Działania edukacyjno-informacyjne „zrozum-MY się"

Działania edukacyjno-informacyjne z zakresu zdrowia psychicznego skierowane do młodzieży z województwa mazowieckiego

2019.11.05 09:25 , aktualizacja: 2019.11.05 12:01

Autor: Gabriela Pyzik (ZD), Wprowadzenie: Iwona Dybowska

Działania edukacyjno-informacyjne prowadzone pod hasłem „zrozum-MY się” skierowane są do uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu województwa mazowieckiego. Spotkania z młodzieżą prowadzone są przez specjalistów z zakresu zdrowia psychicznego/psychiatrii, w tym przez magistra psychologii lub psychologa klinicznego lub psychoterapeutę lub psychiatrę lub psychiatrę dzieci i młodzieży lub pielęgniarkę.

Zagadnienia do omówienia podczas 3-godzinnych spotkań z młodzieżą obejmują następujące tematy:

 • emocje i ich wpływ na zdrowie,
 • rola stresu w wywoływaniu problemów psychicznych oraz sposoby radzenia sobie z nim,
 • przejawy dyskryminacji i znaczenie stereotypów,
 • radzenie sobie z różnymi formami agresji rówieśniczej,
 • wpływ presji rówieśniczej i mediów społecznościowych na poczucie własnej wartości,
 • opieranie się presji podejmowania zachowań ryzykownych,
 • stygmatyzowanie osób z problemami psychicznymi,
 • dostrzeganie problemów natury psychicznej u siebie i osób z otoczenia,
 • najczęstsze zaburzenia psychiczne występujące u młodzieży i młodych dorosłych, w tym zaburzenia nastroju i depresja oraz uzależnienia (dopalacze),
 • różnice pomiędzy psychologiem, terapeutą a psychiatrą
 • informacje, gdzie można zwrócić się o pomoc w przypadku dostrzeżenia u siebie lub u kogoś objawów zagrażających zdrowiu psychicznemu.

Uchwałą nr 1297/71/19 Zarządu Województwa Mazowieckiego z 17 września 2019 r. ogłoszony został konkurs na powierzenie realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego polegającego na przeprowadzeniu działań edukacyjno-informacyjnych z zakresu promocji zdrowia psychicznego skierowanych do młodzieży z województwa mazowieckiego. Termin składania ofert upłynął 4 października br. Oferty składać mogły podmioty wykonujące działalność leczniczą lub których partnerem jest podmiot wykonujący działalność leczniczą. Podmiot mający w profilu działalności oddziały lub poradnie związane ze zdrowiem psychicznym premiowane były dodatkowymi punktami. Na ww. zadanie Województwo Mazowieckie przeznaczyło 200 000 zł.

Uchwałą nr 1514/80/19 Zarządu Województwa Mazowieckiego z 29 października 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego polegającego na przeprowadzeniu działań edukacyjno-informacyjnych z zakresu promocji zdrowia psychicznego skierowanych do młodzieży z województwa mazowieckiego wybrani zostali następujący realizatorzy:

 • Warszawski Uniwersytet Medyczny w partnerstwie z Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. Prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie,
 • Uzdrowisko Konstancin-Zdrój S.A.,
 • Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce,
 • Centrum Kompetencji Zawodowych „Moja Droga” Monika Figler w partnerstwie z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim,
 • Nowodworskie Centrum Medyczne,
 • Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Ochota,
 • Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Bemowo-Włochy.

Działania edukacyjno-informacyjne prowadzone będą w grupach 15–35 osobowych. W ramach zaplanowanych środków będzie to 380 grup młodzieży ponadgimnazjalnej z różnych części województwa mazowieckiego. Z zajęć będzie mogło skorzystać ponad 8000 uczniów.

Rozpoczęcie realizacji działań zaplanowano na przełom października i listopada 2019 r. Trwać będą do końca roku szkolnego 2019/2020.

Zadanie realizowane jest zgodnie z „Mazowieckim Programem Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2018–2021”.

Pliki do pobrania

Rozmiar: 54 kB, Liczba pobrań: 243

Liczba wyświetleń: 228

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.