Psycho-kreacje

PSYCHO-KREACJE – Program aktywizujący dla młodzieży z zaburzeniami psychicznymi

2014.10.17 15:35 , aktualizacja: 2016.03.29 14:24

Autor: Anna Jurkiewicz (ZD), Wprowadzenie: Monika Guzowska

Zaburzenia psychiczne wśród młodzieży są aktualnie znaczącym problemem zdrowotnym i społecznym. Najczęściej występujące problemy zdrowia psychicznego wśród młodzieży to zaburzenia lękowe i depresje. Dane epidemiologiczne dotyczące rozpowszechnienia zaburzeń psychicznych wśród młodzieży mówią o tym, że 40 proc. młodych ludzi pomiędzy 17 a 25 rokiem życia doświadcza problemów zdrowia psychicznego. Na szczycie tej listy są zaburzenia depresyjne, lękowe, osobowości oraz uzależnienia. Występowanie schizofrenii określa się na poziomie 1 proc. populacji.

 

Program skierowany jest do młodzieży przebywającej aktualnie w Hostelu – Ośrodku Rehabilitacji Socjopsychiatrycznej w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu. Jest to młodzież w wieku 16-25 lat, z diagnozami z kręgu schizofrenii, zaburzeń nastroju i zaburzeń adaptacyjnych. Z programu ośrodka potencjalnie mogą korzystać mieszkańcy całej Polski, posiadający uprawnienie do korzystania ze świadczeń leczniczych, skierowani do pobytu w ośrodku, których stan zdrowia pozwala na korzystanie z programu rehabilitacyjno-terapeutycznego. Z założenia jest to ośrodek opieki poszpitalnej, dla osób, które są w wyrównanym stanie psychicznym. Pobyt młodzieży w ośrodku trwa od 1 do 10 miesięcy.

 

Młodzież ze względu na swoje objawy, głównie lęk, depresję, a także urojenia i halucynacje, ma tendencje do izolowania się i wypadania z ról społecznych, w tym przerywania nauki. Szczególnie silnym objawem jest lęk społeczny. Młodzież z zaburzeniami psychicznymi to grupa pacjentów w szczególnie trudnej sytuacji, ponieważ na objawy chorobowe nakładają się trudności okresu dojrzewania, co z jednej strony sprawia trudności diagnostyczne, lecz z drugiej daje możliwość wczesnej interwencji i tym samym podjęcia działań profilaktycznych dla rozwoju poważnych chorób psychicznych.  Szczególne znaczenie ma konfrontacja swoich możliwości z oczekiwaniami samego dorastającego, jego rodzinny i najbliższego otoczenia oraz niepewność, czy sprawdzi się on w roli dorosłej we wszystkich jej aspektach. Zwykle objawom chorobowym towarzyszą trudności szkolne, zrywanie kontaktów z rówieśnikami, pogorszenie się relacji z najbliższymi, zamknięcie się w sobie. Narastające objawy u dorastającego wymagają szczególnej uwagi, zwłaszcza, dlatego, że doprowadzić mogą do próby samobójczej lub samobójstwa. W leczeniu największą rolę odgrywa psychoterapia (terapia rodzinna, grupowa, indywidualna), farmakoterapia, a także oddziaływania psychospołeczne, prowadzące do poprawy, jakości życia, poprawy relacji, wzrostu poczucia własnej wartości. Odpowiednie leczenie zaburzeń o wczesnym początku (szczególnie występujących u dzieci i młodzieży) mogłoby w przyszłości wpłynąć na zdrowie psychiczne populacji osób dorosłych.

 

Ważnym problemem zdrowotnym jest również brak wiedzy i świadomości społecznej dotyczącej osób z zaburzeniami psychicznymi. Zarówno rówieśnicy, ich rodzice, jak i osoby pracujące z młodzieżą nie znają specyfiki problemów młodych osób doświadczających problemów zdrowia psychicznego. Z tego powodu doświadczają oni wykluczenia z życia społecznego, są narażeni na dyskryminację i nie mają możliwości realizacji ważnych zadań rozwojowych.

 

Program „Psycho-Kreacje” jest nakierowany na pobudzanie kreatywności i aktywności młodych ludzi z poważnymi problemami zdrowia psychicznego aktualnie korzystających z rehabilitacji socjopsychiatrycznej w Hostelu w Otwocku. W trakcie projektu przewiduje się stosowanie strategii z zakresu interwencji psychospołecznych a także terapii poznawczo – behawioralnej (radzenia sobie ze stresem, zapewniania wsparcia społecznego, edukacja, techniki pamięciowe). Ważnym elementem jest arteterapia (terapia sztuka, drama) oraz metody warsztatowe.

 

Zaplanowane w projekcie działania służyć mają wzmacnianiu poczucia własnej wartości jego uczestników a przez to korzystnie wpłynąć na ich stan psychiczny. Promocja efektów projektu ma przyczynić się do zapobiegania stygmatyzacji osób chorujących psychicznie. Mimo swojej sytuacji zdrowotno – społecznej, młodzież ta ma realne szanse na powrót do normalnego funkcjonowania w systemie społecznym. Ważnym elementem projektu jest przesłanie skierowane do zdrowej części społeczeństwa, które pokazuje, że osoby z zaburzeniami psychicznymi są wśród nas, mają podobne marzenia, talenty i warto je zauważyć. Pokazuje również, że choroba psychicznego to nie wyrok – można się leczyć i powrócić do swoich ról społecznych.

 

Program aktywizujący dla młodzieży z zaburzeniami psychicznymi „PSYCHO - KREACJE” realizowany jest od 2011 roku i skorzystało z niego ponad 140 osób.

Liczba wyświetleń: 887