Z regionu

Najlepsza mazowiecka inspiracja

2010.08.09 14:25 , aktualizacja: 2012.03.01 12:24

Autor: Małgorzata Jędruch-Włodarczyk, rzecznik prasowy PME w Warszawie, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

Ekspozycja „Zakochany Chopin. Inspiracje mazowieckie” znalazła się w gronie laureatów IV edycji Konkursu  „Mazowieckie Zdarzenia Muzealne – Wierzba” w kategorii na najciekawszą wystawę przygotowaną w roku 2009 na Mazowszu w obiekcie zamkniętym.

 

Celem Konkursu, organizowanego przez  Samorząd Województwa Mazowieckiego we współpracy ze Stowarzyszeniem Muzealników Polskich, Oddział Mazowiecki w Warszawie   jest wyłonienie najlepszych na Mazowszu placówek muzealnych oraz nagrodzenie najciekawszych zdarzeń przez nie zrealizowanych.

 

„Mazowieckie Zdarzenia Muzealne - Wierzba” należą do najbardziej znaczących inicjatyw kulturalnych regionu, podnoszą prestiż muzeów, wpływają na ich rozwój, a także są wyrazem uznania dla placówek.

 

Kapituła, pod przewodnictwem Marii Sołtysiak, sekretarza redakcji Rocznika „Muzealnictwo” oceniała ogółem 51 zgłoszeń, a nagrody zostały przyznane w dwóch kategoriach: najciekawsza wystawa zorganizowana w roku 2009 na Mazowszu w obiekcie zamkniętym oraz najlepsza impreza, pokaz, ekspozycja w przestrzeni publicznej lub w plenerze, zorganizowana poza terenem muzeum. Wystawa Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie rywalizowała z 34 innymi mazowieckimi wydarzeniami w pierwszej z powyższych kategorii - zdobyła uznanie zarówno odwiedzających muzeum gości, jak i wybitnych przedstawicieli muzealników.  

Liczba wyświetleń: 557

powrót