Z regionu

Mazowszanki przedsiębiorcze w sieci

2011.06.29 13:10 , aktualizacja: 2012.03.01 07:44

Autor: Aneta Złotnicka, Stowarzyszenie Miasta w Internecie, Wprowadzenie: Monika Guzowska

Jerzy Drozdowski,...
Jerzy Drozdowski,...
Jerzy Drozdowski,...
Jerzy Drozdowski,...
Jerzy Drozdowski,...
Jerzy Drozdowski,...
Jerzy Drozdowski,...
Jerzy Drozdowski,...
Jerzy Drozdowski,...

Mazowszanki potrzebują dostępu do projektów edukacyjnych, które podniosą ich umiejętności poruszania się w cyfrowym świecie – to główny wniosek, jaki płynie z II Konferencji organizowanej w ramach projektu SIRMAplus. Spotkanie pod hasłem "Mazowszanki przedsiębiorcze w sieci", odbyło się 28 czerwca br. w Warszawie. Wzięła w nim udział m.in. członek Zarządu Województwa Mazowieckiego, Janina Ewa Orzełowska.

 

Kluczową kwestią jest podniesienie poziomu zaangażowanie się kobiet w przedsięwzięcia gospodarki elektronicznej, które są przyszłością gospodarki województwa. Powinniśmy stopniowo odchodzić od myślenia o przyszłości Mazowsza kategoriami tradycyjnych branż gospodarki na rzecz stymulowania rozwoju e-gospodarki, która rozwija się w Polsce intensywnie – mówiła członek Zarządu Janina Ewa Orzełowska.

 

FEMINIZACJA INTERNETU

Według specjalistów, największym wyzwaniem jest rozwój umiejętności wykraczający poza korzystanie z e-zakupów czy portali społecznościowych. Tylko wtedy konkurencyjność kobiet na rynku pracy wzrośnie, a Panie będą mogły realizować swoje zawodowe plany korzystając przy tym z możliwości, jakie daje Internet. A o tym, że w polskiej sieci to one dominują świadczą liczby. Dziś w Polsce korzysta z Internetu 49 proc. kobiet i 51 proc. mężczyzn, a ponieważ pań jest w naszym kraju więcej, w liczbach bezwzględnych to właśnie one dominują w sieci!

 

Feminizacji Internetu sporo miejsca poświęciła Bożena Skibicka, prezes zarządu Stowarzyszenia Praktyków Zarządzania Wiedzą. – Obecnie kobiety stanowią 60 procent klientów sklepów internetowych i wydają w nich jednorazowo o ok. 30 procent jednorazowo więcej – przekonywała. Jej zdaniem Internet będzie coraz częściej wykorzystywany do komunikacji z pracodawcą, czy usługobiorcą (praca w domu), promocji samej siebie, sprzedaży czy szerzej – prowadzenia e-biznesu. Skoncentrowała się również na regulacjach prawnych dotyczących prowadzenia interesów w sieci (obowiązkom właściciela firmy, ochronie danych osobowych, itp).

 

TELEPRACA

O telepracy – nowym modelu zawodowej aktywności kobiet – mówiła Anna Szymańska z Grupy Kapitałowej DGA S.A. Jej zdaniem telepraca to szansa szczególnie dla kobiet. Chodzi tu przede wszystkim o elastyczność świadczonej pracy i godzenie jej z życiem osobistym. To w przypadku Pań – matek i opiekunek – jest szczególnie ważne – uzasadniała.

Nie bez znaczenia są tu prognozy, które dla telepracowników są obiecujące. Szacuje się, że ich odsetek będzie systematycznie rósł. Na przykład w Stanach Zjednoczonych, w 2015 roku telepracę wykonywać będzie ponad 40 mln ludzi, a ich liczba rośnie w tempie ok. miliona rocznie. Dodatkową zachętą może być to, że prawa telepracownika regulują już, tak w Polsce, jak i na terenie Unii Europejskiej, odpowiednie przepisy.

 

PARTNERSTWO REGIONALNE KOBIET

Konferencja stanowiła jeden z elementów budowania partnerstwa regionalnego, które wypracować ma – wspólnie z organizatorami projektu SIRMAplus – wartościowe inicjatywy na rzecz innowacyjnego e-rozwoju Mazowsza. Kobiety mogą odegrać w nim bardzo ważną rolę, zarówno przedstawiając pomysły na projekty, jak i włączając się kreatywnie w ich realizację.

Do partnerstwa można przystąpić już dzisiaj, kontaktując się z organizatorami konferencji. Warto, aby obecne na konferencji przedstawicielki organizacji pozarządowych i wszystkie inne zainteresowane Panie, wspólnie wypracowały projekt adresowany do Mazowszanek, a związany z upowszechnieniem kompetencji cyfrowych mieszkanek mazowieckiej wsi. To bardzo ważny kierunek działań – badania realizowane przez organizatorów konferencji wskazują na istotny deficyt e-umiejętności w środowiskach wiejskich i silne bariery wejścia w cyfrowy świat związane z zamieszkiwaniem na terenach wiejskich, dotyczące nie tyle fizycznego dostępu do Internetu, ile deficytu motywacji, obaw, czyli de facto nie uświadamiania sobie korzyści płynących z Internetu . Tak konieczność działań podejmowanych w ramach projektu SIRMA argumentowała Janina Ewa Orzełowska.

Liczba wyświetleń: 463

powrót