Przymus bezpośredni

Zawiadomienie o zastosowaniu przymusu bezpośredniego

2012.06.13 13:15 , aktualizacja: 2018.01.16 14:59

Autor: Małgorzata Odnoczko, Departament Polityki Społecznej i Zdrowotnej, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 882, z późn. zm.) nakłada na marszałka województwa obowiązek upoważnienia lekarza specjalisty w dziedzinie psychiatrii do:

  1. dokonywania oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi (art.18 ust.10 pkt 2);
  2. występowania z wnioskiem do sądu o zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie przez Policję osoby chorej psychicznie, wobec której wydano sądowe postanowienie o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego (art. 46 ust. 2c).

Upoważniony lekarz psychiatra ocenia zasadność zastosowania przymusu bezpośredniego przez pielęgniarkę jednostki organizacyjnej pomocy społecznej, przez lekarza innego niż lekarz podmiotu leczniczego, który zastosował lub zatwierdził przymus bezpośredni lub lekarza kierującego akcją prowadzenia medycznych czynności ratunkowych.

 

Do wykonywania czynności dotyczących przedmiotowej procedury w zakresie zdarzeń mających miejsce na terenie województwa mazowieckiego, w 2018 roku, zostali upoważnieni lekarze specjaliści w dziedzinie psychiatrii:

  1. Alicja Wilczyńska-Małek – numer prawa wykonywania zawodu lekarza 7061624, adres mailowy:
  2. Andrzej Skrzypek – numer prawa wykonywania zawodu lekarza 8360497, adres mailowy:

zatrudnieni w „Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim DREWNICA” Sp. z o.o. w Ząbkach.

 

Zawiadomienie o zastosowaniu przymusu bezpośredniego, przygotowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie sposobu stosowania i dokumentowania zastosowania przymusu bezpośredniego oraz dokonywania oceny zasadności jego zastosowania (Dz. U. z 2012 r. poz. 740), należy kierować na adres:

 

„Mazowiecki Szpital Wojewódzki DREWNICA” Sp. z o.o.

ul. Rychlińskiego 1, 05-091 Ząbki

tel. 22/781-68-41, fax 22/781-65-02

Liczba wyświetleń: 2908