PROJEKT COVID19

Ogłoszenie w sprawie składania ofert na dostawę sprzętu medycznego w postaci pomp infuzyjnych związanych z zapobieganiem lub zwalczaniem epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 na obszarze Województwa Mazowieckiego

2020.11.17 13:05 , aktualizacja: 2020.11.27 12:23

Autor: Dawid Rudolf (OR), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

W związku z realizacją projektu pn. „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”, realizowanego przez Województwo Mazowieckie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, informujemy o rozpoczęciu naboru ofert na dostawę pomp infuzyjnych dla podmiotów leczniczych na cele związane z zapobieganiem oraz zwalczaniem epidemii COVID-19 na obszarze Województwa Mazowieckiego.

 

Zapraszamy DO SKŁADANIA OFERT przedsiębiorców oferujących POMPY INFUZYJNE.

Przedmiot zamówienia:

Dostawa fabrycznie nowych, wyprodukowanych nie wcześniej niż w 2019 r., 250 szt. pomp infuzyjnych o parametrach określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do Ogłoszenia.

 

Miejsce dostawy:

  1. Magazyn Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy Szpitalu Dziecięcym w Dziekanowie Leśnym, ul. Marii Konopnickiej 65, 05-092 Dziekanów Leśny – 200 szt.
  2. Szpital Kolejowy im. dr med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Warsztatowa 1, 05-800 Pruszków - 40 szt.
  3. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach, ul. Kilińskiego 29, 08-110 Siedlce - 10 szt.

Termin realizacji zamówienia:

Maksymalnie do 18 grudnia 2020 r.

Termin i sposób płatności:

Przelew w terminie do 14 dni od daty otrzymania faktury.

Kryteria oceny ofert:

Cena – 100%

 

Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 2 do Ogłoszenia. Do oferty należy dołączyć:

  1. wypełniony szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do Ogłoszenia,
  2. dokumenty dopuszczające zaoferowane urządzenie do obrotu i używania zgodnie z wymogami ustawy
    o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U z 2020 r. poz. 186),

 

Sposób i termin złożenia ofert:

Ofertę należy złożyć w terminie do 24 listopada 2020 r., drogą elektroniczną na adres e-mail: covid19_oferty@mazovia.pl

Prosimy o dopisanie w tytule maila „Oferta na pompy infuzyjne”.

 

Wybór ofert:

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na mniejszą ilość pomp infuzyjnych niż 250 szt., przy czym minimalna ilość zaoferowanych pomp infuzyjnych w ramach oferty wynosi 125 szt.

Zamawiający ma prawo skorzystać tylko z części oferty po niezmienionych cenach.

 

Po dokonaniu wyboru, Zamawiający skontaktuje się tylko z wykonawcą lub wykonawcami, których oferty zostały wybrane.

 

 

Dziękujemy wszystkim Przedsiębiorcom za złożenie ofert w ramach opublikowanego 17 listopada 2020 r. ogłoszenia w sprawie dostawy sprzętu medycznego w postaci pomp infuzyjnych związanych z zapobieganiem lub zwalczaniem epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 na obszarze województwa mazowieckiego, realizowanego w ramach projektu pn. „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”.

 

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi wykonawcami.

 

Zestawienia znaków dla RPO WM 2014-2020: znak Funduszy Europejskich, barwy RP, znak marki Mazowsze oraz znak Unii Europejskiej

 

Pliki do pobrania

Rozmiar: 753 kB, Liczba pobrań: 27
Rozmiar: 17 kB, Liczba pobrań: 15

Liczba wyświetleń: 80

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.