Wirusowe zapalenie wątroby typu C

Informacja o realizacji programu polityki zdrowotnej dotyczącego wirusowego zapalenia wątroby typu C

2018.08.23 10:50 , aktualizacja: 2019.06.10 11:05

Autor: Martyna Gapińska (ZD), Wprowadzenie: Urszula Sabak-Gąska

Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa opracował program polityki zdrowotnej pn: „Program badań przesiewowych w kierunku wykrycia zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C”.

 

Cele programu

Głównym celem programu jest zwiększenie wykrywalności zakażenia HCV na terenie województwa mazowieckiego w okresie realizacji programu. Dodatkowo określono następujące cele szczegółowe:

 1. Zwiększenie dostępności do badań wykrywających przeciwciała anty-HCV na terenie województwa mazowieckiego w okresie realizacji programu.
 2. Zwiększenie dostępności do jakościowych badań molekularnych w kierunku wykrycia HCV-RNA na terenie województwa mazowieckiego w okresie realizacji programu.
 3. Zwiększenie poziomu wiedzy na temat profilaktyki zakażeń HCV u osób uczestniczących w programie w okresie realizacji programu.

 

Program zakłada dwa typy interwencji:

 1. Badanie przesiewowe w kierunku zakażenia HCV, składające się z:
  1. badania wykrywającego przeciwciała anty-HCV,
  2. jakościowego badania molekularnego wykrywającego HCV-RNA.
 2. Edukacja zdrowotna.

 

Kto może uczestniczyć w programie?

Do programu będą mogły zostać włączone tylko osoby, które spełniły wszystkie kryteria włączenia, tj.

 1. Osoba aplikująca do programu musi przedłożyć realizatorowi wypełniony druku świadomej zgody na udział w programie.
 2. Osoba aplikująca do programu w dniu zgłoszenia do programu musi mieć ukończone 18 lat.
 3. Osoba aplikująca do programu w dniu zgłoszenia do programu musi być mieszkańcem województwa mazowieckiego tj. osobą fizyczną mieszkającą na terenie województwa mazowieckiego w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 4. Zaistnienie co najmniej jednej z poniższych sytuacji w życiu osoby aplikującej:
  1. przetoczenie krwi lub preparatów krwiopochodnych;
  2. wykonywanie zabiegu z przerwaniem ciągłości skóry lub błony śluzowej;
  3. przyjmowanie narkotyków drogą dożylną;
  4. posiadanie wielu przypadkowych partnerów seksualnych i/lub uprawianie seksu
   bez zabezpieczenia;
  5. posiadanie partnera seksualnego, o którym wiadomo, że jest zakażony HCV;
  6. poddanie się inwazyjnym zabiegom kosmetycznym, w warunkach bez zachowania należytej higieny.
 5. Osoba aplikująca do programu podczas przeprowadzania kwalifikacji nie wykazuje medycznych przeciwskazań do udzielenia mu świadczeń przewidzianych w programie.

Pierwotnie budżet programu wynosił 510 750 zł (w tym 161 227,60 zł w 2018 r. i 349 522,40 zł w 2019 r.). W ramach ww. środków z programu mogło skorzystać ponad 7000 osób z województwa mazowieckiego. W 2019 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego zwiększył budżet programu, który obecnie wynosi 987 910 zł. Dzięki dodatkowym środkom finansowym w ciągu dwóch lat z programu będzie mogło skorzystać ponad 16 500 mieszkańców województwa mazowieckiego.

 

Pozytywne opinie o programie

Program uzyskał pozytywną opinię Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) nr 200/2017 z 23 sierpnia 2017 r. Treść programu została dostosowana do uwag i sugestii zawartych w opinii. AOTMiT została poinformowana o wprowadzonych do programu zmianach. AOTMiT nie zgłosiła zastrzeżeń do tych zmian oraz stwierdziła, że program spełnia „warunki wskazane w opinii”.

Ponadto program został wysłany do Wojewody Mazowieckiego w celu wydania opinii, o której mowa w art. 48d ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.). W efekcie tego działania program został pozytywnie zaopiniowany również przez Wojewodę Mazowieckiego.

Zgodnie z art. 48b ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 z późn. zm.) wyboru realizatora programu polityki zdrowotnej dokonuje się w drodze konkursu ofert.

 

Realizatorzy programu

Na podstawie Uchwały nr 1175/375/18 Zarządu Województwa Mazowieckiego z 17 lipca 2018 r., wyłonieni zostali następujący realizatorzy programu:

 1. Warszawski Uniwersytet Medyczny oraz partnerzy: Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus i Polskie Towarzystwo Hepatologiczne,
 2. Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa – Targówek,
 3.  Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Praga – Północ.

 

Dodatkowe informacje

Dodatkowych informacji dotyczących programu udzielają telefonicznie lub mailowo pracownicy Biura Promocji Zdrowia w Departamencie Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Numery kontaktowe: (22) 59 79 939 lub (22) 59 79 914. Adres poczty elektronicznej  oraz .

 

 

O wirusowym zapaleniu wątroby typu C (WZW C)

Wirusowe zapalenie wątroby typu C (WZW C) zostało uznane przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) za jedno z największych światowych zagrożeń epidemiologicznych. Jego przyczyną jest przewlekła infekcja wirusem zapalenia wątroby typu C (HCV). Do tej pory nie stworzono skutecznej szczepionki przeciw wirusowi HCV. Zakażenia HCV może mieć wieloletni i bezobjawowy przebieg. Objawy, które mogą wystąpić są nieswoiste i łatwe do pomylenia z innymi jednostkami chorobowymi.

Wykrycie zakażenia HCV następuje najczęściej u osób w wieku 30-50 lat, u chorych ze średniozaawansowaną lub zaawansowaną chorobą wątroby, co zdecydowanie pogarsza rokowania. Grupa czynników ryzyka zakażenia jest bardzo duża. Większość z nich związana jest z przerwaniem ciągłości skóry, przez co praktycznie każdy zabieg jest potencjalnie zagrożony zakażeniem HCV.

Nieleczone zakażenie HCV ma ciężkie i potencjalnie śmiertelne następstwa (np. marskość i rak wątroby). Koszty leczenia następstw przewlekłego zakażenia HCV są bardzo wysokie i stanowią ogromne obciążenie dla systemu ochrony zdrowia oraz systemu zabezpieczania społecznego.

Sytuację pogarsza bardzo niska świadomość o zakażeniu HCV. Blisko 90 proc. osób nie wie, że jest zakażonych.

Prognozy zdrowotne z wielu krajów wskazują wielokrotny wzrost kosztów wynikający z nieleczenia WZW C (średnio 100–500 proc., w perspektywie najbliższych dwudziestu lat). Międzynarodowe organizacje zajmujące się zdrowiem publicznym przedstawiają bardzo niekorzystne prognozy dla Polski, w przypadku braku istotnych zmian w zakresie diagnostyki i terapii zakażeń HCV.

Bardzo ważnym argumentem przemawiającym za zasadnością wprowadzenia szeroko zakrojonych działań profilaktycznych jest zapadalność na WZW C, która w Polsce jest najwyższa w województwie mazowieckim (12,93 na 100 000 osób).

Tylko odpowiednie badania diagnostyczne mogą potwierdzić rozpoznanie, określić stopień uszkodzenia wątroby i wskazać na konieczność leczenia. Podstawowe badanie przesiewowe w omawianym zakresie (badanie na obecność przeciwciał anty-HCV w surowicy krwi) lekarze podstawowej opieki zdrowotnej mogą zlecić tylko odpłatnie. Nie ma go w koszyku świadczeń gwarantowanych, finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ). Pacjenci w większości niechętnie poddają się dodatkowym badaniom komercyjnym. Niekiedy można doradzić skorzystanie z badań nieodpłatnych w ramach okolicznościowych kampanii pro-zdrowotnych oraz różnych programów polityki zdrowotnej.

Identyfikacja osób bezobjawowo zakażonych pozwoli na wcześniejsze dotarcie pacjenta do specjalisty i rozpoczęcie terapii, zanim rozwiną się groźne konsekwencje WZW C (np. marskość i rak wątroby). Należy uświadomić sobie, że pacjent, który został wyleczony i wyeliminował wirusa, przestaje być źródłem zakażenia dla innych osób. Ma to oczywisty wymiar epidemiologiczny i społeczny. Trwała eliminacja HCV poprawia rokowanie, zmniejsza chorobowość i liczbę zgonów z powodu zaawansowanej choroby wątroby. Wyleczenie osób zakażonych gwarantuje nie tylko jednostkowy sukces terapeutyczny, ale przede wszystkim zmniejsza rezerwuar wirusa.

 

 

Liczba wyświetleń: 660

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.