Gospodarowanie nieruchomościami (ogłoszenia, przetargi)

Informacja dotycząca nieruchomości przy ul. Nowy Zjazd 1 w Warszawie

2017.04.18 00:00 , aktualizacja: 2017.04.20 09:19

Autor: Henryk Cichecki (MZN), Wprowadzenie: Małgorzata Wielechowska

Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę nr 538/232/17 z 11 kwietnia 2017 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w najem pomieszczeń zlokalizowanych w budynku przy ul. Nowy Zjazd 1 w Warszawie.

 

  1. Nieruchomość położona w Warszawie przy ul. Nowy Zjazd 1, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 6 w obrębie 5-04-01, o powierzchni 1.741,0 m2, KW nr WA4M/00218297/4.

  2. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem siedmiokondygnacyjnym o łącznej powierzchni 6.951,6 m2. W nieruchomości prowadzona jest działalność medyczna (cztery kondygnacje) oraz działalność biurowa (dwie kondygnacje). Niski parter oraz poddasze pełnią funkcje techniczne i pomocnicze. Na dachu i poddaszu umiejscowione są stacje bazowe telefonii komórkowej trzech firm telekomunikacyjnych: ORANGE Polska SA, Polkomtel sp. z o.o. i P4 sp. z o.o. Budynek wyposażony w instalacje: centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjną, klimatyzacyjną, elektryczną, gazową, ciepłej wody, telefoniczną, odgromową, sygnalizacji przeciwpożarowej.

  3. Na wskazanym terenie nie obowiązuje miejscowy plan ogólny zagospodarowania terenu. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m.st. Warszawy, zatwierdzonym Uchwałą Nr LXXXII/2746/2006 z dnia 10.10.2006 r. nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym C.20 – teren wielofunkcyjny, o wysokości zabudowy do 20 m.

  4. Stawka czynszu będzie podlegała zmianie, poczynając od stycznia każdego roku, stosownie do wzrostu średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług ogółem ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

  5. Termin wnoszenia opłat z tytułu najmu nieruchomości ustala się na płatny z góry do 15 każdego miesiąca.

     

    Wykaz powierzchni przeznaczonych do najmu:

Lp.

Powierzchnia lokalu w m²

Położenie lokalu

Opis lokalu

Wysokość opłat z tytułu najmu

1.

36,10

parter

Lokal składa się z pomieszczenia barowego, zaplecza, pomieszczenia magazynowego i wc, wejście z zewnętrznego ciągu komunikacyjnego. Media: energia elektryczna, woda i centralne ogrzewanie

– 26,00 zł/m² miesięcznie netto plus podatek VAT,
– opłaty eksploatacyjne, tj. woda, - energia elektryczna – naliczane oddzielnie
– Internet i telefon we własnym zakresie.

2.

52,00

Niski parter

Lokal składa się z czterech pomieszczeń, w tym dwóch pokojów, i dwóch pomieszczeń magazynowych, posiadają dostęp do wc oraz ciepłej i zimnej wody; wejście z wewnętrznego ciągu komunikacyjnego. Media: energia elektryczna, woda i centralne ogrzewanie

– 16,00 zł./m²  miesięcznie plus podatek VAT,
– opłaty eksploatacyjne (woda, energia elektr., co) wg udziału w budynku,
– Internet, telefon we własnym zakresie.

 

 

 

Liczba wyświetleń: 139

powrót