PROJEKT COVID19

Ogłoszenie w sprawie składania ofert na dostawę fartuchów chirurgicznych przeznaczonych na cele zapobiegania oraz zwalczania epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 na obszarze Województwa Mazowieckiego

2021.05.04 11:40 , aktualizacja: 2021.05.06 15:53

Autor: Magdalena Iwaszko - Płoska (OR), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

W związku z realizacją projektu pn.: „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”, realizowanego przez Województwo Mazowieckie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020, uprzejmie informujemy o wznowieniu naboru ofert na dostawę środków ochrony indywidualnej przeznaczonych dla podmiotów leczniczych na cele zapobiegania oraz zwalczania epidemii COVID-19 na obszarze Województwa Mazowieckiego.


Zapraszamy do składania ofert przedsiębiorstwa oferujące środki ochrony indywidualnej.

 

 

Przedmiot zamówienia:

Fartuchy chirurgiczne  – 40 000 szt.

Rozmiary:

M - 5 000 szt.

L - 15 000 szt.

XL - 20 000 szt.

 

Oferowany produkt musi być zgodny z Dyrektywą medyczną nr 93/42/EWG albo Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych oraz spełniać wymagania normy EN 13795-1:2019 – Odzież i obłożenie chirurgiczne - Wymagania i metody badań - Część 1: Obłożenie chirurgiczne i fartuchy chirurgiczne lub odpowiednio EN 13795-1 w tym:

 • PN-EN ISO 22610:2007 – Obłożenia chirurgiczne, fartuchy chirurgiczne i odzież dla bloków operacyjnych, stosowane jako wyroby medyczne dla pacjentów, personelu medycznego i wyposażenia – Metoda wyznaczania odporności na przenikanie bakterii na mokro;
 • PN-EN ISO 2612:2006 – Odzież chroniąca przed czynnikami infekcyjnymi – Metoda badania odporności na przenikanie drobnoustrojów na sucho.

 

Ponadto produkt powinien spełniać następujące wymagania:

 • produkt sterylny,
 • wiązany z tyłu na troki z dodatkowym górnym zapięciem na przylepiec,
 • oznakowany znakiem CE z numerem jednostki notyfikującej.   

 

Termin realizacji zamówienia: 10 dni od dnia zawarcia umowy.

Miejsce dostawy:

Magazyn Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy Szpitalu Dziecięcym w Dziekanowie Leśnym, ul. Marii Konopnickiej 65, 05-092 Dziekanów Leśny.

 

Kryteria oceny ofert:

Cena – 100%

 

Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty stanowiącym załącznik do niniejszego Ogłoszenia. Do oferty należy dołączyć dokumentację potwierdzającą spełnienie określonych dla produktu wymagań, w tym m.in.:

 1. deklarację zgodności na zgodność z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych (Dz. U. poz. 211) albo deklarację zgodności z wymaganiami dyrektywy nr 93/42/EWG, albo deklarację zgodności z wymaganiami rozporządzenia  UE nr 2017/745,
 2. odpowiedni certyfikat wydany przez uprawnioną jednostkę notyfikującą wraz z raportem z przeprowadzonych badań,
 3. zdjęcia produktu i zdjęcie opakowania,
 4. instrukcję prawidłowego użytkowania w języku polskim.

 

Pozostałe wymagania:

 1. fartuchy powinny być pakowane w indywidualne opakowania,
 2. w każdym indywidualnym opakowaniu oprócz fartucha winna być etykieta zawierająca nazwę, model i rozmiar fartucha,
 3. każdy rozmiar fartucha powinien być pakowany w równych ilościach w opakowania zbiorcze (kartony),
 4. opakowania zbiorcze (kartony) powinny zawierać informację jakiego asortymentu dotyczą wraz z oznaczeniem liczby sztuk i rozmiaru fartuchów znajdujących się w kartonie, (przykład: fartuch chirurgiczny rozmiar M w 1 kartonie znajduje się 50 szt. fartuchów),
 5. w formularzu oferty należy podać informację w jaki sposób i w jakich ilościach pakowane będą fartuchy w podziale na rozmiary.

 

Sposób i termin złożenia ofert:

Ofertę należy złożyć w terminie do 7 maja 2021 r. do godz. 24.00 drogą elektroniczną na adres e-mail: z dopiskiem w tytule: „fartuchy chirurgiczne – 5”

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Ewentualne pytania należy składać najpóźniej do 5 maja 2021 r. do godz. 24.00 na adres w tytule wpisując: pytanie dot. fartuchów chirurgicznych

 

UWAGA – dopuszcza się możliwość składania ofert na dostawę mniejszej ilości przedmiotu zamówienia, niż ta, która została określona w niniejszym ogłoszeniu. 

 

 

Wybór ofert:

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający ma prawo skorzystać tylko z części oferty po niezmienionych cenach.

Po dokonaniu wyboru, Zamawiający skontaktuje się tylko z Wykonawcą lub Wykonawcami, których oferty zostały wybrane.

Zamawiający ma prawo rezygnacji z zamówienia.

Pliki do pobrania

Rozmiar: 843 kB, Liczba pobrań: 20, Dokument programu Microsoft Word
Rozmiar: 753 kB, Liczba pobrań: 33
Rozmiar: 18 kB, Liczba pobrań: 19
Rozmiar: 749 kB, Liczba pobrań: 33

Liczba wyświetleń: 277

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.