Informator zdrowia psychicznego

Przewodnik dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Zdrowie psychiczne, na równi ze zdrowiem fizycznym i społecznym stanowi bardzo ważny element funkcjonowania człowieka. W dzisiejszej rzeczywistości, stawiającej człowiekowi coraz wyższe wymagania, zaburzenia natury psychicznej stanowią częsty problem zdrowotny w populacji. Odpowiadając na potrzeby społeczeństwa samorząd województwa opracował  Informator Zdrowia Psychicznego, zawierający najważniejsze, przejrzyste informacje dotyczące najczęściej występujących zaburzeń psychicznych, sposobów zapobiegania, reagowania i leczenia. Są w nim również dane teleadresowe placówek na terenie województwa mazowieckiego, w których można uzyskać pomoc w sytuacji występujących zaburzeń psychicznych, a także dane zakładów pracy chronionej.

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszą aktualizacją Informatora.

Pliki do pobrania

Rozmiar: 3791 kB, Liczba pobrań: 193