Samorząd Województwa Mazowieckiego

Newsletter

Narzędzia / Ustawienia

w całym serwisie

Menu główne / Nawigacja

Serwis informacyjny

  • Powołania dla członków rady wręczył marszałek Adam Struzik. Przewodniczącą tego gremium została Grażyna Zalewska.
  • Marszałek Adam Struzik, wicemarszałek Rafał Rajkowski i radny Leszek Przybytniak spotkali się z mieszkańcami Radomia.
  • W ramach ferii, Muzeum Romantyzmu w Opinogórze zorganizowało dla najmłodszych Mazowszan ciekawe zajęcia edukacyjne.
  • Rozwiązania komunikacyjne pomiędzy gminami powiatu są niezadowalające, szczególnie poruszanie się w linii północ-południe. Oczekiwana realizacja łącznika pomiędzy drogami S8 i A2 pod nazwą „Paszkowianki” sprzyjać będzie ruchowi indywidualnemu.
  • Ponad 3,3 mln dofinansowania otrzymał projekt „Zrównoważony rozwój województwa mazowieckiego w nowym układzie jednostek NUTS2 i NUTS3. Poziom metropolitalny, regionalny i subregionalny” złożony został w ramach programu GOSPOSTRATEG.
  • Dzięki środkom unijnym w Pilawie przy dworcu PKP powstanie centrum przesiadkowe z parkingiem „Parkuj i Jedź”, drogami dojazdowymi oraz ścieżkami rowerowymi. Zakupione zostaną też dwa niskoemisyjne autobusy.
  • Ogrody działkowe od lat wkomponowują się w obraz polskich miast i miasteczek, stanowiąc ich nieodłączną część. To cenne ekologiczne tereny zieleni mające zbawienny wpływ na miejski ekosystem.
  • W urzędzie marszałkowskim rozmawiano o możliwościach współpracy bilateralnej województwa mazowieckiego z regionem Kurdystanu.

Otwarte konkursy ofert

18

lutego

poniedziałek

Szymona, Konstancji, Flawiana

Wydarzenia
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
       
     

Komunikaty / Konsultacje

Konkursy / Szkolenia

Patronaty / Nagrody / Odznaczenia

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego