Informator zdrowia psychicznego

Przewodnik dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Zdrowie psychiczne, na równi ze zdrowiem fizycznym i społecznym stanowi bardzo ważny element funkcjonowania człowieka. W dzisiejszej rzeczywistości, stawiającej człowiekowi coraz wyższe wymagania, zaburzenia natury psychicznej stanowią częsty problem zdrowotny w populacji. Odpowiadając na potrzeby społeczeństwa samorząd województwa opracował  Informator Zdrowia Psychicznego, zawierający najważniejsze, przejrzyste informacje dotyczące najczęściej występujących zaburzeń psychicznych, sposobów zapobiegania, reagowania i leczenia. Są w nim również dane teleadresowe placówek na terenie województwa mazowieckiego, w których można uzyskać pomoc w sytuacji występujących zaburzeń psychicznych, a także dane zakładów pracy chronionej.

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszą aktualizacją Informatora.

 

Zachęcamy również do zapoznania się z poradnikiem „Kryzys Psychologiczny – Poradnik dla rodziców i dzieci”, przygotowanym przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, w którym omówiono różne sytuacje mogące wywołać kryzys oraz ich następstwa. Publikacja ma charakter praktyczny, zawiera wyjaśnienia pojęć, sposoby rozpoznania ewentualnego kryzysu, ale przede wszystkim podaje propozycje rozwiązania lub miejsca, w których można uzyskać pomoc. Poradnik nie wyczerpuje wiedzy na temat omawianych zagadnień, ma stanowić swoistą apteczkę pierwszej pomocy i zachęcić do pracy lub poszukiwania wsparcia w odpowiedniej instytucji.

Pliki do pobrania

Rozmiar: 3791 kB, Liczba pobrań: 348