Newsletter

w całym serwisie

Serwis informacyjny

  • Głównym tematem posiedzenia była bieżąca działalność Funduszu Powierniczego Województwa Mazowieckiego, m.in. stan wdrażania produktów: pożyczki energetycznej, linii finansowej dla pośredników finansowych oraz pożyczki obrotowej.
  • Na spotkaniu online przedstawicieli samorządu województwa oraz Komisji Europejskiej omawiano sprawy związane z wdrażaniem RPO WM 2021–2027. Odniesiono się też do pomysłu podziału Mazowsza i jego skutków w realizacji tego programu.
  • Władze Mazowsza nie ustają w doposażaniu placówek medycznych. Dzięki środkom w ramach realizowanego przez samorząd województwa projektu unijnego, jedenastu partnerów kupuje właśnie specjalistyczną aparaturę i prowadzi prace remontowe za ponad 60 mln zł.
  • Podczas posiedzenia online Grupy Roboczej Europejskiego Komitetu Regionów marszałek Adam Struzik omówił szanse i wyzwania stojące przed regionami i miastami w promowaniu ekologicznego i zrównoważonego transportu publicznego oraz przybliżył, jak na szczeblu europejskim i krajowym można go wspierać.
  • Dzięki wsparciu samorządu Mazowsza do ośmiu OSP z regionu okołowarszawskiego trafi blisko 600 tys. zł. na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych oraz remont strażnicy.
  • 15 nowych, cyfrowych, wyprodukowanych nie wcześniej niż w 2020 r. mobilnych aparatów RTG ma być dostarczonych do 15 mazowieckich szpitali nie później niż do 17 grudnia 2020 r.
  • Dofinansowanie z budżetu Mazowsza pomoże strażakom z siedmiu OSP w zakupie odzieży ochronnej, specjalistycznego sprzętu oraz samochodów ratowniczo-gaśniczych.
  • W konkursie na najlepszych blogerów turystycznych nasz region prezentować będą Joanna Kurcińska i Krzysztof Mańkowski, prowadzący blog www.IdziemyDalej.pl . Przez najbliższe tygodnie staną się prawdziwymi ambasadorami Mazowsza. Najciekawsze miejsca na trasie eksploracji województwa rekomendowała Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna. Śledźmy ich poczynania oraz weźmy udział w głosowaniu online!

Otwarte konkursy ofert

25

października

niedziela

Darii, Wilhelminy, Bonifacego

Wydarzenia
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
     
 

Komunikaty / Konsultacje

Konkursy / Szkolenia

Patronaty / Nagrody / Odznaczenia

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego