PROJEKT COVID19

Ogłoszenie w sprawie składania ofert na dostawę pomp infuzyjnych związanych z zapobieganiem lub zwalczaniem epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 na obszarze Województwa Mazowieckiego

2021.02.24 15:05 , aktualizacja: 2021.03.01 15:12

Autor: Dawid Rudolf (OR), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

W związku z realizacją projektu pn. „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku
z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego
”, realizowanego przez Województwo Mazowieckie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
na lata 2014-2020, informujemy o rozpoczęciu naboru ofert na dostawę pomp infuzyjnych przeznaczonych dla podmiotów leczniczych na cele związane z zapobieganiem oraz zwalczaniem epidemii COVID–19 na obszarze Województwa Mazowieckiego.

Zapraszamy DO SKŁADANIA OFERT przedsiębiorców oferujących pompy infuzyjne

Przedmiot zamówienia:

Dostawa 100 szt. pomp infuzyjnych zgodnie ze szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do Ogłoszenia.

 

Miejsca dostaw:

Magazyn Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie znajdujący się w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym, ul. Marii Konopnickiej 65, 05-092 Łomianki.

 

Termin realizacji zamówienia:

  1. Dostawa 30 szt. pomp infuzyjnych – maksymalnie do 22 marca 2021 r.
  2. Dostawa 70 szt. pomp infuzyjnych – maksymalnie do 12 kwietnia 2021 r.

Kryteria oceny ofert:

Cena – 100%

 

Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 2 do Ogłoszenia.

Do oferty należy dołączyć deklarację zgodności UE (WE) oferowanego produktu.

 

Sposób i termin złożenia ofert:

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 2 marca 2021 r., drogą elektroniczną na adres e-mail: covid19_oferty@mazovia.pl.

Prosimy o dopisanie w tytule maila „Oferta na pompy infuzyjne”.

 

Wybór ofert i podpisanie umowy:

Po dokonaniu wyboru Zamawiający skontaktuje się tylko z Wykonawcą lub Wykonawcami, których oferty zostały wybrane.

Z Wykonawcą lub Wykonawcami, których oferty zostaną wybrane, Zamawiający podpisze umowę, której projekt określa załącznik nr 3 do Ogłoszenia.

Pliki do pobrania

Rozmiar: 755 kB, Liczba pobrań: 31
Rozmiar: 85 kB, Liczba pobrań: 32
Rozmiar: 20 kB, Liczba pobrań: 25

Liczba wyświetleń: 372

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.