Profilaktyka cukrzycy u osób po 45 r.ż.

Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2

Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2 skierowany jest do mieszkańców województwa mazowieckiego.

Planowane jest objęcie programem około 15 564 osób w wieku 45-59.

Program będzie miał charakter dobrowolny i bezpłatny.

 

Świadczenia zaplanowane w programie

 

Po zakwalifikowaniu do programu, każdemu uczestnikowi zostaną wykonane badanie glikemii na czczo (FPG). Uczestnik z prawidłowym wynikiem badania oraz stwierdzonym czynnikiem ryzyka w postaci nadwagi lub otyłości będzie miał możliwość uczestnictwa w wykładach edukacyjnych prowadzonych w formie grupowej, natomiast uczestnik programu, u którego stwierdzony zostanie stan przedcukrzycowy lub cukrzyca będzie miał okazję skorzystać z wykładów edukacyjnych lub konsultacji dietetycznych w zależności od wystąpienia czynników ryzyka. W programie przewidziane zostały również konsultacje lekarskie.

 

Kto może uczestniczyć w programie?

 

Do programu zostaną zakwalifikowane osoby spełniające jednocześnie wszystkie kryteria wskazane w pkt 1-3. Niespełnienie nawet jednego kryterium określonego w pkt 1-3 stanowi przeciwwskazanie do udziału w programie.

 

Kryteria kwalifikacji do udziału w programie

 

 1. Osoba aplikująca do programu, w dniu zgłoszenia do programu, musi mieć ukończone 45 lat i nie może mieć więcej niż ukończone 59 lat;
 2. Osoba aplikująca do programu, w dniu zgłoszenia do programu:
  1. musi mieszkać na terenie województwa mazowieckiego (tj. musi być osobą fizyczną mieszkającą na terenie województwa mazowieckiego w rozumieniu Kodeksu cywilnego);
  2. musi udzielić świadomej zgody na udział w programie;
  3. musi złożyć pisemne oświadczenie, że nie jest obecnie uczestnikiem innego programu o podobnym charakterze finansowanym ze środków publicznych i nie uczestniczyła w tego typu programie w ciągu ostatnich 12 miesięcy;
  4. musi złożyć pisemne oświadczenie, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie miała wykonanych badań stężenia glukozy we krwi i testu obciążenia glukozą oraz nie korzystała z porady diabetologa, które finansowane były ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia.

Dodatkowo kryterium medyczne:

 1. Osoba aplikująca do programu nie miała wykonanych badań stężenia glukozy we krwi i testu obciążenia glukozą w ciągu ostatnich 12 miesięcy i stwierdzony jest u niej co najmniej jeden z poniższych czynników ryzyka:
 • nadwaga lub otyłość (wskaźnik BMI równy bądź większy 25 kg/m2 oraz obwód talii > 80 cm u kobiet lub > 90 cm u mężczyzn),
 • mała aktywność fizyczna (mniej niż 150 minut tygodniowo),
 • stwierdzony podczas ostatniego badania stan przedcukrzycowy,
 • stwierdzona hiperglikemia (≥100 mg/dl glukozy we krwi na czczo),
 • choroba układu sercowo-naczyniowego;
 • nadciśnienie tętnicze,
 • w przypadku kobiet – zespół policystycznych jajników lub przebyta cukrzyca ciążowa lub urodzenie dziecka o wadze powyżej 4 kg,
 • cukrzyca występująca w rodzinie (rodzice lub rodzeństwo),
 • stany generujące insulinoodporność m.in. przewlekłe leczenie sterydami, analogami somatostatynami i innymi lekami o działaniu diabetogennym.

 

Budżet programu

 

Okres realizacji programu wynosi 4 lata (2020-2023). Budżet został określony w wysokości 3,8 mln zł.

 

Pozytywna opinia o programie

 

Program uzyskał warunkowo pozytywną opinię Prezesa Agencji Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) nr 64/2020 z dnia 15 września 2020 r. Treść dokumentu została dostosowana do uwag zawartych w opinii.

 

Zgodnie z art. 48b ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej będzie dokonany w drodze konkursu ofert.

 

Planuje się, że od grudnia 2020 r. mieszkańcy Mazowsza będą mogli zgłaszać się do wybranych podmiotów leczniczych, aby skorzystać ze świadczeń w ramach programu.

 

Cukrzyca jako istotny problem zdrowotny

 

Program odnosi się do istotnego problemu zdrowotnego zarówno z perspektywy globalnej, ogólnokrajowej, jak i regionalnej.

W Polsce cukrzyca znajduje się na liście dziesięciu najczęściej występujących schorzeń przewlekłych u osób dorosłych, a około 90% zachorowań na cukrzycę dotyczy cukrzycy typu 2.

Cukrzyca stanowi problem terapeutyczny oraz społeczno-ekonomiczny. Obecnie na świecie obserwuje się niekorzystną tendencję wzrostu zachorowań na cukrzycę typu 2, spowodowaną głównie prowadzonym trybem życia - nieodpowiednie odżywianie powodujące nadwagę i otyłość oraz sprzyjająca im mała aktywność fizyczna. Na podstawie danych epidemiologicznych (raport WHO z 2016 r. „Global Report on Diabetes” i badanie NCD-RisC z 2016 r.), od 1980 do 2014 roku rozpowszechnienie cukrzycy wśród osób dorosłych na świecie wzrosło z 4,3% do 9,0% w przypadku mężczyzn i z 5,0% do 7,9% w przypadku kobiet. Liczba dorosłych z cukrzycą wzrosła z 108 mln w 1980 roku do 422 mln w 2014 roku.

Z danych GUS wynika, że w Polsce na tę chorobę cierpi ponad 2 mln osób, co stanowi ok. 8% populacji dorosłych, a 20%, z nich nie jest tego świadoma. Dla województwa mazowieckiego wskaźnik zapadalności rejestrowanej (tj. liczba nowych pacjentów z danym rozpoznaniem pojawiających się w systemie publicznej ochrony zdrowia) w 2016 r. wynosił 33 600. Jedynie w województwie śląskim wskaźnik ten był wyższy i wynosił 35 900. Co oznacza, że Mazowsze plasuje się na drugim miejscu w Polsce pod względem najwyższej zapadalności na cukrzycę.

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.