PROJEKT COVID19

Ogłoszenie w sprawie składania ofert na dostawę środków ochrony indywidualnej przeznaczonych na cele zapobiegania oraz zwalczania epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 na obszarze Województwa Mazowieckiego

2020.11.19 15:10 , aktualizacja: 2020.11.25 11:23

Autor: Marcin Kupis (OR), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

W związku z realizacją projektu pn. „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”, realizowanego przez Województwo Mazowieckie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, uprzejmie informujemy o wznowieniu naboru ofert na dostawę środków ochrony indywidualnej przeznaczonych dla podmiotów leczniczych na cele zapobiegania oraz zwalczania epidemii COVID – 19 na obszarze Województwa Mazowieckiego.

Zapraszamy do składania ofert przedsiębiorców oferujących środki ochrony indywidualnej.

Przedmiot zamówienia:

 1. Ochraniacze na obuwie -  10 000 szt.,

Oferowany produkt musi być zgodny z wymaganiami zasadniczymi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE)  2016/425 dot. środków ochrony indywidualnej, w tym normy EN 14126:2003 dotyczącej odzieży, zapewniający ochronę przed czynnikami infekcyjnymi, według co najmniej wyszczególnionych warunków:

 • odporność na przenikanie skażonej cieczy pod wpływem ciśnienia hydrostatycznego  -  klasa 4 lub wyższa,
 • minimalna wytrzymałość na rozdzieranie i na przekłucie wg EN 14325:2018 (klasa 1),       
 • co najmniej typ 4 wg klasyfikacji zgodnie z EN 14605: 2005+A1:2009.

Produkt musi posiadać deklarację zgodności  na zgodność z wymaganiami rozporządzenia UE 2016/425 oraz być oznakowany znakiem CE.

 1. Płyn do dezynfekcji rąk -  1 000 szt. po 5 litrów,

 

Produkt musi spełniać następujące normy:

 • Chirurgiczna dezynfekcja rąk (PN-EN 12791);
 • Higieniczna dezynfekcja rąk (PN-EN 1500);
 • Normy: PN-EN 13727 (bakterie), PN-EN 13624 (C. Albicans), PN-EN 14476 (wirusy osłonkowe oraz - Rota i Noro), PN-EN 14348 (M. terrae)

 

Ponadto oferowane płyny muszą spełniać wymagania oraz posiadać:

 • deklarację zgodności z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016 r.
  w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych
  (Dz. U. z 2016 r., poz. 211) albo deklarację zgodności z wymaganiami dyrektywy 93/42/EWG, albo deklarację zgodności z wymaganiami rozporządzenia (UE) 2017/745;
 • oznakowanie znakiem CE (dotyczy wyrobów medycznych);
 • wymagania zawarte w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych (Dz.U.2018.0.2231 t.j.); 
 • wymagania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie udostępniania na rynku  i stosowania produktów biobójczych (Dz. Urz. UE L 167
  z 27.06.2012); 
 • odpowiednie pozwolenie na obrót Produktem Biobójczym;
 • wpis do Wykazu Produktów Biobójczych.

Opakowanie 5l.

 1. Płyn do dezynfekcji powierzchni - 1 000 szt. po 5 litrów

 

Zaoferowany produkt musi spełniać następujące normy: Normy: PN-EN 13727 (bakterie), PN-EN 13624 (C. Albicans), PN-EN 14476 (wirusy osłonkowe oraz Rota i Noro), PN-EN 14348 (M. terrae) i PN-EN 13697 (test powierzchniowy) i  PN-EN 16615 (test czteropolowy).

 

Ponadto oferowane płyny muszą spełniać wymagania oraz posiadać:

 • deklarację zgodności z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016 r.
  w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych (Dz. U. poz. 211) albo deklarację zgodności z wymaganiami dyrektywy 93/42/EWG, albo deklarację zgodności
  z wymaganiami rozporządzenia (UE) 2017/745;
 • oznakowanie znakiem CE (dotyczy wyrobów medycznych);
 • wymagania zawarte w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych (Dz.U.2018.0.2231 t.j.); 
 • wymagania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 z dnia 22 maja 2012 r.
  w sprawie udostępniania na rynku  i stosowania produktów biobójczych (Dz. Urz. UE L 167 z 27.06.2012); 
 • posiada odpowiednie pozwolenie na obrót Produktem Biobójczym;
 • wpis do Wykazu Produktów Biobójczych;

Opakowanie 5l.

 

Miejsce dostawy:

Magazyn Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie znajdujący się w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym, ul. Marii Konopnickiej 65, 05-092 Łomianki.

 

Termin realizacji zamówienia:

Maksymalnie do 8 grudnia 2020 r.

 

Kryteria oceny ofert:

Cena – 100%

 

Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty stanowiącym załącznik do Ogłoszenia. Wraz z ofertą dla oferowanego produktu należy przesłać dokumentację potwierdzającą spełnienie określonych dla poszczególnych produktów wymagań, w tym m.in. deklarację zgodności, odpowiednie certyfikaty wydane przez uprawnioną jednostkę notyfikującą (jeżeli wymagana), zdjęcia produktu. 

 

Sposób i termin złożenia ofert:

Ofertę należy złożyć w terminie do 25 listopada 2020 r., drogą elektroniczną na adres e-mail: covid19_oferty@mazovia.pl

Prosimy o dopisanie w tytule maila „dostawa ŚOI – magazyn - 1”.

 

 

UWAGA – dopuszcza się możliwość składania ofert na dostawę mniejszej ilości przedmiotu zamówienia, niż ta która została określona w niniejszym ogłoszeniu.

Dopuszcza się możliwość składania ofert na dostawę wybranego przedmiotu zamówienia.

 

Wybór ofert:

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty osobno na każdy ze wskazanego przedmiotu zamówienia.

Zamawiający ma prawo skorzystać tylko z części oferty po niezmienionych cenach.

 

Po dokonaniu wyboru, Zamawiający skontaktuje się tylko z wykonawcą lub wykonawcami, których oferty zostały wybrane.

 

 

Zestawienia znaków dla RPO WM 2014-2020: znak Funduszy Europejskich, barwy RP, znak marki Mazowsze oraz znak Unii Europejskiej

Pliki do pobrania

Rozmiar: 752 kB, Liczba pobrań: 26
Rozmiar: 17 kB, Liczba pobrań: 18
Rozmiar: 750 kB, Liczba pobrań: 14

Liczba wyświetleń: 163

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.