Przymus bezpośredni

Zastosowanie przymusu bezpośredniego

2020.01.14 12:30

Autor: Anna Ćwiacz (ZD), Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

Ustawa z 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1878, z późn. zm.) nakłada na marszałka województwa obowiązek upoważnienia lekarza specjalisty w dziedzinie psychiatrii do:

  • dokonywania oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi (art.18 ust.10 pkt 2);
  • występowania z wnioskiem do sądu o zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie przez Policję osoby chorej psychicznie, wobec której wydano sądowe postanowienie o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego (art. 46 ust. 2c).

Upoważniony lekarz psychiatra dokonuje oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego przez innego lekarza, pielęgniarkę jednostki organizacyjnej pomocy społecznej lub kierującego akcją prowadzenia medycznych czynności ratunkowych.


Do wykonywania czynności dotyczących przedmiotowej procedury w zakresie zdarzeń mających miejsce na terenie województwa mazowieckiego, w 2020 r., zostali upoważnieni lekarze specjaliści w dziedzinie psychiatrii:

  • pan Andrzej Skrzypek – numer prawa wykonywania zawodu lekarza 8360497, adres mailowy: andrzej.skrzypek@drewnica.pl, tel. 22/41-97-002
  • pani Alicja Wilczyńska-Małek – numer prawa wykonywania zawodu lekarza 7061624, adres mailowy: a.malek@drewnica.pl, tel. 22/41-97-002

zatrudnieni w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim Drewnica Sp. z o.o. w Ząbkach.


Zawiadomienie o zastosowaniu przymusu bezpośredniego przygotowane na obowiązującym druku stanowiącym załącznik nr 1 i nr 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 21 grudnia 2018 r. w sprawie stosowania przymusu bezpośredniego wobec osoby z zaburzeniami psychicznymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2459), należy kierować na adres:
Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o.o.
ul. Rychlińskiego 1, 05-091 Ząbki

 

 

Liczba wyświetleń: 822