Z regionu

Spotkanie z Komisją Europejską na Mazowszu

2011.12.06 13:00 , aktualizacja: 2012.02.29 14:03

Autor: Małgorzata Białczak (SR), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

Podsumowanie stanu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz omówienie najważniejszych aspektów dotyczących przyszłego okresu programowania były tematami corocznego spotkania władz regionu z przedstawicielami Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, które odbyło się 6 grudnia br.

 

Do tej pory spotkania z Komisją Europejską odbywały się w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. W tym roku po raz pierwszy spotkanie z przedstawicielami Komisji Europejskiej miało miejsce w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, a uczestniczyli w nim: Zastępca Dyrektora Wydziału ds. Projektów i Programów w Polsce Pascal Bojimas oraz Koordynator ds. Funduszy Strukturalnych w Polsce Bartosz Dworak. Stronę samorządu reprezentowali: członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Wiesław Raboszuk, Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego Agnieszka Rypińska, Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Mariusz Frankowski oraz pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

 

Ponadto w spotkaniu udział wzięli: Dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie prof. dr hab. Zbigniew Strzelecki, który przedstawił wnioski z analizy społeczno-ekonomicznej oraz główne potrzeby inwestycyjne regiony w nowym okresie programowania 2014-2020, a także Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Mazowsza S.A. Krzysztof Filiński, który zaprezentował założenia oraz stan realizacji flagowego projektu w ramach RPO WM pn. „Internet dla Mazowsza”.

Przedstawiciele KE pozytywnie odnieśli się do sposobu, w jaki Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 jest zarządzany oraz przedstawili założenia do nowego okresu programowania, wynikające z projektów rozporządzeń.

  • fot. Dorota Ł. Cichocka
  • fot. Dorota Ł. Cichocka
  • fot. Dorota Ł. Cichocka

Liczba wyświetleń: 628

powrót