Samorząd Województwa Mazowieckiego

Newsletter

Narzędzia / Ustawienia

w całym serwisie

Menu główne / Nawigacja

Serwis informacyjny

  • On-line, czyli bezpiecznie. Marszałek Adam Struzik spotkał się z laureatami dziesiątej edycji konkursu „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”.
  • Samorząd Województwa Mazowieckiego zwiększy pulę środków na walkę z COVID-19 o kolejne 105 mln zł, z czego 90 mln zł z Unii Europejskiej. Dzięki uruchomionemu projektowi unijnemu do 75 placówek medycznych z Mazowsza trafiają niezbędne urządzenia, wyposażenie i środki ochrony osobistej. W szpitalach trwają także prace remontowo-budowlane.
  • Zarząd Województwa Mazowieckiego wyraził zgodę na włącznie Technikum o profilu hotelarsko-gastronomicznym w Jadowie do projektu zintegrowanego rozwoju szkolnictwa zawodowego. To ogromna szansa na lepsze wykształcenie dla ponad 9 tys. uczniów.
  • Przedstawicielstwo Generalne Walonii–Brukseli w Warszawie zostaje zamknięte na czas nieokreślony.
  • Adwentowa Akcja Charytatywna TROSKA Fundacji Malak służy udzieleniu pomocy dzieciom cierpiącym na zaburzenia psychiczne, które są hospitalizowane w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu k/Warszawy.
  • W kategorii Innowacyjny Naukowiec I miejsce zdobył dr Artur Wiktor z SGGW, za pracę doktorską pt. „Badanie wpływu pulsacyjnego pola elektrycznego (PEF) na przebieg suszenia i zamrażania tkanki roślinnej oraz jej wybrane właściwości". W kategorii Innowacyjna Firma I miejsce zdobyła firma HealthUp Sp. z o.o. z Warszawy, za stworzenie urządzenia AioCare. To zdalny system domowego monitorowania i leczenia pacjentów z astmą, POChP oraz pacjentów wysokiego ryzyka zakażonych Covid-19.
  • Już od 13 grudnia będą z nich korzystać pasażerowie Kolei Mazowieckich podróżujący trasą Łowicz–Warszawa–Celestynów.
  • Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej zorganizowało konferencję prasową dotyczącą choroby Alzheimera. Konferencja odbyła się on-line.

Otwarte konkursy ofert

04

grudnia

piątek

Barbary, Krystiana, Jana

Wydarzenia
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
 
     

Komunikaty / Konsultacje

Konkursy / Szkolenia

Patronaty / Nagrody / Odznaczenia

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego