Z regionu

XVI Konkurs Poezji im. Stefana Gołębiowskiego w Bieżuniu

2011.11.28 11:40 , aktualizacja: 2012.02.29 14:09

Autor: Barbara Szemplińska, Delegatura UMWM w Ciechanowie, Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

25 listopada br. w Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu (powiat żuromiński) Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej odbyło się uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień laureatom XVI edycji Wojewódzkiego Konkursu Poezji im. Stefana Gołębiowskiego.

 

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Akademią Humanistyczną im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku, Starostwem Powiatowym w Żurominie, Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Ciechanowie oraz Towarzystwem Przyjaciół Bieżunia. W uroczystości udział wzięli m.in. radny województwa mazowieckiego Benedykt Pszczółkowski, przedstawiciele  ciechanowskiej Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, władz oświatowych oraz lokalne władze samorządowe.

 

Celem konkursu jest promowanie twórczości poetyckiej wśród dzieci i młodzieży, pobudzenie do poznawania poezji jako dziedziny sztuki i gałęzi literatury, zwłaszcza poezji współczesnych twórców ziemi mazowieckiej, w tym Stefana Gołębiowskiego – bieżuńskiego poety, tłumacza Horacego a także wybitnego wychowawcy młodzieży, założyciela i wieloletniego dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Bieżuniu.  Młodzież bieżuńska oddała hołd znakomitemu poecie północnego Mazowsza, człowiekowi zasłużonemu dla kultury mazowieckiej i polskiej, składając na jego grobie kwiaty. Następnie odbyła się recytacja nagrodzonych wierszy.

 

Cieszący się ogromnym powodzeniem konkurs jest adresowany do dzieci i młodzieży mieszkających lub uczących się w województwie mazowieckim. Nagrody przyznawane są w dwóch kategoriach: I – dzieci i młodzież szkół podstawowych, II – młodzież starsza do 30 roku życia.

 

W pierwszej kategorii przyznano następujące nagrody: I nagrodę – Andrzejowi Jagiełłowiczowi, uczniowi Szkoły Podstawowej nr 41 w Warszawie  (za zestaw wierszy), II nagroda trafiła do Zuzanny Kruszewskiej, uczennicy Katolickiej Szkoły Podstawowej w Mławie (za zestaw wierszy), III nagroda – do Aleksandry Kowalskiej, uczennicy Szkoły Podstawowej w Dębsku (za wiersz „Konanie dnia”). Wyróżnienia otrzymali:  Kinga Dolata, uczennica Szkoły Podstawowej nr 5 w Mińsku Mazowieckim (za wiersz „Mój kumpel”), Monika Dobaczewska, uczennica Szkoły Podstawowej w Łącku (za wiersz „Czy da się opisać piękno…”) oraz Karolina Płocka, uczennica Szkoły Podstawowej nr 41 w Warszawie (za zestaw wierszy).

 

W drugiej kategorii – młodzież starsza nie przyznano I nagrody. II nagroda trafiła do Mateusza Michała Opasińskiego, ucznia szkoły policealnej w Warszawie (za wiersz  „Gdy odejdę…”) oraz Doroty Smułkowskiej, uczennicy XCVI Liceum Ogólnokształcącego im. Agnieszki Osieckiej w Warszawie (za zestaw wierszy), III nagrodę otrzymała Olimpia Argasińska, uczennica Gimnazjum nr 4 im. Jana Pawła II w Pruszkowie (za zestaw wierszy).

Wyróżnienia przyznano: Piotrowi Stankiewiczowi, doktorantowi w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego (za wiersz „Arktyczne powietrze znad Skandynawii”), Edycie Kocięckiej, uczennicy Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Reymonta w Glinojecku (za wiersz „Nie jestem Julią”) oraz Jolancie Szczepańskiej ze Żmijewa Kościelnego za zestaw wierszy.

  • fot. Barbara Szemplińska
  • fot. Barbara Szemplińska
  • fot. Barbara Szemplińska
  • fot. Barbara Szemplińska

Liczba wyświetleń: 442

powrót