PROJEKT COVID19

Ogłoszenie w sprawie składania ofert na dostawę sprzętu medycznego w postaci mobilnych cyfrowych aparatów RTG związanych z zapobieganiem lub zwalczaniem epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 na obszarze Województwa Mazowieckiego

2021.03.03 09:55 , aktualizacja: 2021.03.22 09:45

Autor: Krzysztof Snopkiewicz (OR), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

W związku z realizacją projektu pn. „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”, realizowanego przez Województwo Mazowieckie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, informujemy o rozpoczęciu naboru ofert na dostawę mobilnych cyfrowych aparatów RTG przeznaczonych dla podmiotów leczniczych na cele związane z zapobieganiem oraz zwalczaniem epidemii COVID–19 na obszarze Województwa Mazowieckiego.

Zapraszamy DO SKŁADANIA OFERT przedsiębiorców oferujących MOBILNE CYFROWE APARATY RTG.

Przedmiot zamówienia:

Dostawa fabrycznie nowych, wyprodukowanych nie wcześniej niż w 2020 r., mobilnych cyfrowych aparatów RTG o parametrach określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik
nr 1 do Ogłoszenia.

 

Miejsca dostaw:

 1. Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego ul. Limanowskiego 30,  96-300 Żyrardów, 1 szt.
 2. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, ul. Czerniakowska 231, 00-416 Warszawa, 1 szt.
 3. Szpital Bielański im. Ks. J. Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Cegłowska 80, 01-809 Warszawa, 2 szt.
 4. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie, ul. Armii Krajowej 2/4,
  05-800 Pruszków, 1 szt.
 5. Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie, Wołoska 137, 02-507 Warszawa, 1 szt.
 6. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa, 1 szt.
 7. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Dziecięcy Szpital Kliniczny ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa, 1 szt.
 8. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus, ul. W. H. Lindley'a 4, 02-005 Warszawa, 1 szt.
 9. Zespół Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Sochaczewie, ul. Batalionów Chłopskich 3/7, 96-500 Sochaczew, 1 szt.
 10. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie, ul. Komisji Edukacji Narodowej 1, 07-200 Wyszków,1 szt.
 11. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku, ul. H. Sienkiewicza 7, 09-100 Płońsk, 1 szt.
 12. Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, ul. Gdyńska 1/3, 05-200 Wołomin, 2 szt.
 13. ARION MED. Sp. z o.o. Zespół Opieki Zdrowotnej Zespół Opieki Zdrowotnej w Gostyninie, Gorzewo,
  ul. Kruk 5, 9-500 Gostynin, 1 szt.
 14. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu, Juliusza Słowackiego 32,
  09-200 Sierpc, 1 szt.
 15. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz, 1 szt.
 16. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie, Szpitalna 56, 09-300 Żuromin,
  1 szt.
 17. Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, ul. Płocka 26, 01-138 Warszawa, 1 szt.
 18. Szpital Praski, Al.. Solidarności 67, 03-401 Warszawa, 2 szt.
 19. Szpital Wolski im. Dr Anny Gostyńskiej, ul. Kasprzaka 17, 01-211 Warszawa, 1 szt.
 20. Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o., ul. Kościuszki 28, 09-402 Płock, 1 szt.
 21. Wojskowy Instytut Medyczny, ul. Szaserów 128 Warszawa, 2 szt.

Termin realizacji zamówienia:

 1. Maksymalnie do 30 dni od dnia podpisania umowy.

 

Kryteria oceny ofert:

Cena – 80 %

Spełnienie dodatkowo punktowanych parametrów technicznych, określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia – 20 %

 1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów będącą sumą punktów przyznanych w ww. kryteriach.
 1. W kryterium „cena” Zamawiający przydzieli każdej badanej ofercie odpowiednią liczbę punktów
  w następujący sposób: Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę otrzyma 80 punktów, natomiast pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej punktów według wzoru:

C = (Cmin : Cx) x 80

gdzie:

C = liczba punktów za kryterium „cena”,

Cmin = najniższa cena wynikająca ze złożonych ofert,

Cx = cena oferty badanej

 1. W kryterium „spełnienie dodatkowo punktowanych parametrów technicznych” Zamawiający przydzieli każdej badanej ofercie odpowiednią liczbę punktów w następujący sposób:
 1. Wykonawca, za spełnienie jednego z dodatkowo punktowanych parametrów otrzyma 2 punkty,
 2. Wykonawca, który spełni wszystkie dodatkowo punktowane parametry otrzyma 20 punktów,
 3. Wykonawca, który nie spełni żadnego dodatkowo punktowanego parametru otrzyma 0 punktów.
 1. Punkty w kryterium „spełnienie dodatkowo punktowanych parametrów technicznych”, przyznawane będą na podstawie oświadczeń złożonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do Ogłoszenia.

Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 2 do Ogłoszenia. Do oferty należy dołączyć wypełniony szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do Ogłoszenia oraz deklarację zgodności UE (WE) oferowanego produktu.

 

Sposób i termin złożenia ofert:

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 12 marca 2021 r., drogą elektroniczną na adres e-mail: covid19_oferty@mazovia.pl.

Prosimy o dopisanie w tytule maila „Oferta na RTG”.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż termin na zadawanie ewentualnych pytań dotyczących zamieszczonego Ogłoszenia upływa w dniu 9 marca 2021 r.

Rozpatrzeniu będą podlegały jedynie pytania przesłane drogą elektroniczną na adres e-mail: covid19_oferty@mazovia.pl

 

Wybór ofert:

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na mniejszą ilość cyfrowych aparatów RTG niż 25 szt., przy czym minimalna ilość aparatów zaoferowanych w ramach oferty wynosi 5 szt.

Zamawiający ma prawo skorzystać tylko z części oferty po niezmienionych cenach.

Po dokonaniu wyboru Zamawiający skontaktuje się tylko z Wykonawcą lub Wykonawcami, których oferty zostały wybrane.

Z Wykonawcą lub Wykonawcami, których oferty zostaną wybrane, Zamawiający podpisze umowę, której projekt określa załącznik nr 3 do Ogłoszenia.

 

 

Pliki do pobrania

Rozmiar: 120 kB, Liczba pobrań: 159, Dokument programu Microsoft Word
Rozmiar: 756 kB, Liczba pobrań: 79
Rozmiar: 17 kB, Liczba pobrań: 49
Rozmiar: 820 kB, Liczba pobrań: 73, Dokument programu Microsoft Word
Rozmiar: 23 kB, Liczba pobrań: 79
Rozmiar: 169 kB, Liczba pobrań: 70

Liczba wyświetleń: 2256

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.