatywa zorganizowania straży ogniowej. Jej założycielem był kierownik miejscowej szkoły Feliks Młynarczyk. W intencji strażaków-ochotników w kościele parafialnym w Nowym Opolu odprawiono mszę świętą, zaś przed strażnicą OSP odczytano historię powstania i funkcjonowania jednostki. Zasłużonym w długoletniej działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej wręczono medale i odznaczenia.

 

Obecna na uroczystości członek zarządu województwa mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska z okazji strażackiego święta podziękowała druhom za ofiarną służbę na rzecz drugiego człowieka. Dodała, że bezinteresowne działania na rzecz potrzebujących zyskują wymiar najwyższego zaufania społecznego.

 

Jednostka w Opolu Nowym należy do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego, dzięki czemu strażacy pozostają cały czas w gotowości bojowej. Podstawowym założeniem inicjatywy było stworzenie jednolitego i spójnego układu, skupiającego powiązane ze sobą różne podmioty ratownicze, tak aby można było podjąć skutecznie każde działanie ratownicze.


Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy (KSRG) stanowi integralną część bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, obejmującą prognozowanie, rozpoznawanie i zwalczanie pożarów, klęsk żywiołowych lub innych miejscowych zagrożeń. Jego konstrukcja zakłada, że zasady realizacji podstawowych zadań ratowniczych są niezmienne i dostosowane do specyfiki wszelkiego rodzaju zdarzeń, również masowych lub klęsk żywiołowych, kiedy siły i środki ratownicze są niewystarczające, a organizacja działań wymaga modyfikacji priorytetów oraz dokonania uproszczeń w procedurach działania.

Liczba wyświetleń: 207

powrót